TAK kondu Tasarım Çağrısı

TAK Kartal, mahallelilerin sorunlarını, beklentilerini ve fikirlerini tasarımcılarla tartışabileceği taşınabilir bir modüler birimin oluşturulması için yarışma açıyor.

TAK Kartal nedir?

Tasarım, Araştırma, Katılım yoluyla Kartal’ın sorunlarının çözülmesi, mekan ve yaşam kalitesinin artırılması için kurulan TAK Kartal, TAK Gezici otobüsü ve TAK Kondu ile tasarımcılarla mahallelileri buluşturan sosyal yenilik tasarım ortamıdır.

TAK Kartal; Sanat, Arkeoloji, Ekoloji ve Teknoloji temaları altında programlar ve projeler üretecek ve uygulamalar yapacaktır.

TAK kondu nedir?

TAK kondu, mahallelere yerleştirilecek, taşınabilir ve genişleyebilir, konteynırlardan oluşturulmuş, modüler bir birimdir. Mahallelilerin sorunlarını, beklentilerini ve fikirlerini hem kendi aralarında, hem de tasarımcılarla tartıştığı bir buluşma ortamıdır.

Beklenti

Katılımcılardan, mahallelerde tasarımcılar ile mahallelileri buluşturacak TAK Konduların kullanımına ilişkin senaryolar üretmeleri ve tasarım önerileri sunmaları beklenmektedir.

Katılımcı Buluşmalar; Tasarımdan Uygulamaya

Tasarım ve uygulama süreçleri için katılımcılar ile Kartallılar arasında iki buluşma olacaktır.

1. TAK Kamp 2 Buluşması, Katılımcılar ve Kartallılar:
Kartallıların beklentileri ve görüşleri alınacak, TAK kondu temel tasarım ilkeleri katılımcılar ve Kartallılar’la tartışılacaktır. Benimsenen ilkeler 15 Ekim’de katılımcılarla paylaşılacaktır. TAK konduların tasarlanması ve değerlendirilmesi bu ilkeler dikkate alınarak yapılacaktır.

2. Mahalleli Buluşması; TAKdir edilen tasarımlar ve mahalleliler:
TAKdir edilen tasarımlar uygulama aşamasında mahallelilere sunulacaktır. Katılımcılar buluşma süreci içinde yer alarak, tasarımlarını mahalleliler ile paylaşacak, beklentileri alacaktır.

Başvuru

Çağrı her disiplinden ve her tecrübe seviyesinden katılımcıya açıktır. Çalışmalar ekip olarak yapılabilir. Katılımcıların [email protected]’a grup ismi (rumuz), isim­soyisim, iletişim bilgileri (e­posta, telefon) ve mesleklerini içeren bir e­posta atarak kayıt yaptırmaları gereklidir.

TAKdim

Katılımcılardan TAK konduları oluşturacak konteynırlara ilişkin;
– Kullanım senaryoları,
– Tasarım önerileri sunmaları beklenmektedir.Kullanım senaryoları TAK Kartal’ın temaları ve TAK kamp 2’de belirlenen tasarım ilkeleri çerçevesinde oluşturulmalıdır. Anlatım tekniği serbesttir.
– Modül boyutları, projenin ölçeği ve üretim bütçesi TAK Kamp 2 etkinliğinde kararlaştırılacaktır.
– Maliyet ve üretim kolaylığı da göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle, tasarımcının üretim detayları hakkında da öneriler sunması beklenmektedir.
– Paftada 1/100 ölçekli plan, kesit ve görünüşler yer almalıdır. Projelerin çizim tekniği ve renk kullanımı serbesttir. Serbest el çizimi, kolaj, bilgisayar görselleştirme gibi temsil biçimleri kullanılabilir.
– Tasarımlar A0 boyutunda yatay PDF olarak teslim edilecektir.

TAKdir

Kartal’ın tüm mahallelerine TAK kondular belirli zaman dilimleri içinde kademeli olarak yerleştirilecektir. Tasarımlar, iki aşamada iki farklı grup tarafından TAKdir edilecektir.

1.Aşama; Tasarımların TAKdiri
Şartname kurallarına uyan tasarımlar TAK Kartal Atölyesi’nde 10 gün süre ile sergilenecek, bu süre içinde yarışmaya katılan tasarımcılar ve TAK Kartal Değerlendirme Kurulu üyeleri tarafından, uygulanabilecek tasarımlar TAKdir edilecektir. TAKdir edilen projeler içinden seçilen 5 farklı tasarımdan her biri 2.000 TL ile ödüllendirilecektir.

2.Aşama; Uygulanacak Tasarımın TAKdiri
Uygulanacak projeler mahalliler tarafından seçilecektir. Seçim öncesi tasarımlar o mahallede 10 gün süre ile sergilenecektir. Oylama sandığa pusula atma yöntemi ile gerçekleşecektir. İkinci aşamada, TAKdir edilen tüm tasarımlar (ödül almayanlar dahil) farklı mahallelere TAK kondu yerleştirileceği
zaman mahalle sakinleri tarafından seçilecektir. Katılımcılar 10 günlük seçim sürecinde mahalledeki sergi alanında bulunabilir.

Uygulama aşamasında tasarımcı ile belediye arasında anlaşma yapılacaktır.

TAKvim

Tasarım Çağrı tarihi: 26 Eylül 2014
TAK Kamp 2: 11 Ekim 2014
Teslim tarihi: 11 Kasım 2014
TAKdir Edilen Tasarımların İlan: 18 Kasım 2014

Etiketler

Bir cevap yazın