Lüleburgaz Belediyesi Tosbağa Dere Rekreasyon Alanı Fikir Projesi Yarışması

Lüleburgaz Belediye Başkanlığı tarafından açılan, Lüleburgaz Tosbağa Dere Rekreasyon Alanının kentle ilişkilerinin kurulması ve tasarlanmasına yönelik fikirlerin geliştirilmesinin amaçlandığı yarışmaya başvuru için son tarih 26 Aralık 2017.

Yarışmanın Şekli

Lüleburgaz Belediye Başkanlığı tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. Maddesi ve Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda; sorun çözmeye yönelik yenilikçi buluşlar, yöntemler, yeni araştırma, planlama, tasarım yaklaşımlarını özendirmek amacı ile şehircilik, mimarlık ve peyzaj mimarlığı alanlarında, daha sonraki plan ve proje kademelerine temel olacak fikir, kavra ve yaklaşımların ortaya konulması, temel veri ve programların belirlenmesi amacı ile açılan fikir projesi yarışmasıdır.

Yarışmanın Konusu ve Amacı

Yarışmanın konusu, Lüleburgaz Tosbağa Dere Rekreasyon Alanının kentle ilişkilerinin kurulması ve tasarlanmasına yönelik fikirlerin geliştirilmesidir.

Yarışmanın amacı ise, mevcut imar planlarına uygun olarak; kentin geri kalanıyla ilişkileri kurulmuş, kentin kimliğine katkı sağlayacak tasarımları yansıtan, kentsel yaşam kalitesine katkı sağlayan, çevre tasarımları ile desteklenen, açık ve yeşil alanlar ile insan-doğa ilişkilerini ön plana çıkaran, Şehircilik, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı ile tüm Mühendislik alanlarında çağdaş ve ekonomik çözümler öneren, güzel sanatları teşvik eden özgün öneriler geliştiren fikirlerin elde edilmesidir.

Jüri Üyeleri ve Raportörler

Danışman Jüri Üyeleri

 • EMİN HALEBAK Belediye Başkanı
 • RASİM ASLAN Belediye Başkan Yardımcısı
 • GÖKHAN KAYA ATAY Plan Proje Müdürü
 • NALAN KOÇ Fen İşleri Müdürü
 • NERMİN ADAK İmar ve Şehircilik Müdürü

Asli Jüri Üyeleri

 • HÜSEYİN SİNAN OMACAN Mimar (Jüri Başkanı)
 • HAKAN EVKAYA Mimar
 • BOĞAÇHAN DÜNDARALP Mimar
 • BELEMİR DALOKAY Peyzaj Mimarı
 • MURAT CEMAL YALÇINTAN Şehir Plancısı

Yedek Jüri Üyeleri

 • SEVİNCE BAYRAK GÖKTAŞ Mimar
 • ÜMİT TARIK YAŞAR Peyzaj Mimarı
 • ASLI ÖĞÜT ERBİL Şehir Plancısı

Raportörler

 • BURCU BAĞCI UÇAR Mimar
 • EMRE DÜLGER Mimar
 • ZEYNEP TÜFEKÇİOĞLU Endüstri Mühendisi

Yarışma Takvimi

 • Yarışmanın İlanı 02/10/2017
 • Son Soru Sorma Tarihi 23/10/2017
 • Cevapların Gönderilme Tarihi 30/10/2017
 • Proje Teslim Tarihi 26/12/2017
 • Jüri Değerlendirme Başlangıç Tarihi 06/01/2018
 • Yarışma Sonucu İlan Tarihi ve Sergi Başlangıcı 12/01/2018
 • Sergi Bitiş Tarihi 03/02/2018
 • Kolokyum Tarihi 03/02/2018

Yarışma Ödülleri

 • EŞDEĞER ÖDÜL 60.000,00TL.
 • EŞDEĞER ÖDÜL 60.000,00TL.
 • EŞDEĞER ÖDÜL 60.000,00TL.
 • EŞDEĞER ÖDÜL 60.000,00TL.
 • EŞDEĞER ÖDÜL 60.000,00TL.

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’ nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir. Ödemeler, banka hesabına yapılacaktır.

TMMOB Mali İşler Yönetmeliği’nin 8. maddesi uyarınca, ödül ve jüri bedellerinin %5’leri tutarındaki kesintiler Lüleburgaz Belediyesi tarafından bloke edilerek ilgili meslek odaları hesabına aktarılacaktır.

Yarışmayı Düzenleyen İdareye İlişkin Bilgiler

 • Adı: Lüleburgaz Belediyesi
 • Adresi: Özerler Mahallesi Hal Sokak No:1 Lüleburgaz/KIRKLARELİ
 • Telefon numarası: (0288) 417 10 12
 • Faks: (0288) 417 47 79
 • İnternet adresi: www.luleburgaz.bel.tr
 • Elektronik posta adresi: [email protected]

 

Yarışma belgelerine buradan ulaşılabilir >>

Etiketler

2 yorum

Bir cevap yazın