“Taksim’i Hayal Et” Taksim Meydanı İçin Öğrenci Fikir Projesi Yarışması

BİMTAŞ tarafından, Taksim Meydanı’nın günlük yaşamın doğal uzantısı olan bir kamusal alan olarak, toplumun tüm kesimleri tarafından, farklı zaman dilimlerinde, değişen sürelerde deneyimlenmesini teşvik edecek kullanım önerilerini içeren fikir projeleri elde etmek için düzenlenen öğrenci fikir projesi yarışmasına dijital ortamda teslim için son tarih 12 Nisan.

YARIŞMANIN AMACI ve KONUSU

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) bünyesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi BİMTAŞ tarafından “Taksim’i Hayal Et! Taksim Meydanı için Öğrenci Fikir Projesi Yarışması” düzenlenmektedir.

Yarışmanın amacı; Taksim Meydanı’nın günlük yaşamın doğal uzantısı olan bir kamusal alan olarak, toplumun tüm kesimleri tarafından, farklı zaman dilimlerinde, değişen sürelerde deneyimlenmesini teşvik edecek kullanım önerilerini içeren fikir projeleri elde etmektir.

Meydanların günlük hayata dahil olabilmesi için sadece fiziki tasarımların, mimari ve peyzaj projelerinin yeterli olmadığı fikrinden yola çıkarak açılan yarışmada, toplumun farklı kesimleri için geliştirilmiş, birlikte yaşamayı ve üretmeyi odağına alan, kent hayatının bir parçasına dönüşebilecek önerilerin hayal edilmesi beklenmektedir.

Bu öneriler, yılın farklı zamanlarında, özel günlerde ya da belirli aralıklarda geçerli olabileceği gibi; bir takvime oturmayan, günlük hayata kendiliğinden dahil olabilecek, herhangi bir kurumsal organizasyon gerektirmeyecek kamusal etkinlik önerileri de olabilir.

YARIŞMA ALANININ TANIMI

Taksim Meydanı Beyoğlu ilçe sınırları içinde; İstiklal Caddesi, Sıraselviler Caddesi, Gümüşsuyu Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı’nın kesişim noktasında bulunur. Taksim Meydanı önemli ulaşım bağlantılarının üzerinde bulunan, kentsel hizmet alanlarını ve diğer fonksiyonları etrafında barındıran, yaya akışı ve taşıt trafiğinin yoğun olduğu bir meydandır. Taksim Meydanı, Cumhuriyet dönemi anıları üzerine inşa edilmiş olması nedeniyle kent belleğine yerleşmiş önemli bir mekândır.

Yarışma alanı kesin sınırlara sahip olmamakla birlikte, Taksim Meydanı’nı odağına alacak şekilde yarışmacılar tarafından tanımlanabilir.

YARIŞMACILARDAN BEKLENENLER

Yarışmacılardan,

● Başka ortamlarda karşılaşma fırsatı olmayan, toplumun birbirine değmeden yaşayan kesimlerinin, eşit imkanların olduğu bir zeminde yan yana gelmesi,
● Kamusal alanın ticari işlevlerle kuşatılmamış ve zaman geçirilebilecek bir alan olarak değerlendirilmesi,
● Taksim Meydanı’nda bireysel ya da kolektif olarak daha uzun zaman geçirilebilmesini sağlayan, metropol hayatını farklı grupların bir aradalığıyla zenginleştiren ve kendilerini özgürce ifade edebilecekleri önerilerin geliştirilmesi beklenmektedir.

Öneriler, meydanda tanımlanmış belli başlı alanlar için olabileceği gibi, meydanın herhangi bir noktasında veya meydanla süreklilik ilişkisi içerisinde yayılabilen esneklikte de kurgulanabilir.

Yarışmacıların önerilen kullanım senaryolarında,

● Bir arada yaşama becerisine nasıl bir katkı yapılabileceğini,
● Meydanda mevcut olan kentsel belleğin parçası olan öğelerle (Cumhuriyet Anıtı, Taksim Maksemi, Gezi Parkı giriş merdivenleri, Metro giriş çıkışları, Tramvay durağı, yaya geçişleri, AKM girişi vb.) nasıl ilişki kurulduğu,
● Varsa kullanım senaryolarının farklı mevsim koşullarında ve gece-gündüz koşullarındaki değişimini,
● Bireysel ya da kolektif etkinliklere nasıl bir altlık oluşturabileceğini,
● Hangi iletişim kanalları ile (dijital, basılı, vb.) örgütlenebileceğini,
● Varsa mekânsal ihtiyaçlarını ve meydanın mevcut durumunu nasıl dönüştüreceğini aktarması beklenmektedir.

YARIŞMANIN TÜRÜ ve ŞEKLİ

Yarışma; serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş öğrenci fikir projesi yarışmasıdır.

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUMUN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yarışmayı Açan Kurum:
BİMTAŞ – BOĞAZİÇİ PEYZAJ İNŞAAT MÜŞAVİRLİK TEKNİK HİZMETLER SAN. TİC. A.Ş.

Adres:
Evliya Çelebi Mah. Meşrutiyet Cd. Eski Tüyap Binası No:50 34430 Beyoğlu/İstanbul

Yarışma Sitesi:
www.hayalimdeki.istanbul

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

Yarışma, Yükseköğretim Kurulu’na bağlı (T.C. ve KKTC’de yer alan) üniversitelerin tüm lisans öğrencileri bireysel ve ya ekip olarak katılabilirler. Jüri, birlikte çalışmanın disiplinler arası ilişkiyi güçlendirecek bir deneyim yaratacağı öngörüsüyle, farklı disiplinlerden oluşan ekiplerin yarışmaya katılmasını önermektedir.

Yarışmayı açan kurum birimi yöneticileri, yarışma jürisi ve raportörlerinin birinci dereceden akrabaları, çalışanları ve yardımcıları yarışmaya katılamaz.

Yarışmaya katılım ücretsizdir.

YARIŞMA JÜRİSİ

Asli Jüri Üyeleri

 • Aliye Ahu Akgün, Şehir Plancısı
 • Devrim Çimen, Mimar
 • Didem Danış, Sosyolog
 • Eda Beyazıt İnce, Şehir Plancısı
 • Funda Öge, Etkinlik Direktörü, İstanbul Modern
 • Selin Mörth, Multimedya Tasarımcısı, Design In Situ Tasarım
 • Sevince Bayrak, Mimar

Yedek Jüri Üyeleri

 • Erhan Vural, Mimar
 • Volkan Ekşi, Grafik Tasarımcı

Raportörler

 • Hazal Dinç, Şehir Plancısı
 • S.Benan Kaya, Şehir Plancısı

YARIŞMA TAKVİMİ

● Yarışmanın İlanı 04 Mart 2020, Çarşamba
● Son Soru Sorma Tarihi 10 Mart 2020, Salı
● Soruların Cevaplarının İlanı 13 Mart 2020, Cuma
● Dijital Ortamda Teslim İçin Son Tarih ve Saat 12 Nisan 2020 Pazar, Saat 23:59
● Sonuçların Açıklanması 04 Mayıs 2020 Pazartesi

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Yarışmanın sonuçları www.hayalimdeki.istanbul‘da yayınlanacaktır.

ÖDÜLLER, ÖDÜL TUTARI VE ÖDEME ŞEKLİ

● 7 adet eşdeğer ödül verilecektir.
● Ödül tutarı her bir eşdeğer için 3.000 TL’dir.
● Ayrıca uygun görülen sayıda teşvik ödülü için toplam 3000 TL’lik bütçe ayrılmıştır.

PROJELERİN SERGİLENMESİ, YAYINLANMASI, KOLOKYUM ve ÖDÜL TÖRENİ

Yarışmaya katılan tüm projeler, yarışma sonuçlarının açıklanmasını takiben yarışma sitesinde dijital olarak sergilenecektir. Kolokyum ve ödül töreni yeri yarışma sonuçlarının ilanıyla yarışma sitesinden açıklanacaktır.

Etiketler

Bir cevap yazın