MimED 2019 Öğrenci Proje Yarışması

Bu sene 18. kez düzenlenen MimED 2019 Öğrenci Proje Yarışması'na son başvuru tarihi 30 Ekim 2019.

YARIŞMAYI AÇAN KURULUŞ

Yarışma Mimarlık Eğitimi Derneği [MimED] tarafından her sene periyodik olarak açılmaktadır. Bu sene on sekizincisi gerçekleştirilecek olan ‘MimED2019 Mimarlık Öğrencileri Proje Ödülleri’, mimarlık bölümü lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin mimari proje stüdyolarının ‘2018-2019 güz’, ‘2018-2019 bahar’ ve bazı üniversitelerimizde yürütülen yaz okulu kapsamındaki ‘2018 2019 yaz’ yarıyıllarını kapsamaktadır. Yaz stajları kapsamında yapılan projeler değerlendirme dışıdır.

YARIŞMANIN TÜRÜ

Yarışma mimarlık bölümü öğrencilerine açık ve iki aşamalı olarak düzenlenmiş ulusal bir mimarlık bölümü öğrencileri proje yarışmasıdır. Yarışmanın ilk aşamasında yarışma web sitesine [www.mimedprojects.com] dijital olarak yüklenen projeler jüri tarafından değerlendirilecek; ikinci aşamaya seçilen projeler basılı olarak yarışmaya kabul edilecektir. Yarışmanın ikinci aşaması, teslim alınan projelerin sınıflarına göre asılmasıyla oluşturulan sergide jüri değerlendirmesiyle gerçekleştirilecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ

Soru Sorma İçin Son Tarih 07 Ekim 2019
Cevapların İlanı 09 Ekim 2019
(Ön Eleme İçin) Dijital Kayıtlar 10-30 Ekim 2019
Ön Eleme Sonuçlarının İlanı 20 Kasım 2019
(Ön Elemeyi Geçen) Projelerin Basılı Teslimi (11.00-18.00 / İTÜ Taşkışla) 28-29 Kasım 2019
Jüri Değerlendirmesi 07-08 Aralık 2019
Sonuçların İlanı 09 Aralık 2019
Kolokyum ve Ödül Töreni (17.30 / İTÜ Taşkışla / 109) 10 Aralık 2019
Proje Sergisi (İTÜ Taşkışla / 203 Koridoru) 10 Aralık 2019-10 Ocak 2020

 

* posta ile gelen projelerde kabul için postaya verilen tarih [en son 29 Kasım 2019] dikkate alınacaktır. 04 Aralık 2019 tarihinde değerlendirme için sergi düzenlenmesi tamamlanacaktır. Posta ile gönderilen projelerin bu tarihten önce elimize ulaşması gerekmektedir.

SORULAR VE CEVAPLAR

Yarışmaya ait sorular 04 – 07 Ekim 2019 tarihleri arasında elektronik posta yoluyla [email protected] adresinden iletilebilir. Cevaplar 09 Ekim 2019 tarihinde www.mimed.org.tr adresinde duyurulacaktır.

KATILIM ÜCRETİ

MimED2019 Öğrenci Ödülleri’ne gönderilen her bir proje için 50TL katılım ücreti alınmaktadır. Katılım ücreti dijital kayıt sırasında projenin proje yürütücüsü onayı almasından sonra yatırılmalıdır. Kayıtın tamamlanması ve onaylanması için yarışma hesabı kontrol edilecektir. Bir proje birden fazla öğrencinin ortak çalışması ise bir öğrencinin katılım ücreti ödemesi yeterlidir.

Banka bilgileri
Mimarlık Eğitimi Derneği
TC İş Bankası Ayaspaşa Şubesi Hesap No. 425044
IBAN TR50 0006 4000 0011 0050 4250 44

Dijital ön elemeyi geçemeyen veya basılı teslimden sonra ikinci aşamada yarışma şartnamesine uymadığı için elenen projelerin katılım ücretleri geri ödenmemektedir.

JÜRİ

Yarışmaya katılan projeler yurt içi ve yurt dışı çeşitli mimarlık okullarından öğretim üyeleri ile uygulama alanından davet edilen mimarların oluşturduğu bir jüri tarafından değerlendirilecektir.

MimED 2019 mimarlık öğrencileri proje yarışması jüri üyeleri *

> Adnan Aksu (Doç.Dr., Gazi Üni.)
> Evren Başbuğ (Y. Mimar, Studio Evren Başbuğ)
> Erdem Ceylan (Dr.Öğr. Üyesi, MSGSÜ)
> Oya Atalay Franck (Prof.Dr., ZHAW, Switzerland, Dean)
> Gülçin Pulat Gökmen (Prof.Dr., İTÜ)
> Sabri Gökmen (Öğr.Gör.Dr., Kadir Has Üni.)
> Gökçe Ketizmen Önal (Doç.Dr., Osmangazi Üni.)
> Serap Durmuş Öztürk (Doç.Dr., KTÜ)
> Onur Teke (Mimar, Teke Architects Office)
> Sevgi Türkkan (Öğr.Gör.Dr., İTÜ)

Koordinasyon:

> Koordinatör: Erenalp Büyüktopcu (Ar.Gör., İTÜ)
> İpek Avanoğlu (Ar.Gör., İTÜ)
> Çağdaş Kaya (Ar.Gör., İTÜ)
> Merve Kılıçbay (Ar.Gör., İTÜ)

Raportörler

> Meriç Altıntaş (Ar.Gör., İTÜ)
> Oya Yeşim Armağan (Ar.Gör., İTÜ)
> Bahar Gökçen Kumsar (Ar.Gör., İTÜ)
> Elif Öz Yılmaz (Ar.Gör., İTÜ)
> Buse Özçelik (Ar.Gör., İTÜ)

* isimler soyadına göre alfabetik sırada verilmiştir.

ÖDÜLLER

> MimED öğrenci yarışmasında her bir kategori için bir adet ‘başarı ödülü’, bir adet ‘teşvik ödülü’ ve jüri tarafından belirlenen sayıda ‘jüri özel ödülü’ verilmektedir.
> Tüm ödül alan katılımcılara sertifika, ‘başarı ödülü’ ve ‘teşvik ödülü’ alan katılımcılara sertifikaya ek olarak para ödülü verilmektedir.
> MimED her yarışma dönemi için para ödüllerinin miktarlarını bütçe olanakları içerisinde belirler. MimED2019 için her kategoriden seçilen başarı ödülüne 2.000TL, teşvik ödülüne ise 1.000TL para ödülü verilecektir.
> Ödül alan tüm projeler MimED tarafından hazırlanacak kitapta yer alacaktır. Dijital ön elemeyi geçerek ikinci aşamaya katılan bütün projeler de yarışma katalogu – proje sahibi tarafından aksi istenmedikçe – kimlik bilgileriyle birlikte içinde bir görselle temsil edilecektir.

Şartname için tıklayınız >>

Etiketler

Bir cevap yazın