TAK Kartal Kıyı Köşe 2015

Kartal'ın Kıyı Köşe mekanlarını canlandırmak için yaratıcı fikir ve tasarımların varsa; KATIL!

TAK Kartal, mimarlık, ürün tasarımı, peyzaj, grafik, plastik sanatlar, ve güzel sanatlar ile uygulanılabilir, düşük maliyetli, kalıcı veya geçici yaratıcı projelerin tasarlanıp uygulanması amacıyla Kartal ilçesinde 10 noktayı Kıyı Köşe tasarım yarışmasına açıyor.

Nasıl Katılacaksınız?

1. Önce çalışmak istediğiniz alan veya alanları seçin.
2. [email protected] adresine e-posta atarak çalışmak istediğiniz alana kayıt yaptırın (her alan için 10 ekiplik kontenjan ayrılmıştır).
3. Düzenlenecek çalıştaya katılarak yerler hakkında fikirlerinizi paylaşın.
4. Seçtiğiniz alanın sayfasından fotoğraf ve çizim dosyalarını indirebilirsiniz.
5. Çalışma alanını ziyaret edip mahallelinin ihtiyaçlarını ve beklentilerini edinmeniz tavsiye edilir.
6. Çalışmalarınızı aşağıda belirtilen TAKdim koşullarına göre hazırlayın.
7. Belirtilen sürede TAK’a teslim edin.
8. Süreç içinde TAK’la iletişim halinde olun.

Beklenti

Kartal ilçesinde kullanılmayan kıyı köşe mekanlarının tasarım yoluyla canlandırılması, kartallıların kendi mahallelerindeki kamusal mekanlar üzerinde söz sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

Kolay uygulanabilir, düşük maliyetli, kalıcı veya geçici yaratıcı projeler üretilmesi beklenmektedir.

Tasarımcılar her bir köşe için uygulama/üretim bütçesini en fazla 20.000TL olacak şekilde düşünmelidir.

Tasarımcılar; mimarlık, ürün tasarımı, peyzaj, grafik, plastik sanatlar, güzel sanatlar gibi alanlardaki uzmanlıklarınız ile belirlenen noktalarda kalıcı ya da geçici projeler üretebilirsiniz. Program öğrencilerin katılımına da açıktır.

Birden fazla alanda çalışma üretilebilir. Çalışmalar ekip olarak da yapılabilir. Bu durumda ekip temsilcisinin kayıt yaptırması yeterlidir. Bir katılımcı birden fazla ekipte yer alabilir.

Seçilen kıyı köşelerin günlük kullanımı ve mahalleli için önemini anlamak için yakın çevresinde yaşayanlar ve esnaftan bilgi almanız önerilmektedir. Böylece, tasarımınızın mahalleli tarafından da benimsenmesi amaçlanmaktadır.

TAKdim

Tasarımlar; 1/100 veya 1/50 ölçekli (projenin gerektirdiği ölçekte) plan, kesit ve görünüşler ve 3 boyutlu dijital model veya perspektif içerecek şekilde sunulmalıdır.

Mekanın fotoğrafları üzerine mimari tasarım, grafik, peyzaj, heykel, görsel sanat ürünleri ya da ürün tasarımlarının serbest el çizimi, kolaj veya 3 boyutlu bilgisayar görselleştirme gibi temsil teknikleri kullanılabilir, öneriler şemalar ve açıklayıcı yazılar ile desteklenebilir.

Tasarımlar dijital A0 boyutunda yatay .PDF olarak teslim edilecektir (altlık dosyaları için www.takkartal.org’u ziyaret edin). Her öneri için 1 pafta sınırı vardır. Rumuz şartı yoktur, ancak altlık dosyasında belirtilen yerde tasarımcı kişi/ekibin ismi veya rumuzu belirtilmelidir.

Dijital .PDF dosyalarınızı wetransfer üzerinden [email protected]’a iletebilirsiniz.

TAKdir

Değerlendirme 3 aşamalı olacaktır.

1. Aşama: Her ekip kendi alanı dışında istediği kadar alan için oy kullanabilir. Her alan için ekiplerin bir oy hakkı vardır. Oylarınızı [email protected] adresine ekip isminiz ve proje alanı numarasıyla beraber gönderebilirsiniz.
2. Aşama: Kartal’da merkezi bir noktada sergilenen projeler Kartallılar tarafından sandığa oy atılarak TAKdir edilecektir.
3. Aşama: Değerlendirme kurulu, tasarımcı ve halk oylaması sonuçlarını değerlendirerek, her alandan ilk 3 projeyi ilan edecek, içlerinden seçeceği birer tasarımı 2.000TL ile TAKdir edecektir.
Uygulanacak projeler ise, Kartal Belediyesi yönetimi tarafından oylama sonuçları dikkate alınarak seçilecektir.

TAKvim

Çağrı Açılış Tarihi: 23 Mart 2015
Çalıştay: 4 Nisan 2015 12:00-16:00
Proje Teslimleri: 20 Nisan 2015
Kazanan Projelerin İlanı: 27 Nisan 2015
Ödül Töreni: 4 Mayıs 2015

Değerlendirme Kurulu

  • Prof. Dr. Arda İnceoğlu, Mimar
  • İnanç Eray, Mimar
  • Erhan Vural, Mimar
  • Sıla Akalp, Şehir Plancısı
  • Zeynep Öz, Küratör
  • Atakan Koca, Mimarlık Öğrencisi-TAK Kondu Açık Çağrısı Ödül Sahibi
Etiketler

Bir cevap yazın