Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi MİTA 2015 Blog Yarışması

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nin öğrencilere yönelik düzenlediği blog tasarım yarışmasına son başvuru tarihi 6 Nisan 2015.

Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimari Tasarım Araştırmaları Sempozyumu MİTA 2015 kapsamında Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, İletişim Tasarımı, Peyzaj Mimarlığı ve benzer bölümlerin lisans programı son sınıf öğrencilerine yönelik olarak bir blog tasarım yarışması düzenlemektedir.

KAPSAM ve AMAÇ:

Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimari Tasarım Araştırmaları Sempozyumu MİTA 2015 kapsamında Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, İletişim Tasarımı, Peyzaj Mimarlığı ve benzer bölümlerin lisans programı son sınıf öğrencilerine yönelik olarak bir blog tasarım yarışması düzenlemektedir.

Yarışmanın amacı, lisans eğitimlerini tamamlamak üzere olan tasarım öğrencilerini günümüzün yaygın bir kişisel ifade ve iletişim aracı olan “blog” yapısını kullanarak çalışmalarını paylaşmaya teşvik etmektir. Öğrencilerin halihazırda tamamladıkları bir dördüncü sınıf projesine ait görsel ve yazılı malzemeyi biraraya getirerek sunabilecekleri bu yarışma, öğrencilerin tasarımlarını paylaşarak birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri bir platform sunmayı amaçlar.

Yarışmaya tasarım öğrencileri, eğitim aldıkları bölümlerde en son hazırladıkları tasarım projelerinin araştırma çıktıları, eskizler, denemeler, fotoğraf, model, çizim ve geribildirimler gibi süreci farklı safhalarıyla yansıtan ve interaktif (etkileşimli) unsurları kullanan bir blog ya da web sitesi tasarımıyla katılabilirler.

KATILIM KOŞULLARI

Yarışmaya, Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, İletişim Tasarımı, Peyzaj Mimarlığı ve benzeri bölümlerden lisans programları son sınıf öğrencileri dördüncü yıla ait bir projeleri ve/veya bu projelerine ilişkin malzeme ile katılabilirler.

BAŞVURU FORMATI

 • Yarışmacılar, ister kodunu kendilerinin oluşturdukları, isterlerse hazır web-blogların kişiselleştirilmesiyle tasarladıkları bir blog ile yarışmaya katılabilirler.
 • Halihazırda kullandıkları bloglarına son projelerini ekleyerek, ya da yepyeni bir blog tasarımıyla başvurabilirler.
 • Yarışmaya her yarışmacı, bireysel projesiyle katılabilir.
 • Kullanılan tüm malzemenin (görsel, işitsel, yazılı vb.) yarışmacıya ait olması gerekir.
 • Yarışmaya sunulan blog birden fazla sayfa (sekme) içermelidir.
 • Blog halihazırda çevrimiçi olmalıdır, ve en az 6 ay çevrimiçi kalmalıdır.
 • Blog adresi, yarışma süresince kimliğin gizli kalmasını sağlamak amacıyla, yarışmacının kendi isim-soyadını içermemelidir. Yarışmacı halihazırda kullandığı kişisel bloguyla katılıyorsa, yarışma süresince adresi değiştirmelidir.
 • Katılım için bu adresteki formun eksiksiz doldurularak, bu form aracılığıyla blog web adresinin bildirilmesi yeterlidir.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Yarışma tek aşamalı olup, yarışmaya katılan bloglar belirlenen tarih aralığında yarışma jürüsi tarfından aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilecektir:

 • Blogun yarışma şartnamesine uygunluğu,
 • Sunulan malzemenin ve düzenlemenin zenginliği, tasarım düzeyi ve yaratıcılığı,
 • İçerik ve arayüz arasında tutarlılık ve bütünlük,
 • Etkileşimli elemanların içerik ve anlatıya olan katkısı,
 • Blogda yer alan açıklamaların içerikle örtüşmesi ve düzeyi,
 • Sekmelerin içerikle uyumlu düzenlenmesi, rahat bir okuma olanağı sunması,
 • Görsel sunumun ve düzenlemenin anlaşılabilirliği ve sayfalararası tutarlılık.

Yarışmayı düzenleyen kurum olarak Özyeğin Üniversitesi, gönderilen projelerin içeriğinden sorumlu değildir. Yarışmaya katılan tasarımların özgün olmamasından doğacak yasal sorumluluklar yarışmacının kendisine aittir. Bu gibi durumlarda, gerekli tespitler sonrasında, yarışmanın ödülü iptal edilerek, geri talep edilecek ve aksi durumlarda gerekli hukuki yollara başvurulacaktır.

ÖDÜLLER

 • Birinci Ödül Kategorisi: Üç yarışmacıya ÖzÜ FBE Mimarlık (Tezli/Tezsiz) veya Tasarım, İnovasyon ve Toplum (Tezli) Yüksek Lisans Programlarına tam burs.
 • İkinci Ödül Kategorisi: Üç yarışmacıya ÖzÜ FBE Mimarlık (Tezli/Tezsiz) veya Tasarım, İnovasyon ve Toplum (Tezli) Yüksek Lisans Programlarına %90 burs.

YARIŞMA TAKVİMİ

SONUÇLARIN İLAN ŞEKLİ VE ÖDÜL TÖRENİ

Yarışmanın sonuçları MİTA 2015 resmi web sitesinden duyurulacak ve sempozyumun açılış gününde ödüller törenle sahiplerine sunulacaktır.

DEĞERLENDİRME JÜRİSİ

 • Canan Akoğlu (Y. Doç. Dr.)
 • Beyza Şat Güngör (Y. Doç. Dr.)
 • Simge Esin Orhun (Y. Doç. Dr.)
 • Özlem Özkal (Y. Doç. Dr.)
 • Güliz Özorhon (Y. Doç. Dr.)
 • İlker Fatih Özorhon (Y. Doç. Dr.)
 • Murat Şahin (Doç. Dr.) (Jüri Başkanı)
 • Işılay Tekçe (Y. Doç. Dr.)
 • Semra Tokay (Y. Doç. Dr.)
 • Ayşe Özbil Torun (Y. Doç. Dr.)
 • Burcu Yiğit Turan (Y. Doç. Dr.)
 • Sevil Yazıcı (Y. Doç. Dr.)
Etiketler

Bir cevap yazın