MDC’23 – Miniature Design Competiton

Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı Kulübü tarafından düzenlenen MDC'23 - Miniature Design Competiton için son başvuru tarihi 5 Şubat 2023.

Yarışmanın Amacı

21. yüzyılın ilk çeyreğindeyiz ve her geçen gün sorunları ağırlaşan bir dünyada yaşıyoruz. Tartışmasız en büyük sorunumuz, ülkelerin temel hedefi haline gelen, daha hızlı büyümenin en olumsuz etkisi olan iklim değişikliği ve küresel ısınma yani “İklim Krizi”. Bununla beraber diğer önemli sorun ise “Küresel Nüfus Artışı”. 1900 yılında dünya nüfusunun 1,6 milyar kişi olduğu tahmin ediliyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası yaşanan nüfus patlaması sonucunda bu rakam yaklaşık 6 milyar kişi, 21. yüzyılın ortalarında ise 9 milyar kişiye ulaşması bekleniyor. “Küresel Nüfus Artışı” ve “İklim Krizi” nin olumsuzlukları üzerine toplumun her kesimi sürekli düşünüp çözüm önerileri ve fikirler geliştiriyor. Bunun yanı sıra devletler arası eylem planlarıyla da kalıcı çözümler üretilmeye çalışılıyor. Bu amaçla 2016 yılında Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülke, “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” ve 2030 yılında gerçekleştirilmesi gereken “17 Temel Amaç”;

1- Yoksulluğa Son
2- Açlığa Son
3- Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam
4- Nitelikli Eğitim
5- Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
6- Temiz Su ve Sanitasyon
7- Erişilebilir ve Temiz Enerji
8- İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
9- Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
10- Eşitsizliklerin Azaltılması
11- Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
12- Sorumlu Üretim ve Tüketim
13- İklim Eylemi
14- Sudaki Yaşam
15- Karasal Yaşam
16- Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
17- Amaçlar için Ortaklıklar üzerinden bir mutabakat imzaladılar.

2030 yılında gerçekleştirilmesi planlanan 17 maddelik Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda günümüz yerleşim ve barınma sorunlarını değerlendirip “Geleceği Nasıl Tasarlayabiliriz?” sorusundan yola çıktık. Mekanların üretimi için Tasarım eğitimi (Mimarlık, İç Mimarlık, Peyzaj, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Şehir Ve Bölge Planlama) ve mühendislik eğitimi (İnşaat) alan öğrencilerin, bugünün “Küresel Nüfus Artışı” ve “İklim Krizi” sorunları ile 50 yıl sonrasında insanların yerleşim ve barınma mekanları üzerine tasarım ve mekan üretimi düşüncelerini özgürce ortaya koyacakları bir yarışma platformu düzenledik.

2030 yılında gerçekleştirilmesi planlanan 17 maddelik Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda günümüz yerleşim ve barınma sorunlarını değerlendirip “Geleceği Nasıl Tasarlayabiliriz?” sorusundan yola çıktık. Mekanların üretimi için Tasarım eğitimi (Mimarlık, İç Mimarlık, Peyzaj, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Şehir Ve Bölge Planlama) ve mühendislik eğitimi (İnşaat) alan öğrencilerin, bugünün “Küresel Nüfus Artışı” ve “İklim Krizi” sorunları ile 50 yıl sonrasında insanların yerleşim ve barınma mekanları üzerine tasarım ve mekan üretimi düşüncelerini özgürce ortaya koyacakları bir yarışma platformu düzenledik.

2-Yarışmanın Teması

Yarışmanın konusu “Geleceğin Yerleşim ve Barınma Mekanları” olarak belirlendi. Yarışmacılardan beklenen yukarıda ana hatları ile ifade edilen 2030 yılında gerçekleştirilmesi hedeflenen 17 maddelik “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçların’dan olabilecek en fazla maddeye ulaşmayı sağlayacak; YERLEŞİM DOKUSU + BARINMA BİRİMLERİ olarak konsept tasarım önerileri geliştirmeleridir.

Yarışmaya katılacak tasarımların hem “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”na ulaşmak hem de “Malzeme ve İnşaat Teknolojileri” önerilerini içermesi beklenmektedir. Yarışmacılar yerleşim ölçeğindeki tasarımlarını “Küresel Nüfus Artışı” ve “İklim Krizi” sorunlarının yaşandığı bölgelerden kendi seçtikleri alanlarda gerçekleştireceklerdir.

3-Yarışmanın Türü ve Şekli

Bu yarışma ulusal çaptadır ve kurulan ekiplerde en az bir Mimarlık öğrencisi bulunması ve mimarlık öğrencisinin takım lideri olması zorunluluğuyla diğer disiplinlerden de öğrenciler ekiplerde bulunabilir. Takımlarda en az iki (2) en fazla beş (5) kişi bulunabilir ve iletişim sağlanması için bu ekipler bir (1) takım lideri belirlemelidir. Yarışma bir (1) etaptan oluşacaktır. Yarışmada yarışmacılar tasarladıkları projeyi pafta halinde (Paftalar A1 yatay kullanılarak oluşturulmalı ve en fazla 2 pafta kullanılmalı.) online olacak şekilde jürilere sunacaklardır. Yarışmanın ilanı ve ödül dağıtımı “Civilİstanbul’23” etkinliğinde yapılacaktır.

4-Genel Katılım Koşulları

-Yarışmaya başvuru ücretsizdir.
-Yarışma ulusal çapta olduğu için yarışmaya sadece Türkiye’de okuyan TC vatandaşı ve yabancı uyruklu olan öğrenciler katılabilirler. (Başvuru sürecinde öğrenci belgesi istenmektedir.)
-Yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerin www.yildizyapikulubu.org/mdc23 sitesi üzerinde bulunan başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurmaları gerekmektedir. Formu eksiksiz ve hatasız dolduran öğrencilere 48 saat içerisinde başvuru onay maili atılacaktır.
-Yarışmada en az bir mimarlık öğrencisi bulunması ve takım liderinin mimarlık öğrencisi olması zorunluluğuyla beraber diğer disiplinlerden de öğrenciler katılabilir.
-Yarışmaya katılacak ekiplerde en az iki (2) en fazla beş (5) kişi bulunabilir.
-Yarışma ekipleri yarışmaya yalnızca bir (1) proje ile katılabilirler.
-Yarışma ekip liderleri ve üyeleri yarışmaya farklı ekipler ile tekrar katılamazlar. Katılımcılar tek sefer katılım yapabilmektedir.
-Tüm yarışma projeleri belirtilen tarihlerde ve bu şartnamede belirtilen koşullara
uygun şekilde teslim edilmelidir, aksi taktirde geciken proje diskalifiye edilir.
-Katılımcıların yarışma sitesi üzerinde yayınlanan ve e- posta aracılığı ile iletilen duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.
-Yarışmaya katılan her projede özgünlük ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması koşulu aranmaktadır. Bu şartın ihlali ispatlandığında katılımcılar jüri heyeti kararı ile yarışma dışı bırakılacaktır.
-Yarışma süresince hiçbir katılımcı jüri heyeti ve raportörler ile doğrudan temasa geçemez. Proje ve yarışma ile ilgili tüm sorular, yarışma takvimi’nde belirtilen sürede (soruların son iletilme tarihi) yarışma sitesinde yer alan iletişim bölümünden e-posta aracılığı iletilmelidir.
-Jüri üyelerinin, danışma kurulu üyesinin, raportörün birinci dereceden akrabası olanlar, Yapı Kulübü Yarışma Departmanı üyeleri, Yapı Kulübü İdari, Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri, bu yarışmaya katılamazlar.
-Yarışmaya katılan öğrenciler bu şartname hükümlerini, hükümlere uymayı, yarışma sitesinde belirtilen form üzerinden kişisel bilgilerinin paylaşımını, iletişim bilgileri üzerinden kurulacak bilgilendirmeleri kabul etmiş sayılmaktadır.

5-Yarışmacılardan İstenilenler

-Başvuru sürecinde öğrenci belgesi istenmektedir. (Ekip lideri ve ekip üyelerinin öğrenim gördükleri üniversitenin Öğrenci İşleri biriminden ya da e-devlet üzerinden alacağı öğrenci belgesinin taranmış hali istenmektedir.)
-Katılımcılardan başvuru formunda yer alan ekipteki rolü, adı soyadı, bölümü, telefon numaraları ve mail adreslerinin istendiği kısımların eksiksiz bir şekilde doldurulması istenmektedir.
-Tek katmanda kaydedilmiş, Tiff formatında ve 300 dpi çözünürlükte, en fazla 2 adet yatay A1 pafta istenmektedir.
-Tasarımı aktaran her tür görsel ifadeyi içeren çalışmalar istenmektedir.
-Tasarlanacak yerleşim yeri için şartnamenin konu kısmında yer alan hikayeye uygun bir hikaye yazılması istenmektedir. Arayüze dair kavramsal yaklaşımı, yeni yaşam alanının yansımalarını açıklayan en fazla 300 kelimelik pafta üzerinde yer alacak şekilde rapor, aynı zamanda teslim yapılacak e-posta adresi üzerinde proje açıklama raporu olarak yazılması istenmektedir.

RUMUZ: Başvuru formunu dolduran her ekibe numaralardan oluşan bir rumuz atanacaktır. Bu rumuz, başvuran ekibin jüri değerlendirmesinde geçici kimliği yerine geçmektedir. (Rumuz başvuru onay maili ile beraber belirtilecektir.)

6-Yarışma Takvimi

10 Ocak 2023: YARIŞMANIN İLANI
10 Ocak- 16 Ocak 2023 (saat 17.00’a kadar): SORU SORMA SÜRECİ
10 Ocak- 5 Şubat 2023 (saat 17.00’a kadar): BAŞVURU SÜRECİ
6 Subat 2023: EN ÇOK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARINI YAYINLANMASI
6 Şubat- 11 Mart 2023 (saat 17.00’a kadar): PAFTALARIN HAZIRLANMASI VE GÖNDERİLMESİ
13-14 Mart 2023: JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ
14 Mart 2023: YARIŞMANIN SONUÇLARININ İLANI
16 Mart 2023: ÖDÜL DAĞITIMI ( CIVILISTANBUL’23 İLK GÜNÜ)
20 Mart 2023: KOLOKYUM

7-Yarışmanın Duyurulması

-10 Ocak 2023 tarihinde www.yildizyapikulubu.org/mdc23 sitesi üzerinden duyurulacaktır.
-YTÜ Yapı Kulübü’nün seçeceği mimarlık ve yapı sektöründeki dijital mecralarda duyurular yayınlanacaktır.
-Soruların Sorulması Ve Yanıtlanması: Yarışmaya katılan tüm öğrenciler, yarışma ile ilgili tüm sorularını yarışma ilanından itibaren en geç 16 Ocak 2022 saat 17.00’ye kadar mdcyapikulubu@gmail.com adresine göndermelidir. Soruların cevapları yarışma sitesinde yayınlanacaktır.

8-Tasarımların Teslim Yeri ve Şartları

PAFTALARIN TESLİMİ: Online değerlendirme olacaktır. Paftalar mdc23yapikulubu@gmail.com mail adresine atılmalıdır. Bu etaptan önce ekip liderleriyle iletişime geçilecektir.

9-Değerlendirme ve Sonuçların İlanı

KOLOKYUM VE ÖDÜL TÖRENİ: Kolokyum, yarışmaya katılan tüm projelerin jüri heyeti ve öğrencilerin katıldığı toplantı ile sunum eşliğinde değerlendirilmesidir. Öğrencilerin soruları cevaplanmaktadır.
Kolokyum Tarihi: 20 Mart 2023 Pazartesi

10-Ödüller

ÜÇÜNCÜ OLAN EKİBE: 3000 TL
İKİNCİ OLAN EKİBE: 5000 TL
BİRİNCİ OLAN EKİBE: 7000 TL
ÜÇ EKİBE 1000 TL MANSİYON

11-Katılımcılara Verilecek Belgeler

Yarışma Şartnamesi, yarışma web sitesinde yer alacaktır. Pafta teslimi yapmış yarışmacılara MDC’23 Katılım Belgesi verilecektir.

12-Jüriler ve Ünvanları (Alfabetik Sıra)

Doç. Dr. Candan ÇINAR ÇITAK, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, YTÜ Konut ve Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü
Danilo PETTA, MASK Architects, Mimar ve Tasarımcı
Dr. Öğr. Üyesi Hande ALADAĞ, Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr. Nurbin PAKER KAHVECİOĞLU İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Doç. Dr. Özgür BİNGÖL, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Öznur GÜNEY ERBİL, Vakıf GYO, Mimar, Proje Geliştirme Müdür Yardımcısı
Öznur Pınar ÇER, MASK Architects, Mimar ve Tasarımcı, The Royal Institute of British Architects üyesi

DANIŞMA KURULU
Prof. Dr. Çiğdem POLATOĞLU, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci Dekanı, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

RAPORTÖR
Arş. Gör. Mehmet Yavuzhan ERPAY, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

13-Yarışma Künyesi

Yarışmayı Açan Kurum: Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı Kulübü
Adres: YTÜ Davutpaşa Kampüsü, Kulüpler Vadisi C-03 Yapı Kulübü Ofisi
E-Posta: infoyapikulubu@gmail.com
Web Sayfası: www.yildizyapikulubu.org/mdc23
Paftaların Atılacağı Mail: mdc23yapikulubu@gmail.com
Soruların Gönderileceği Mail: mdcyapikulubu@gmail.com

Etiketler

Bir cevap yazın