Türkiye İMSAD Kentsel Tasarımda Kalite Ödülü

Türkiye İMSAD Kentsel Tasarımda Kalite Ödülü'ne 17 Kasım 2015 tarihine kadar başvurabilirsiniz.

Amaç ve Konu

Ödülün temel amacı; kentsel mekan kalitesinin ve yaşanılabilirlik düzeyinin arttırılmasını yarışmalar aracılığı ile desteklemek ve özendirmektir. Bu doğrultuda, planlama ve mimariden bağımsız olmayan, kentsel ölçeğe vurgu yapan kentsel tasarım projeleri değerlendirmeye konu olacaktır. Onur ödülü, ülkemizde 2015 yılı içinde açılan KİK, TMMOB Yarışmalar Yönetmeliği’ne göre açılmış olan ya da “Yarışmayla Yap” projesi tarafından kabul edilen yarışma projelerinden birine verilecektir. 

Ödül, tasarım sahibine veya ekip başına verilir. Bir ekibin ödülü kazanması durumunda tüm ekip üyeleri birer plaket ile onurlandırılır. Yanı sıra ödülü kazanan yarışmayı açan idarenin en üst düzey yöneticisine de “Türkiye İMSAD Kentsel Tasarımda Kalite Ödülü” verilir. 

Başvuru ve Katılım

Ödüle, 2015 yılı içerisinde ve (a) maddesinde belirlenen kapsamda açılmış / sonlanmış olan kentsel tasarım eksenli yarışmalarda ödül, eşdeğer ödül, mansiyon ve satın alma kazanmış olan projeler başvurabilecektir. Bir kişi birden fazla proje ile ödüle başvurabilir. Başvuru için herhangi bir katılım ücreti alınmayacak olup, başvurular tasarımcı(lar) tarafından yapılacak ve gizli tutulacaktır.

İstenilen belgeler son başvuru tarihine kadar [email protected] e-posta adresine gönderilmelidir.

Seçici Kurul

Başvuruların değerlendirilmesi her yıl ayrı bir seçici kurul tarafından yapılacaktır. Seçici Kurul, yarışma jürilerinden birer temsilci ile o sene hiçbir yarışmada jürilik görevi yapmamış, kentsel tasarım deneyimi olan bir mimar veya kent plancı ile bir İMSAD Yönetim Kurulu Üyesi’nden oluşur.

2015 yılı “Seçici Kurul”u aşağıda yer alan isimlerden oluşmuştur.

 • Bahar AKSEL
 • Ece Ceylan BABA
 • Zekai GÖRGÜLÜ
 • Ersen GÜRSEL
 • Celal Abdi GÜZER
 • Semra TEBER

Değerlendirme Ölçütleri

Ödülün seçici kurulu; sunulan projelerin katıldıkları yarışmalarda öngörülen ölçütleri dikkate alarak bunların içinde önceliği ve / veya diğerlerine göre ağırlığı  ( vazgeçilemez) olan ölçütleri belirleyecek ve değerlendirmesini buna göre yapacaktır. 

İstenilenler

 • Türkiye İMSAD Kentsel Tasarımda Kalite Ödülü Başvuru Belgesi
 • Teslim Paftaları (Paftalar dijital ortamda pdf formatında, yarışmaya teslim edildiği haliyle, yarışmaya teslim edildiği adette, üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadan gönderilmelidir.)

Takvim

 • Ödülün İlanı: 28 Ekim 2015
 • Son Başvuru Tarihi: 17 Kasım 2015
 • Ödülün Açıklanması ve Tören: 26 Kasım 2015

Ödül Töreni 7. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi kapsamında yapılacaktır.

Etiketler

Bir cevap yazın