Mimar Behaeddin Öğrenci Ödülleri Yarışması 2019

Kıbrıslı Türk Modernist mimar Ahmet Vural Behaeddin'in yapıtlarını ve anısını yaşatmak amacı ile Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü ve Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen, TC ve KKTC’deki üniversitelerin ‘Mimarlık ve İç Mimarlık Bölüm’ öğrencilerinin katılabileceği öğrenci ödülleri yarışmasına proje teslimi için son tarih 21 Ekim 2019.

Kıbrıslı Türk Modernist mimar Ahmet Vural Behaeddin’in yapıtlarını ve anısını yaşatmak amacı ile Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü ve Mimarlık Fakültesi tarafından, TC ve KKTC’deki üniversitelerin ‘Mimarlık ve İç Mimarlık Bölüm’ öğrencilerinin katılabileceği bir öğrenci ödülleri yarışması düzenlenmektedir. Öğrenciler daha önce tamamladıkları 2017-2018 ve 2018- 2019 Güz ve Bahar dönemi projeleriyle yarışmaya katılabileceklerdir. Mezun olmuş öğrencilerin belirtilen dönemlerdeki projelerinin sunumuyla yarışmaya katılımı mümkün olacaktır.

Behaeddin Öğrenci Ödülleri Yarışmasında 4 Kategoride Ödül Verilecektir
Üçüncü ve dördüncü yıl öğrencileri bu yarışmaya, Mimari veya İç Mimari tasarım stüdyosunda gerçekleştirdikleri projelerini tanıtan bir poster paftası ile katılabilirler.

Ödüller
Tüm katılımcılara ‘Katılım Sertifikası’; ve 4 daldaki her birinciye 250’şer İngiliz Sterlini (STG) ödül verilecektir.

Başvuruda İstenenler
Her başvuru için öğrenciler www.farc.emu.edu.tr adresinden ve üniversitelerindeki bölümlerinden temin edebilecekleri
başvuru formunu dolduracaktır.

Teslim Formatı

Teslim basılı ve dijital olmak üzere iki şekilde olacaktır.

-Basılı Poster Formatı: Yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerden, yukarıda belirtilen akademik yıllarda tamamladıkları projelerini grafik olarak yeniden düzenleyerek en fazla bir dikey pafta olacak şekilde 70X100 cm fotoblok üzerinde sunmaları beklenmektedir. Paftaların üzerinde kişisel ve kurumsal kimlik ile ilgili hiçbir bilgi yer almamalıdır. Bununla birlikte, her paftanın arka sağ üst köşesine, 5 rakamlı rumuz; öğrencinin bölümü (Mimarlık veya İç Mimarlık); ve öğrenci projesinin kaçıncı yıl projesi olduğu (3. Yıl, 4. Yıl) bilgileri yazılmalıdır. Aynı rumuz ve gerekli bilgiler başvuru formunda da belirtilmelidir. Başvuru formu doldurulup, yarışmaya gönderilecek projenin yürütücüsü veya ilgili bölümün başkanı tarafından da imzalandıktan sonra kapalı zarf içerisine konulacaktır. Zarfın üzerinde sadece 5 rakamdan oluşan rumuz yer alacaktır. Öğrencinin üniversitesi, adı, ve/veya başka hiçbir bilgi hiç bir şekilde paftada yer almamalıdır. Bozulmayı önleyecek iyi bir şekilde paketlenen basılı ‘Yarışma Paftası’, 21 Ekim Pazartesi günü, mesai bitimine kadar Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, P.K. 95, Salamis Yolu, Mimar Sinan Caddesi adresine teslim edilmelidir. Teslim, jüri raportörleri tarafından alındı belgesi verilerek ve imza karşılığı yapılacaktır. (Projeler, jüri ve ardından sergi sonrasında 04 Kasım 2019, Pazertesi günü 10:00-12:00 saatleri arasında, DAÜ Mimarlık Fakültesi’nden geri alınacaktır. Zamanında teslim alınmayan projelerden sorumluluk kabul edilmiyecektir).

-Dijital Format: Teslim CD/DWD formatında olacaktır. CD/DVD içerisindeki paftalar en az 300 dpi çözünürlükte, PDF formatında ve CMYK renk modunda olacaktır. Teslim edilecek CD/DVD, kapalı bir zarfa konulmalı, zarfın üzerinde sadece 5 rakamdan oluşan rumuz yer alacaktır. Dijital format teslimi, basılı pafta teslimi ile aynı zamanda, aynı adrese yapılacaktır.

Teslim Adresi
Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, P.K. 95, Salamis Yolu, Mimar Sinan Caddesi

Jüri Oy Sistemi
Tek jüri, tüm kategorilerde oylamayı yapacaktır. Oylamada sadece asli jüri üyeleri oy verecektir. Bu oylama sonuç raporunda ilan edilecektir.

Jüri
Nevzat Sayın
Esat Fişek
Ertuğ Ertuğrul
Ebru Olgun
Çağdaş Özgece
Resul Ergün

Genel Koordinatör
Ekrem Ziver Bodamyalızade

Koordinatör
Doç.Dr. Banu Tevfikler Çavuşoğlu

Danışma Komitesi Üyeleri
Prof.Dr. Özgür Dinçyürek
Prof.Dr. Resmiye Alpar Atun
Prof.Dr. Uğur Ulaş Dağlı
Y. Mimar Mühendis Hakkı Atun
Tülin Behaeddin

Organizasyon Komitesi
Prof.Dr. Ayhan Usta, İstanbul Kültür Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi
Prof.Dr. Mukaddes Polay, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi
Doç.Dr. Banu Tevfikler Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi
Doç.Dr. Elmira Gür, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi
Doç.Dr. Kağan Günçe, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi
Doç. Dr. Murat Şahin, Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Doç.Dr. Zehra Öngül, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi
Yrd.Doç.Dr. Alp Karaca, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi
Yrd.Doç.Dr. Ehsan Reza, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Güzel Sanatlar Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Yrd.Doç.Dr. Nilay Bilsel, Lefke Avrupa Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi
Dr. Öğr. Ü. Füsun Çizmeci Yöreş, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi
Dr. Öğr. Ü. Salih Salbacak, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Sekreterya / Jüri Raportörleri
Kerem Cemil Özer

Yarışma Takvimi
Üniversiteler tarafından Organizasyon Üyesinin Bildirilmesi : 02 Ağustos 2019, Cuma
Organizasyon Komitesi Bilgilendirme : 17 Eylül 2019, Salı
Öğrenci Projesi Teslim Tarihi : 21 Ekim 2019, Pazartesi
Jüri Değerlendirme Tarihi : 23 Ekim 2019, Çarşamba
Ödül Töreni ve Sergi Açılışı : 25 Ekim 2019, Cuma
Sergi Süresi : 25 Ekim – 01 Kasım 2019

Etiketler

Bir cevap yazın