Star Wars Benim Olmalı!

Arkitera Mimarlık Merkezi, sosyal medya üzerinden bir mekan tasarlama yarışması düzenliyor. Yarışmaya son başvuru tarihi ise 25 Şubat 2013.

Konu ve Amaç

Yarışmanın konusu ve amacı Star Wars filmlerinden esinlenilen mekanlar tasarlamak.

Mekanlarla ilgili konu sınırlaması yoktur, ancak genel ahlaka aykırı, pornografik içerikli veya herhangi bir siyasi veya dini görüşle bağdaştırılabilecek tasarımlar değerlendirilmeye alınmazlar. Jürinin değerlendirmesine alınacak tasarımların ön seçiminde Arkitera Mimarlık Merkezi Editörleri yetkili ve sorumludur.

Katılım Koşulları

– Yarışma dileyen herkesin katılımına açıktır. Yarışmaya 18 yaşından küçükler katılamaz.

– Yarışmaya birden fazla tasarımla katılmak mümkündür.

– Tasarımlarda çizim tekniği açısından bir kısıtlama yoktur. 

– Tasarımlar arasından Twitter üzerinden #starwarsbenimolmali hashtagi ile paylaşılanlar değerlendirilmeye alınacaktır. 

– Tasarıma ait görsel boyutunun 3 MB‘dan büyük olmaması gerekmektedir.

– Tasarımlar en geç 25 Şubat 2013 tarihinde saat 17:00‘a kadar paylaşılmış olmalıdır. Bu saatten sonra gelen tasarımlar değerlendirme dışı kalacaktır.

– Email ya da posta yoluyla gönderilmiş tasarımlar geçersiz sayılacaktır.

– Katılımcılar yarışma ile ilgili tüm sorularını yazılı olarak [email protected] mail adresine iletebilirler. Cevaplar yazılı olarak verilecektir. E-mail ile verilen cevaplar da yazılı cevap yerine geçecektir.

– Yarışmaya sunulan tasarımların özgün olması gerekmektedir. Katılımcılar sundukları tasarımların kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Tasarımların daha önce başka yarışmalarda ödül almamış ve/veya yayımlanmamış olması gerekmektedir.

– Katılımcılar bu şartnamede belirtilen ödül dışında herhangi bir ödül veya ücret talep edemezler.

– Yarışma koşullarını ve Seçici Kurul kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.

Kullanma Koşulları ve Yasal Haklar

– Katılımcılar yarışmaya gönderdikleri tasarımları üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan kaynaklanan işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları ile patent ve markalara ilişkin olanlar dahil tüm mevzuattan kaynaklanan her türlü haklarını kendilerine verilen ödül karşılığında AMM’nin her türlü materyalinde kullanılmak üzere süresiz, kısıtlamasız ve gayri kabili rücu olarak AMM’ye tamamen devir ettiklerini ve söz konusu haklarının bütünüyle AMM’ye ait olduğunu, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan kaynaklanan umuma arz salahiyeti hakkının kullanımı hususunda AMM’yi yetkili kılarak rasarımlarıın şartnamede belirtilen şekilde kullanılmasını sonradan men etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

– Tasarımın kopya olduğunun anlaşılması halinde ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü derhal iade edecektir. Bu nedenle ortaya çıkabilecek olan her türlü zarar, ziyan, iddia, talep ve masraflar Katılımcı’nın sorumluluğundadır. Anılan bu taleplerden AMM veya Seçici Kurul üyeleri sorumlu tutulamaz.

– AMM yarışmaya katılan ve ödüle layık görülen tasarımları katılımcıların isimlerini vermek suretiyle her türlü yayın organında kamuoyuna açıklayabilme ve bültenlerinde yayınlayabilme hakkına sahiptir.

– Ödül alan ve uygulamaya layık görülen tasarımın kullanımına karar verilmesi halinde katılımcıdan teknik destek alınabilir. Bunun için ayrı bir ücret ödenmez. AMM ihtiyaç duyması halinde uygulama aşamasında tasarım üzerinde değişiklik isteme/yapma hakkına sahiptir.

– Seçici Kurul Üyeleri’nin 1. ve 2. Derece akrabaları ve yakınları bu yarışmaya katılamazlar.

Yarışma Takvimi

Başvuru Tarihleri: 15 – 25 Şubat 2013 saat 17:00’a kadar
Facebook Üzerinden Beğeniyle Oylanma: 25 Şubat 2013 saat 18:01 ile 27 Şubat 2013 saat 23:59 arası
Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi: 28 Şubat 2013
Sonuçların Açıklanma Tarihi: 1 Mart 2013 (www.arkitera.com adresinde açıklanacaktır)

Yarışma ile ilgili sorular için: [email protected]

Tasarımların Değerlendirilmesi

Facebook’ta en çok beğenilen 10 tasarım belirlendikten sonra bunlar AMM’nin belirlediği kişilerden oluşan “Seçici Kurul” tarafından değerlendirilecektir.

Ödüller

Birinci olan tasarıma Star Wars: The Blueprints kitabı hediye edilecektir.

Etiketler

Bir cevap yazın