Mimarlar Derneği 1927 Fotoğraf Yarışması 2012: “İnsan Yapısı Çevre ve Doğa”

Yarışmada teslim tarihi 29 Nisan 2012.

KONU VE AMAÇ
Yarışmanın amacı, “İnsan Yapısı Çevre ve Doğa” teması çerçevesinde fotoğraf eserlerinin elde edilmesi ve bu eserlerin estetik niteliklerine göre değerlendirilerek ödüllendirilmesidir.

KATILIM KOŞULLARI
a- Fotoğraf çeken, çekmeyi seven tüm amatör fotoğrafçılar yarışmaya kendi eserleriyle katılabilirler. Sadece Seçici Kurul Üyeleri ile Mimarlar Derneği 1927’nin görevde bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri ve birinci derecede yakın akrabaları yarışmaya katılamaz.

b- Yarışmaya gönderilecek eserlerin daha önce başka bir yarışmada derece ve ödül almamış olması gerekir. En fazla 5 eserle katılabilinecek yarışmaya gönderilecek eserler; renkli veya siyah beyaz olabileceği gibi, geleneksel veya dijital formatta üretilmiş olabilirler.

c- Eserler hem basılı hem de dijital dosya olarak teslim edilecektir. Fotoğraf

kâğıdına basılacak eserler, başka bir yüzeye yapıştırılmayacak ve

çerçevelenmiyecektir. Fotokopiyle elde edilen baskılar kabul edilmeyecektir.

Eserlerin kısa kenarı 20 cm, uzun kenarı serbest olacaktır. Dijital dosyalar 300 dpi çözünürlükte, RGB formatında, JPEG veya TIFF uzantılı olacaktır.

Eser(ler)inizin hem basılı halini hem de dijital kopyasını tanımladığımız şekilde teslim etmeniz gerekmektedir.

d- Seçici Kurul’un değerlendirmesi süresince eser sahiplerinin kimliklerinin gizli kalması önemli olduğu için, yarışmacılar kendilerine 6 rakamdan oluşan bir rumuz seçeceklerdir. Eğer yarışmaya birden fazla eser ile katılınıyorsa aynı rumuz kullanılarak çalışmalara sıra numarası verilecektir (örnek: 123456-4). Rumuz (var ise sıra numarası ile birlikte) eserlerin basılı olanlarında, arka yüzde sağ alt köşeye yazılacaktır. Eserlerin dijital kopyasında ise rumuz dosya adı olarak kullanılacak ve teslim edilen CD’nin üzerine de rumuz yazılacaktır.

e- Seçici Kurul’un değerlendirmesi tamamlandıktan sonra yarışmacıların kimlik ve iletişim bilgilerinin elde edilmesini sağlamak amacıyla ekte bir “katılım formu” sunulmaktadır. Formun eksiksiz ve okunaklı bir şekilde doldurulması ve imzalanması konusunda gerekli özen gösterilmelidir. Katılım formunun kapalı bir zarfa konulması ve üzerine sadece rumuz ve “İnsan Yapısı Çevre ve Doğa Fotoğraf Yarışması 2012” başlığı yazılması gerekmektedir. Eserlerle birlikte bu kimlik zarfının da yarışma sekreterliğine teslim edilmesi unutulmamalıdır.

f- Eserler postada/kargoda zarar görmeyecek şekilde paketlenmeli ve paketin üzerine “Mimariye Bakış Fotoğraf Yarışması 2012” başlığı yazılmalıdır. Paketin içerisinde fotoğraf(lar)ın basılı hali, CD içerisinde dijital kopyası ve yukarıda tanımlandığı şekliyle ayrı bir zarf içerisine konmuş “katılım formu” olmalıdır. Eserlerin, 29 Nisan 2012 Cuma günü saat 18:00’e kadar, “Mimarlar Derneği 1927 Birlik Mahallesi 406. Sokak No. 9/B 06610 Çankaya, Ankara” adresine ulaşması beklenmektedir.

Eserler Derneğimize ulaştıktan sonra gerekli hassasiyet gösterilecektir. Ancak eserlerin yolculuğu sırasında oluşabilecek hasarlardan Dernek sorumlu tutulamaz.

Sorular 15 Mart 2012 gününe kadar Dernek email adresine iletilebilir. Bir hafta içinde cevaplar emailinize gönderilecektir.

ÖDÜLLER
1.ödül : 1500 TL

2.ödül :1000 TL

3.ödül : 750 TL

Ayrıca seçilecek 10 eser sahibine, Mimarlar Derneği 1927 yayınları ile başarı plaketi verilecektir.

DEĞERLENDİRME, SONUÇLARIN DUYURULMASI ve ÖDÜL TÖRENİ
Seçici Kurul, 3 ödül ve seçilen 10 eserle birlikte sergilemeye değer bulunan eserleri belirleyecek ve sonuçlar Mimarlar Derneği 1927’nin internet sitesinde duyurulacaktır.

TAKVİM
Yarışmanın İlanı : 01 Şubat 2012

Soru sorma son gün : 15 Mart 2012

Teslim günü : 29 Nisan 2012, saat 18.00

Sonuçların Açıklanması : 15 Mayıs 2012

SEÇİCİ KURUL
Oğuz Öztuzcu mimar – fotoğraf sanatçısı, İstanbul

Cemal Emden mimar – fotoğraf sanatçısı, İstanbul

Aslı Tanrıkulu heykel sanatçısı, Ankara

Zeynep Yağmur mimar, Ankara

Nuran Ünsal mimar – MD 1927 Yönetim Kurulu üyesi, Ankara

İLETİŞİM – BAŞVURU
MİMARLAR DERNEĞİ 1927 “İnsan Yapısı Çevre ve Doğa, Fotoğraf Yarışması 2012”
Birlik Mahallesi 406. Sokak No. 9/B 06610 Çankaya, Ankara

Tel : 312 495 0664-65
Gsm :0530 314 16 95
Faks : 312 495 0666
E-posta : [email protected] – ([email protected])

Etiketler

Bir cevap yazın