Rüzgarev Mimari Tasarım Projesi Yarışması

Projelerin son teslim tarihi 29 Ağustos 2016.

Yarışmanın Amacı, Türü ve Şekli

Söz konusu yarışma, doğal ve sosyal çevreye uyum içinde operasyonların yürütülmesi misyonunu benimseyen Borusan EnBW Enerji Yatırım ve Üretim A.Ş. (BEE)’nin iştirakleri tarafından lisansı alınan ve inşa edilmekte olan rüzgâr enerji santrallerinde (RES) yer alan, tesis üretimi/tüketiminin yönetildiği yapılar olan Kontrol Binalarının;

 • Yenilikçi ve çevreci mimari teknik ve trendlerden yararlanılarak dünya standartlarında mimari çözümlerin hayata geçirilmesi,
 • Doğal çevre ile uyumlu olması,
 • Karbon ayak izini azaltacak çözümler getirmesi,
 • Güneş enerjisinden ve gün ışığından azami ölçüde faydalanılması,
 • Su temini ve gri su arıtmayla ilgili yenilikçi çözümler getirilmesi,
 • Katı atık yönetim çözümleri sunulması,
 • İlk yatırım maliyetlerinin azaltılmasına yönelik malzeme ve yapım teknikleri kullanımı,
 • İnşaat yapım kolaylığı getiren ve yapım süresini kısaltan yeni inşaat yöntemlerinin kullanılması,
 • Sağlık, emniyet, çevre (SEÇ) risklerinin azaltılması,
 • Çalışanların memnuniyetinin artırılmasına olanak verecek şekilde optimum bir tasarım oluşturulmasını amaçlamaktadır.

Yarışmanın Konusu

Borusan EnBW Enerji Yatırım ve Üretim A.Ş.’nin portföyünde önemli bir yer tutan şirkete ait RES’lerin içerisinde bulunan Kontrol Binası tesislerinin tasarımı için mimari fikir projesinin elde edilmesi işi yarışmaya çıkarılmıştır. Yarışma, 13/08/2004 tarih ve 25552 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği” ile “Mimarlar Odası Yarışmalar Yönetmeliği” kuralları gözetilerek düzenlenmiştir.

Elektrik Enerjisi Tesisleri Kontrol Binaları Enerji Piyasasının ilgili kanun ve yönetmelikleri ile belirlenen teknik ve idari gereklilikleri olan, 24 saat çalışma ortamı bulunan, çok tehlikeli işyeri sınıfına giren, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın denetiminde ve Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ)’ın ilgili şartnameleri temelinde hazırlanan bir binadır.

Yarışmaya Katılma Koşulları

1) Yarışmaya katılacak olanların;

 • Şartname son alım tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi olması ve,
 • Yarışma Şartnamesi ve eklerini alarak, isim ve adreslerini sekreterya görevini üstlenen raportörlüğe e‐mail aracılığıyla ([email protected]) kaydettirmeleri gerekmektedir.

2) Yarışmaya katılamayacaklar şunlardır:

 • Yarışmayı açan şirket adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları, ortakları arasında olanlar,
 • Yarışmayı açan şirkette, yarışma ile ilgili her türlü işlemi hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar,
 • Jüri üyelerini ve raportörleri öneren belirleyen ve/veya atayanlar arasında olanlar,
 • Jüri üyeleri ve raportörler ile bunların birinci dereceden akrabaları, ortak, yardımcı ve çalışanları arasında olanlar,
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılanlar.

Katılanların her biri yukarıdaki koşullara uymalıdır, her biri Borusan EnBW Enerji’ye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludurlar.

3) Bu şartlara uymayanlar, proje teslim etmiş olsalar bile, yarışmaya katılmamış sayılır.

Notlar:
I. Katılımcıların T.C. ve KKTC Vatandaşı olması gerekmektedir.
II. Yarışmaya bireysel veya ekip olarak katılmak serbesttir ancak ekip olarak katılanların mimarlık öğrencisi bir ekip başı belirlemesi gerekmekte ve ekip başının kimlik zarfında belirtilmiş olması gerekmektedir.

Yarışma Takvimi

 • Yarışmanın katılımına başlama tarihi 10 Haziran 2016
 • Şartname alma ve Sekreterya’ya isim bildirme son tarihi 01 Temmuz 2016
 • Son soru sorma tarihi 11 Temmuz 2016
 • Yanıtların gönderilme tarihi 15 Temmuz 2016
 • Projelerin son teslim tarihi 29 Ağustos 2016
 • Jüri değerlendirme toplantı tarihi 02 Eylül 2016
 • Yarışma sonucunun ilan tarihi 05 Eylül 2016

Jüri

Asıl Jüri Üyeleri

 • Sinan Mert Şener
 • Hayriye Eşbah Tunçay
 • Gül Koçlar Oral
 • Alpin Yener
 • M. Cem Altun
 • Fatih Yazıcıoğlu
 • Serhan Ceyhan
 • Borusan EnBW Enerji yetkilileri


Yedek Jüri Üyesi

 • Muhammed Ali Örnek


Raportörler

 • Elif Tuğba Yalaz
 • Işıl Türkay
 • Borusan EnBW Enerji Yetkilisi

Ödüller

 • Birincilik Ödülü: 7.000 TL
 • İkincilik Ödülü: 3.000 TL
 • Üçüncülük Ödülü: 1.000 TL
 • Birinci Mansiyon: 500 TL
 • İkinci Mansiyon: 500 TL
 • Üçüncü Mansiyon: 500 TL
 • Dördüncü Mansiyon: 500 TL
 • Beşinci Mansiyon: 500 TL

Yukarıda belirtilen ödüller yarışma sonucunun açıklanmasını izleyen 30 gün içerisinde, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre net olarak ödenecektir.

Sorular ve Cevaplar

Katılımcılar konu ile ilgili sorularını 11 Temmuz 2016 günü saat 17:00’ye kadar raportörlüğe ulaşacak şekilde “Rüzgarev” konu başlığı ile ([email protected]) elektronik posta adresine gönderebilirler. Sorulacak sorular yarışma şartnamesi ve ekleriyle sınırlıdır. Bunun dışına çıkan sorular jüri tarafından yanıtlanmayacaktır. Cevaplar 15 Temmuz 2016 tarihinde www.borusanenbwnenerji.com web adresinde yayınlanacaktır.

İletişim Bilgileri

Borusan EnBW Enerji Yatırım ve Üretim A.Ş. Merkez Ofis Kurumsal İletişim Bölümü

Büyükdere Cad. No:255 Nurol Plaza Kat:4 Maslak Sarıyer 34398 İstanbul Türkiye

Email: [email protected]

Etiketler

1 Yorum

Bir cevap yazın