Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediyesi Logo Yarışması 2023

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediyesi, logo yarışması başlattı. Yarışmanın son teslim tarihi ve saati 07 Nisan 2023, 23.59.

YARIŞMANIN KONUSU ve AMACI:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediyesini kurum olarak yansıtan ve bu bölgeler ile özdeşleşecek, tarihi, sosyolojik, fiziksel, kültürel yapısıyla ilişki kuracak, evrensel değerlerle üretilmiş, işlevsel nitelikte ve akılda kalıcı görsellikte, özgün bir logo tasarlamaktır.

LAPTA-ALSANCAK-ÇAMLIBEL bölgesinin kimlik unsurlarının ve değerlerinin doğru yansıtılması, yönetim felsefesinin ve bölge karakterinin özlü bir anlatımla logo aracılığı ile ifade edilmesi öncelikli amaçtır. Bu logo yarışması ile yetenekli sanatçı ve tasarımcıları, belediyemizin yeni logosunu belirleme sürecine dahil ederek, geniş katılım ve katkının sağlanması amaçlanmaktadır.

LOGODAN BEKLENTİLER:

LAPTA-ALSANCAK-ÇAMLIBEL bölgesinin kimliğini ifade edecek olan logonun; bölge olarak kaydettiği gelişmeleri, ekonomik ve sosyal kalkınmaya ve geleceğe dönük yüzünü, Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediyesi ilke, değer ve atılımlarını, geniş vizyonunu, şeffaf ve katılımcı yapısını, halk ile kurduğu derin, yakın ilişki ve diyaloğu yansıtması beklenmektedir. Ayrıca, tasarımlarda kavramsal yaklaşım, estetik bütünlük, akılda kalıcılık esastır. Logolarda, kavramsal olarak amaca uygun simge, simgeler veya bunların birleşiminden oluşan kurgusal yaklaşımlar olabilir.

Her katılımcı tasarladığı logoyu iki farklı versiyonda hazırlamakla yükümlüdür: Birinci versiyonda sadece logo; ikinci versiyonda ise tasarımcının uygun gördüğü yerde belediyenin adının ve tercih edilirse kuruluş tarihinin olması gerekmektedir. Yazı unsurunun da özgün bir nitelik ve formda olması tercih edilebilir.

YARIŞMA KATILIM KOŞULLARI:

1. Yarışmaya sadece KKTC ve TC vatandaşları katılabilir. Yarışmaya belediye yönetimi ve meclis üyeleri, yarışma seçici kurulu üyeleri ve yarışma düzenleme komitesi ile birinci dereceden yakınları katılamazlar.
2. Yarışmaya, her katılımcı en fazla 2 adet logo ile katılabilir.
3. Yarışmaya katılan tasarımların daha önce başka bir yarışmada derece ve ödül almamış ve başka bir yerde yayınlanmamış / sergilenmemiş olması şartı aranır. Tasarımlar özgün olmalı, internet, yazılı, görsel medya, vb. mecralarda ve bu konuyla ilgili arşivlerde bulunan tasarımlarla herhangi bir benzerlik ve çağrışımda bulunmayacak şekilde Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediyesi’ne özel olarak tasarlanmış olmalıdır.
4. Tasarımların üzerinde isim, imza veya ayırt edici hiçbir işaret bulunamaz. Bu şekilde ayrıştırıcı unsur bulunduran tasarımlar yarışma dışı bırakılır.
5. Tasarımlar mutlaka bilgisayar ortamında Adobe İllustrator veya CorelDraw grafik tasarım programları ile çizilmelidir. Elle yapılmış veya elle renklendirilmiş tasarımlar kabul edilmeyecektir.
6. Yarışma sonunda seçilecek logo, LAÇ Belediyesinin tanıtımına yönelik etkinliklerde, toplantılarda, her türlü basılı malzemede, basılı materyallerde kullanılabileceğinden, basıma uygun nitelikte hazırlanması, büyütülüp küçültüldüğünde fonksiyonelliğini yitirmemesi, değer kaybetmemesi gerekmektedir.
7. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği logonun kendine ait olduğunu ve gerekli olabilecek tüm izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
8. Seçici Kurul tarafından, kopya olduğu anlaşılan tasarımlar yarışma dışı bırakılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu tasarımlara ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü iade edecek, bu durumda LAÇ Belediyesi yeni bir logo seçebilecektir.
9. Birinci seçilen logonun, LAÇ Belediyesinin ihtiyacını karşılamaması durumunda, Seçici Kurul ile istişare edilerek başka bir tasarım, belediyenin logosu olarak kullanılmak üzere seçilebilir. Ancak birinci seçilen tasarımın ödülü geri alınmaz.
10. Yarışmayı kazanan logonun tüm yayın hakları Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesine devredilecektir.
11. Yarışmacılar, yarışmanın sonuçları açıklandıktan sonra, logolarını, yarışmanının referansını vermek koşuluyla, dilediği yerde paylaşabilecek, sergileyebilecektir.
12. Yarışma katılımcıları, tasarımlarının kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır.
13. Yarışmayı düzenleyen kurum, bu maddelerde değişiklik yapma hakkını kendinde saklı tutar.

BAŞVURU ŞEKLİ:

1. Teslimler dijital yolla yapılacak olup, katılımcılar, laclogoyarismasi@gmail.com eposta adresine, her bir logo tasarımını hem vektörel (Adobe İllustrator .ai formatı veya CorelDraw .cdr formatı, maksimum 5 mb) hem de .jpeg formatında (maksimum 5 mb) olacak şekilde göndermesi gerekmektedir.
2. Tasarlanan logolar dışında, katılımcılar başvuru formunu eksiksiz doldurmalıdır. Başvuru formundaki ad soyad, kimlik numarası, cep telefonu numarası ve e-posta adresi katılımcıya ait olmalıdır. Her bir logo tasarımı için, logoların hikâyeleri başvuru formundaki “Eserin Açıklaması” kısmına yazılacaktır. Eksik bilgi olan katılımlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
3. Değerlendirme süresince, eser kimliklerinin gizli kalması için katılımcılar kimlik numaralarını rumuz olarak kullanacaklardır. Bu rumuz, teslim edilen tüm dijital dosyalarda, dosya adı olarak kullanılacaktır. Dosya isimleri; (rumuz-LOGO.ai veya rumuz-LOGO.cdr ve rumuz-LOGO.jpeg); katılım formu, (rumuz-KATILIM FORMU.pdf / .jpeg / .doc) ve açıklama formu, (rumuz-AÇIKLAMA FORMU.pdf/doc) şeklinde olmalıdır.
4. Tüm bunların hepsi, tek bir e-mail içerisinde, bir seferde yarışmaya gönderilmelidir.

SEÇİCİ KURUL

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ:

Dilan ÇİFÇİ (Doç.Dr., UKÜ İletişim Fakültesi)
Doğan Boransel (LAÇ Belediyesi meclis üyesi)
Emin ÇİZENEL (Ressam)
Gamze ANIL (Grafik Tasarımcı, LAÜ)
Gökçe KEÇECİ (Prof.Dr., Grafik Tasarımcı, Rektör, KAÜ)
Gürkan GÖKAŞAN (Yrd.Doç.Dr., Grafik Tasarımcı, UKÜ)
Nevter ZAFER CÖMERT (Doç.Dr., Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarı, DAÜ)

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ:

Fırat ATASER (Belediye Başkanı)
Barış ÜLBAR (Belediye İmar Müdürü)
Oğuz KARAÇAY (Belediye Meclis Üyesi)

YARIŞMA ORGANİZASYON ve DÜZENLEME KOMİTESİ:

Ahmet Murat SAYMANLIER (Dr., Mimar, Öğretim Üyesi, UKÜ)
Ülfet KENANOĞLU (İç Mimar, Öğretim Görevlisi, UKÜ)

RAPORTÖR:

Abdullah CAN (Mimar)

ÖDÜLLER:

Birincilik Ödülü:20.000 ₺
İkincilik Ödülü:15.000 ₺
Üçüncülük Ödülü:10.000 ₺
Mansiyon:1.000 ₺
Mansiyon:1.000 ₺
Mansiyon:1.000 ₺

YARIŞMA TAKVİMİ:

Yarışmanın duyurulması: 07.03.2023
Son teslim tarihi ve saati: 07.04.2023, 23.59
Sonuçların duyurulması: 17.04.2023
Son teslim tarihine kadar yarışma raportörlüğüne e-posta ile ulaşılıp soru sorulabilir.
Yarışma e-posta adresi: laclogoyarismasi@gmail.com

Sonuçların Açıklanması:
Başvuru sonuçları, Belediyenin web sitesinden paylaşılacak; ayrıca dereceye girenlere ulaşılıp bilgi verilecektir.

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM:

Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediyesi
Adres: Ankara Cd. 88, Alsancak / KKTC 99350
Telefon: +90 392 821 85 13
www.alsancakbelediyesi.org

Telif Hakkı:

Ödüle layık görülen logo tasarımlarının telif ve yayın hakları LAÇ Belediyesine ait olacaktır. LAÇ Belediyesi bu çalışmalardan istediğini kullanabilecektir. Sözü edilen çalışmalar LAÇ Belediyesi tarafından her türlü görsel, yazılı iletişimde kullanılabilecektir. Bu şekilde kullanılan logolar için tasarım sahibi, verdiği izni sonradan kesinlikle geri alamayacağını ve logonun yukarıdaki şekilde kullanılmasını men edemeyeceğini, bir başkasına hak te’sis edemeyeceğini, başkaca herhangi bir telif hakkı veya maddi / manevi talepte bulunamayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Seçici Kurul, değişiklik isteme şartıyla logoyu finale bırakma veya doğrudan birincilik ödülü vermeye yetkilidir.

Yarışmanın tamamlanmasından sonra da olsa dereceye giren tasarımların özgünlüğü ile ilgili (kopya, çalıntı vb.) oluşabilecek her türlü hukuki ve mali sorundan yarışmacı sorumludur.

Diğer Hususlar:

Taahhütlerin yerine getirilmemesi; başvuru formunda belirtilen bilgilerin doğru olmaması veya şartnameye aykırılık olduğunun; tasarımın çalıntı, alıntı olduğunun tespit edilmesi halinde, ödül verilmez ve verilmiş ödül yasal faizi ile LAÇ Belediyesine iade edilir. Seçici kurul üyelerinde ve mansiyon ödül sayılarında değişiklik yapma hakkı Belediyeye aittir.

Etiketler

Bir cevap yazın