Tarsus Şelalesi Turizm Tesisleri Mimari Proje Yarışması

Mersin Büyük Şehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Tarsus Şelalesi Turizm Tesisleri Mimari Proje Yarışması"nda projelerin son teslim tarihi 15 Mart 2022 (saat 17:00), kargo ile teslim alım için son gün 18 Mart 2022.

1. YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

Yarışma, serbest, ulusal ve tek kademeli mimari tasarım proje yarışmasıdır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 23. maddesi ile “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” doğrultusunda Mersin Büyük Şehir Belediyesi tarafından düzenlenmektedir.

2. YARIŞMANIN YERİ VE KONUSU

Mersin ili, Tarsus İlçesi Kemalpaşa Mahallesi sınırları içinde 435 ada 17 parselde bulunan ve güneyindeki park alanı parselini alanın tamamından oluşmaktadır. Tarsus kenti sınırları içerisinden geçmekte olan Berdan Suyu ve üzerinde bulunan Tarsus Şelalesi, sık ziyaret edilen bir uğrak noktasıdır. Yarışma alanında dinlenme, çevreyi izleme, yeme-içme, alışveriş gibi rekreatif programların yanısıra nikah, düğün, toplantı gibi sosyal etkinliklerin yapılması öngörülmüştür.

Yerin doğal ve mekânsal potansiyelini incelikle değerlendirerek nitelikli bir kamusal alan oluşturulması proje yarışmasının temel hedefidir.

3. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır. Her ekibin, bu maddenin (f) bendi dışında, diğer koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekiplerin, idareyle ilişkilerinin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekmektedir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludurlar.

a) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, yarışmanın türüyle ilgili odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,
b) İdareye karşı ekibi temsilen bir ekip başı belirlemiş olmak,
c) Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
d) Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
e) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,
f) Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip üyelerinden birinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir),
g) Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
h) Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,
i) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak,
j) Bu şartlara uymayanlar, yarışmaya katılmış olsalar dahi projeleri yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleri ile birlikte üyesi oldukları meslek
odalarına bildirilir.
k) Yarışmaya içinde en az bir mimar ve bir peyzaj mimarı bulundurma koşulunu sağlayan ekipler katılabilir. Gereksinim duyulması halinde şehir planlama ve inşaat mühendisliği gibi diğer meslek alanlarından kişiler, ekipte danışman veya yarışmacı olarak yer alabilir. Ekip ortaklarından bir kişi ekip temsilcisi olarak belirlenmelidir.
l) Yarışmaya katılmak isteyenlerin 100 Türk Lirası şartname bedelini “Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Şelale Turizm Tesisleri Mimari Proje Yarışması” açıklaması ile Mersin
Büyükşehir Belediyesi veznesine veya Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Vakıflar Bankası Mersin şubesi hesabına (IBAN: TR56 0001 5001 5800 7287 3534 36) yatırması, alınacak dekontu ve yarışmacıların isim ve adreslerinin bulunacağı, yarışma web adresinde yer alan yarışma katılım belgesini raportörlüğe elden veya e-posta yolu ile iletmesi gerekmektedir. Ekip temsilcisinin ya da ekip üyesinin bu şartı projelerin son teslim tarihi olan 15.03.2022 Salı günü saat 17:00’a kadar yerine getirmesi yeterlidir.
m) Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

4. YARIŞMA TAKVİMİ

• Yarışmanın İlan Tarihi: 15.11.2021
• Son Soru Sorma Tarihi: 30.11.2021
• Soruların Yanıtlarının İlan Tarihi: 15.12.2021
• Projelerin Son Teslim Tarihi: 15.02.2022/ Güncellendi: 15.03.2022
• Kargo ile Teslim Alım İçin Son Gün: 18.02.2022/ Güncellendi: 18.03.2022
• Sonuç İlan Tarihi: 07.03.2022/ Güncellendi: 07.04.2022

5. JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER

Jüri Danışman Üyeleri

Vahap SEÇER: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı
Kutlu SEZEN: Mimar
Mine LİMAN: Mimar

Asıl Jüri Üyeleri

1-Ahmet TERCAN: Mimar (Jüri Başkanı)
2-Can ÇİNİCİ: Mimar
3-Cem SORGUÇ: Mimar
4-Elif KENDİR BERAHA: Mimar
5-Hakan DALAMAN: Mimar
6-Işıkhan GÜLER: İnşaat Mühendisi
7-Sunay ERDEM: Peyzaj Mimarı

Yedek Jüri Üyeleri

1-Burak PELENK: Mimar
2-Doğan TÜRKKAN: Mimar
3-Şeniz İŞCAN ATEŞ: Peyzaj Mimarı/M.B.B. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı
4-Nazire Göksu SOYDAN OKSAL: İnşaat Mühendisi

Raportörler

1-Aysel Selcan KÜÇÜKALIÇ ERTURHAN: Mimar/ M.B.B. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
2-Derya ÇAĞ: Mimar/ M.B.B. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
3-Şeyda KAYMAZ: Mimar/ M.B.B. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı

Raportör Yardımcıları

1-Havva ÇAKMAK: Mimar/ M.B.B. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
2-Mehmet TOPKARA : Büro Personeli/ M.B.B. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı
3-Yücel KURT : Bilgisayar Teknikeri/ M.B.B. Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı

6. VERİLECEK ÖDÜLLER

3 Eşdeğer mansiyon olmak üzere toplamda altı adet ödül verilecektir.

1. Ödül: 100.000 TL
2. Ödül: 80.000 TL
3. Ödül: 60.000 TL
Eşdeğer Mansiyon: 30.000 TL
Eşdeğer Mansiyon: 30.000 TL
Eşdeğer Mansiyon: 30.000 TL

7. ŞARTNAME VE EKLERİNİN TEMİN YERİ

Adresi: Çankaya Mah. İstiklal Cad. No:65 Kırmızı Lacivert İşhanı B Blok Kat Kat:7 Akdeniz/ MERSİN
Web: https://www.mersin.bel.tr/ https://yarismalar.mersin.bel.tr

8. YER GÖRME

Yer görme zorunlu olmamakla birlikte, jüri tavsiyesi Tarsus’un genel karakterinin ve yarışma alanının Berdan nehri, Tarsus şelalesi ve yakın çevresiyle kurduğu özel ilişkinin anlaşılması açısından katılacak her ekipten en az bir temsilcinin alanı ziyaret etmesi yönündedir.

9. İDARENİN ADI, ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adı: Mersin Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı
Adresi: Çankaya Mah. İstiklal Cad. Mersin Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası B Blok Kat: 7
Akdeniz/MERSİN

Tel: 0324 533 16 01
Faks: 0324 233 11 57
Web: https://www.mersin.bel.tr/
Elektronik posta adresi: [email protected]

ŞARTNAME

Etiketler

3 yorum

 • Hasan yüceol says:

  Böylesine tarsus için önemli alanlardan birisi olan, gerek flora gerek fauna açısından önemli bir su alanı bulunan proje alanında, yarışma jürisi olarak bir peyzaj mimarının olmaması gerçekten çok acı.

 • Uğur Kanat says:

  Merhabalar,
  Soru sorma için şartnamede belirtilen e-mail adresi ile arkiterada yayımlanan e-mail adresi uyuşmamaktadır. Bu sebepten ötürü soru sormada mağduriyet yaşanmaktadır. Doğru adres arkiterada yayımlanan adrestir. Belediyenin iletişim adreslerini kontrol edip tekrar güncellemesi gerekmektedir.

 • Omer Yilmaz says:

  “1. YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ
  Yarışma, serbest, ulusal ve tek kademeli mimari tasarım proje yarışmasıdır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 23. maddesi ile “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” doğrultusunda Mersin Büyük Şehir Belediyesi tarafından düzenlenmektedir.”

  Yukarıdaki metinde yarışmanın türü ve şekli anlatılmıyor ama şartnamede “Yarışma, serbest, ulusal ve tek kademeli mimari tasarım proje yarışmasıdır” diye açık bir şekilde belirtilmiş. Mimari proje yarışmalarında jüri yapısı yönetmelik tarafından belirlenmiştir ve bu yapıda peyzaj mimarı yok. Danışman üyelere elbette bir peyzaj mimarı ya da daha geniş bakacak olursak alanın botanik değerleri ile ilgili bir uzmanlık (sadece peyzaj değil bu alan botanik, hidroloji, orman) eklenebilirdi.

  Yarışmanın türü başka bir tanesi olarak belirlenebilir miydi emin değilim. Burası bir kentsel tasarım yarışmasına konu olacak alan da değil.

Bir cevap yazın