Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü 2013

Ödüle projelerin son teslim tarihi ve saati 30 Eylül 2013, saat 18:00.

TMMOB Şehir Plancıları Odası, “TMMOB Şehir Plancıları Odası Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü” adı altında kentsel planlama/tasarım, bölgesel kalkınma ve şehircilik konularında sorun çözmeye yönelik başarılı plan ve projeler ile uygulamalara ilişkin değerlendirme ve ödüllendirme amaçlı bir yarışma düzenlemektedir. Bu yarışmanın amacı, doğrudan ya da dolaylı olarak kent ile ilgili mekansal, sosyal, ekonomik, vb. konularda hazırlanmış veya uygulama yapılmış plan ve projelerin önemini vurgulamak ve örnek uygulamaları ortaya çıkarmaktır. Bu bağlamda çeşitli ölçek ve kapsamda bölgesel kalkınma, kentsel planlama, kentsel tasarım, tematik ve sektörel planlama, kentsel koruma, doğal varlıkların ve kültürel mirasın korunması, kentsel yenileme, kentsel dönüşüm-sağlıklaştırma, kentsel riskler ve afet risklerinin azaltılması, kentsel ulaşım, (toplu taşım, trafik sakinleştirme, yayalaştırma, yavaşlatma vb.), gibi mekansal ağırlıklı konular ile şeffaf yönetim, katılımcılık, yerel sahiplilik, kentsel ekonomik kalkınma ve istihdamın geliştirilmesi, yoksulluk ve yoksunluğun azaltılması, dezavantajlıların kentsel yaşama katılması, toplumsal ve kentsel bütünleşme ve yaşam kalitesinin artırılması gibi sosyal ve ekonomik sorunların çözümünü amaçlayan planlama ve tasarım çalışmalarından ve başarılı olan uygulamalardan ders çıkarmak, bu uygulamalarda pozitif süreçleri işleten idareleri, yöneticileri, plancıları, tasarımcıları, uzmanları ve uygulayıcıları teşvik etmek, uygulanmakta olan plan ve projelerden elde edilen sonuçların mevzuat, uygulama araçları, kaynak kullanımı vb. bağlamında değerlendirmesini yaparak Türkiye’nin kentsel planlama, kentsel tasarım, şehircilik ve kentsel yaşam deneyimine yeni bir bakış açısı kazandırmak ve böylece meslek alanımızda yeni bir birikim oluşturmaktır.

  • Sekreteryası TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi tarafından yürütülen “TMMOB Şehir Plancıları Odası Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü” çalışması,
  • Yerleşmelerimizdeki risklerin azaltılması ve yaşam kalitesinin artmasında önemli katkıları bulunan,
  • Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, üniversiteler ve özel sektör arasındaki ortaklıkları geliştiren,
  • Sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel açıdan sürdürülebilir niteliği olan, başarılı planlama ve tasarım çalışmaları ve örnek uygulamaların tanıtılmasını ve ödüllendirme süreçleriyle desteklenmesini amaçlamaktadır. Bu bağlamda;
  • Uygulanmış başarılı plan ve projelerin envanterinin çıkarılması, uygulama aşamasına gelmiş planlama ve tasarım çalışmaları veri tabanının oluşturulması, bilgisayar ortamında kullanıcıların erişimine ve yararlanmasına sunulması,
  • Ülkemizdeki başarılı ve örnek uygulamaların uluslararası ortamlarda tanıtılması amacıyla ödül kazanan plan ve projelerin, TMMOB Şehir Plancıları Odası olarak üyesi olduğumuz Avrupa Şehir Plancıları Konseyi (The European Council of Spatial Planners) tarafından 2 yılda bir sadece Konseye üye olan meslek odaları tarafından düzenlenen ulusal yarışmalarda seçilen projelerin katılabildiği Avrupa Şehir ve Bölge Planlama Başarı Ödülleri (The European Urban and Regional Planning Achievement Awards) yarışmasına ve diğer benzer uluslararası yarışma, sergi, kolokyum vb. organizasyonlara gönderilmesi hedeflenmektedir.

Yarışma Takvimi

Son soru sorma tarihi: 31.08.2013
Soruların e-posta aracılığıyla yanıtlanması için son tarih: 09.09.2013
Projelerin son teslim tarihi ve saati: 30.09.2013 /Saat: 18:00
Jürinin değerlendirme için toplanacağı tarih: 04.10.2013
Yarışma sonucu ilan tarihi: 12.10.2013

Jüri
 Üyeleri
 ve
 Raportörleri

Asli 
Jüri
 Üyeleri
Sezai
 Göksu,
 Prof.
Dr.
,
 DEÜ
 Şehir
 ve 
Bölge
 Planlama 
Bölümü
Fatma 
Ünsal,
 Prof.
Dr.,
 MSGSÜ Şehir
 ve
 Bölge
 Planlama
 Bölümü
Çağatay 
Keskinok,
 Doç.
Dr.,
 ODTÜ
 Şehir
 ve 
Bölge
 Planlama
 Bölümü
Kübra
 Cihangir, 
Çamur
 Doç.
Dr., 
GÜ 
Şehir
 ve
 Bölge
 Planlama 
Bölümü
Ömer
 Kıral, Y.
 Şehir
 Plancısı

‐
Serbest
 Şehirci
Ümit
 Özcan, Dr.,
TMMOB
 Şehir 
Plancıları 
Odası 
II.
 Başkanı
Hüseyin
 G.
 Çankaya,
 TMMOB
 Şehir 
Plancıları
 Odası
 Genel 
Sekreteri
Duygu
 Cihanger, TMMOB
 Şehir 
Plancıları
 Odası
 Genel 
Saymanı
Zeki
 Kamil
 Ülkenli
, 
TMMOB
 Şehir
 Plancıları 
Odası

Yedek 
Jüri Üyeleri
Orhan
 Sarıaltun,
 TMMOB
 Şehir 
Plancıları
 Odası
 Ankara 
Şube
 BaŞkanı
Nehir
 Yüksel, TMMOB 
Şehir
 Plancıları
 Odası 
İzmir
 Şube 
BaŞkanı

Raportörler
Seçil
 Taşgın,
 TMMOB 
Şehir
 Plancıları
 Odası
Sultan
 Karasüleymanoğlu,
 TMMOB
 Şehir
 Plancıları
 Odası

Ödülün şartnamesine buradan ulaşabilirsiniz.

Etiketler

Bir cevap yazın