Tevfik Sırrı Gür Stadyumu ile Çamlıbel Limanı Arası Kıyı ve Rekreasyon Düzenlemesi Fikir Projesi Yarışması

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen serbest, ulusal ve tek aşamalı fikir yarışmasına projelerin teslimi için son tarih 8 Haziran 2018.

[email protected] e-posta adresine 04.05.2018 ile 09.05.2018 tarihleri arasında kayıt için gönderilen belgeler (Katılım Belgesi ve Dekont) sistemde yaşanan problem nedeni ile idareye ulaşmadığı için bu tarihler arasında kayıt belgelerini gönderen yarışmacıların kayıt belgelerini (Katılım Belgesi ve Dekont) tekrar mail atması gerekmektedir.


Yarışmanın Konusu:

 

“Mersin Büyükşehir Belediyesi Tevfik Sırrı Gür Stadyumu ile Çamlıbel Limanı Arası Kıyı ve Rekreasyon Düzenlemesi Fikir Projesi Yarışması” Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” uyarınca serbest, ulusal ve tek aşamalı fikir yarışması olarak çıkarılmıştır.

Yarışmanın Amacı:

 

Günümüzde farklı işlevlere sahip olan yarışma alanının; bütünsel bir yaklaşımla ele alınarak kente katılması ve kent kimliğinin zenginleşmesine katkıda bulunması, niteliği arttırılmış kıyı ve diğer alt alanların kentlinin kullanımına sunulması, bunun yanı sıra özgün tasarımlara dayalı mekânların elde edilmesi ile güzel sanatların desteklenmesidir.

Yarışmanın Türü ve Şekli:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ve Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen serbest, ulusal ve tek aşamalı, fikir yarışmasıdır.

Yarışmanın Konusu ve Yeri:

 

77.7 Hektar büyüklüğe sahip yarışma alanı farklı işlevlere konu olan alt alanları içermektedir. Kentin ana ulaşım omurgalarından biri olan İsmet İnönü Bulvarı yarışma alanını ikiye bölmekte olup, kuzeyinde; yeni stadyumun açılmış olması nedeni ile günümüzde kullanılmayan Tevfik Sırrı Gür Stadyumu, Müftü (Efrenk) Deresi’nin sonlanmaya başladığı bölümü, askeri alanlar (askerlik şubesi ve lojmanları), doğal ve tarihi sit alanı, Çamlıbel semtinin Atatürk Caddesi güneyinde kalan parçası ile Cumhuriyet Meydanı bulunmaktadır. Yarışma alanının güneyinde ya da kıyı bandında ise; yine askeri alanlar, deniz feneri, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) arıtma tesisi, balıkçı barınağı, başka bir yerde hizmet vermesi düşünülen lunapark, lunapark alanı ile bütünleşmesi öngörülen Rekreasyon Alanı, Kruvaziyer Liman Bölgesi ve kentin hemen hemen tüm kıyısı boyunca uzanan Sahil Parkı’nın bir bölümü ile Müftü Deresi’nin denizle buluştuğu alan yer almaktadır.

Yarışmaya Katılım Koşulları:

 

 • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, yarışmanın türüyle ilgili odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,
 • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir),
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
 • Yarışmaya içinde en az bir şehir plancısı, bir mimar ve bir peyzaj mimarı olması koşuluyla ekipler katılabilir. Gereksinim duyulması halinde diğer meslek alanlarından kişiler, ekipte danışman veya yarışmacı olarak da yer alabilir.
 • Ekipte, yarışmacı olmak koşulu ile Mimar, Şehir Plancısı, Peyzaj Mimarı Ekip Temsilcisi olabilir.


Yarışma Başvurusuna İlişkin Esaslar:

 

Yarışmaya katılmak isteyenlerin 50 TL şartname bedelini “Mersin Büyükşehir Belediyesi Fikir Projesi Yarışması” açıklaması ile Mersin Büyükşehir Belediyesi veznesine veya Mersin Büyükşehir Belediyesinin Ziraat Bankası Girişimci Şube hesabına “IBAN: “TR 6200 0100 2180 3511 3730 5106” yatırması; alınacak dekontu yarışma raportörlüğüne elden veya e-posta ortamında teslim etmesi gerekmektedir. Yarışmacıların isim ve adreslerini yarışma web adresinde yer alan yarışma katılım belgesini doldurarak dekont ile birlikte raportörlüğe elden veya e-posta yolu ile iletmesi gerekmektedir. Ekip Temsilcisinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir. Yarışmaya kayıt için son tarih projelerin son teslim tarihidir.

Jüri Üyeleri ve Raportörler:

 

Jüri Danışman Üyeleri

 • Burhanettin Kocamaz Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı
 • İbrahim Genç Yenişehir Belediye Başkanı
 • Neşet Tarhan Mezitli Belediye Başkanı
 • Prof.Dr. Yalçın Yüksel İnşaat Mühendisi/Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Ahmet Turgut Yüksek Şehir Plancısı


Asıl Jüri Üyeleri

 • Prof.Dr. Zekai Görgülü Mimar/Şehir Plancısı / Yıldız Teknik Üniversitesi – Jüri Başkanı
 • Prof.Dr. Celal Abdi Güzer Mimar / Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • Hakan Demirel Yüksek Mimar
 • Dr. Levent Ünverdi Şehir Plancısı / Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Yrd.Doç.Dr. Yasemin Sarıkaya Levent Şehir Plancısı/Mersin Üniversitesi
 • Ömer Sakar Mimarlar Odası Mersin Şubesi Başkanı Şeniz Ateş Peyzaj Mimarları Odası Mersin İl Temsilcisi


Yedek Jüri Üyeleri

 • Doç.Dr. Esra Şahin Burat Mimar / Mersin Üniversitesi
 • Yrd.Doç. Elif Örnek Özden Şehir Plancısı / Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Yrd.Doç.Dr. İpek Durukan Mimar / Mersin Üniversitesi
 • Yrd.Doç.Dr. Onur Güngör Peyzaj Mimarı / Toros Üniversitesi


Raportörler

 • Aras Özlem Doğan Topaloğlu Mimar / Tarihi Çevre Koruma Şube Müdürü
 • Havva Çakmak Mimar / Kentsel Tasarım Şube Müdürü


Raportör Yardımcıları

 • Mevlüt Eker Şehir Plancısı / Tarihi Çevre Koruma Şube Müdürlüğü
 • İbrahim Can Ata Şehir Plancısı / Planlama Şube Müdürlüğü


Yarışma Takvimi:

 

 • Yarışmanın İlan Tarihi : 26 Mart 2018
 • Son Soru Sorma Tarihi : 16 Nisan 2018
 • Soruların Yanıtlarının İlan Tarihi : 19 Nisan 2018
 • Son Yer Görme Tarihi : 21 Mayıs 2018
 • Projelerin Son Teslim Tarihi : 8 Haziran 2018
 • Kargo İle Teslim Alım İçin Son Gün : 12 Haziran 2018
 • Jüri Değerlendirme Başlangıç Tarihi : 26 Haziran 2018


Yer Görme:

 

Yer görme zorunludur. Yarışmacıların 21 Mayıs 2018 saat 17.00’a kadar yarışma raportörlüğünden yer görme belgesi alarak yarışma alanını gördüklerini belgelemeleri gerekmektedir. Yarışmaya katılanlar bu zorunluluğu yerine getirdiklerine dair belgeyi üzerine rumuzu ve “Tevfik Sırrı Gür Stadyumu ile Çamlıbel Limanı Arası Kıyı ve Rekreasyon Düzenlemesi Fikir Projesi Yarışması, Yer Görme Belgesi Zarfı” ibaresi yazılı bir zarfın içerisine koyarak proje ve kimlik zarfı ile birlikte yarışma raportörlüğüne teslim etmek zorundadırlar.

Yer görme belgesini alan ve şartnameye uygun proje teslim eden (yarışma dışı bırakılmayan ve yer görme zarfında sorun olmayan) yarışmacılara yer görme ödemesi yapılacaktır. En yüksek devlet memurunun gündeliği ve ek olarak 350 TL’yi aşmamak üzere ulaşımla ilgili biletin ibraz edilmesi koşuluyla yol ödemesi tutarı her bir ekibe bir adet ödenecektir.

Ödüller ve Ödeme Şekli:

 

Jüri, yarışmaya katılan projelerin değerlendirilmesi sonucunda 5 (beş) eşdeğer ödül belirleyecek olup, her bir ödül için 50.000 TL. (elli bin Türk Lirası) ödenecektir. Ayrıca satın alma amaçlı olarak jürinin kullanımına 20.000 TL. (yirmi bin Türk Lirası) ayrılmıştır.

Yarışmacılara ödenecek ödül tutarları en geç yarışma sonucunun ilanını izleyen otuz (30) gün içerisinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre net olarak ödenecektir. Ödemeler ekip temsilcisinin yazılı olarak bildirdiği banka hesabına yapılacaktır.

İdarenin Adı, Adresi ve İletişim Bilgileri

 

Yarışmayı Açan Kurum : Mersin Büyükşehir Belediyesi
Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı
Adres : Çankaya Mah. İstiklal Cad. Mersin Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok Kat: 7 Akdeniz/MERSİN
Telefon : 0324 533 16 01
Faks : 0324 233 11 57
Web : www.mersinkiyiyarismasi.com
E-posta : [email protected]

Yarışmaya ait tüm şartname ve eklerine www.mersinkiyiyarismasi.com adresinden ulaşılabilir.

Etiketler

6 yorum

 • azat-yalcin1 says:

  Kentsel ölçekli yarışma projelerinde 50bin-TL oldukça düşük bir rakam. Bu şekilde idareler rakamı daha aşağı çekerek aza tamah ettirecekler. Normal şartlarda, açık ihale usulü teklif alınsaydı, bu ölçekte bir alanın önproje çalışması %25 bedelden kabaca 150.000-TL olacaktı. Bu rakam gerçekten ayıp

 • oguzhan-kaya says:

  Kesinlikle katılıyorum. Bu duruma odamızın ses çıkarması gerekir.

 • zeynep-biyik says:

  Evet yarışma projelerinin bir çok sorunu var çözülmesi gereken ancak şunu göz ardı etmeyin lütfen; bu büyüklükte bir alanda proje yapma işini ihale yöntemi ile almaya kalksanız daha önce buna yakın bir iş yapmış kaç tane mimar, plancı yanda peyzaj mimarı bulabilirsiniz bir düşünün? Ayrıca 5 adet eşdeğer ödül verilecek yani tek bir proje için 250 bin liraya yakın para harcıyorlar ve eşit bir katılım ortam yaratıp insanların isimlerini duyurmasına olanak sağlanmış oluyor. Üstelik ihale edilse mimar bir müellif olur şehir plancısının ya da peyzaj mimarının esamesi bile okunmaz.
  Lütfen eleştirirken bunları da hesaba katın.

 • azat-yalcin1 says:

  Hiç tecrübesi olmayan 15 yıllık mimar, plancı, peyzaj mimarı bile 3.250.000-TL işbitirme sunarak ortaklık üzerinden işin %10 oranına talip olabilir. Bu işin muhammen bedeli ise taş çatlasa 30milyon-TL civarı çıkıyor. Ayrıca oldukça abartılı bu bedele yönelik işbitirmesi ve kapasitesi olan sayısız firma bulunuyor. Başka bir olay da var: idareler yarışmaları kullanarak idari mahkemelere baskı kuracak sonuçlar da almayı hedefliyor bazen. Mesela şu yarışmadaki Hamidiye Kışlası meselesi ve stadın mülkiyetinin yıllardır süregelen sorunları… Hal böyle olunca İdareler kendisini haklı çıkarabilecek bir projeyi de ödüllendirebilir; ki var böyle vakalar. Bu konuda önleyici ve geliştirici bir görüş paylaştım sitede. Oldukça açıklayıcı olduğunu düşünüyorum.

 • huseyin-cemre-kilic says:

  Merhaba,bir sorum olacak;
  Yarışmaya lisans eğitimini tamamlamış mimar,şehir plancısı vs. zorunlu mu?
  Odaya kayıtlı ve öğrenci olarak katılım olabiliyor mu?

 • yavuz-basoren says:

  “TEVFİK”

Bir cevap yazın