Kurbağalıdere Vadisi Fikir Projesi Yarışması

Projelerin teslim edilmesi için son gün 29 Ağustos 2013, posta ile gönderilen projelerin kabulü için son gün 2 Eylül 2013.

Yarışmanın Türü ve Şekli:

Ulusal, serbest ve tek aşamalı fikir projesidir.

Yarışmanın Yeri ve Konusu:

D100 karayolu ile Marmara Denizi arasında Kurbağalıdere ve çevresini kapsayan 2,8 km. uzunluğundaki vadinin üzerinde bulunan Kuşdili Çayırı, Salı Pazarı, Söğütlüçeşme Tren İstasyonu, Metrobüs Durağı, Kadıköy Belediyesi Hizmet Binası ve Evlendirme Dairesi, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu ve Fenerbahçe Tesisleri, Kadıköy İtfaiyesi, Kurbağalıdere ve Yoğurtçu Parkı gibi kamu odaklı kullanımları olan kentsel mekanların yeni vizyon ve stratejiler çerçevesinde ele alınarak kurgulanmasıdır. Kurbağalıdere Vadisi bütününün yukarıda sıralanan mevcut kullanımlarıyla birlikte düşünülerek, vadi içinde yer alan ve eski değerini kaybeden Kuşdili Çayırı gibi potansiyel odak alanlarının, Kadıköy’ün doğal ve fiziksel verileri, sosyal ve kültürel ihtiyaçları öncelikli olacak şekilde ele alınarak, kentsel bağlamda projelendirilmesi hedeflenmektedir. Yarışma alanının Kadıköy halkı için bir çekim merkezi haline getirilmesi ve günümüz ihtiyaçlarına da cevap verecek şekilde yeni işlevler kazandırılması amaçlanmaktadır.

Yarışmaya Katılma Koşulları:

Yarışma; TMMOB’a bağlı Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası veya Peyzaj Mimarları Odası üyelerinden en az bir kişinin ekipte bulunması koşulu ile herkesin katılımına açıktır. Ekip başının adı geçen odalardan birine üye olması gereklidir.

Yarışma Takvimi:

Yarışmanın ilanı: 30 Mayıs 2013, Perşembe

Soru sorma için son gün: 16 Haziran 2013, Pazar

Yarışmacılara cevapların duyurulması: 21 Haziran 2013, Cuma

Projelerin teslim edilmesi için son gün (saat 17:00): 29 Ağustos 2013, Perşembe

Posta ile gönderilen projelerin kabulü için son gün (saat 17:00): 2 Eylül 2013, Pazartesi

Jüri değerlendirme çalışması başlangıcı: 7 Eylül 2013, Cumartesi

Kolokyum tarihi: 21 Eylül 2013, Cumartesi 

Danışman Jüri Üyeleri:

Av. Selami Öztürk, Kadıköy Belediye Başkanı
Şule Onur, Kadıköy Belediyesi Plan ve Proje Müdürü
Ali Faruk Göksu, Şehir Plancısı
İsmail Hakkı Acar, İnşaat Mühendisi-Şehir Plancısı
Ömer Yılmaz, Mimar

Asli Jüri Üyeleri:

Ersen Gürsel, Mimar, Jüri Başkanı
Nurbin Paker Kahvecioğlu, Mimar
Murat Tabanlıoğlu, Mimar
Can Kubin, Şehir Plancısı
Firuz Soyuer, İşletme Mühendisi

Yedek Jüri Üyeleri:

Kerem Piker, Mimar
Umut İyigün, Mimar

Raportörler:

Melis Nur İhtiyar Varol, Mimar
A. Beril Tombak, Mimar
Müge Yorgancı, Şehir Plancısı

Raportör Yardımcıları:

Anıl Halis Akar, Mimar
Arzu Eralp, Şehir Plancısı

Verilecek Ödüllerin Sayısı ve Tutarları:

(5 adet Eşdeğer Ödül) 80.000 TL

Şartname ve Eklerinin Nereden Nasıl Temin Edileceği, Satın Alma Bedeli:

Yarışmaya katılmak isteyenler; ad, soyad, telefon, faks, e-posta ve açık adreslerini yazdırıp, yarışma şartnamesini 20 TL (Yirmi Türk Lirası) karşılığında yarışma raportörlüğü Kadıköy Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü Evrak ve Kayıt Bürosu’ndan alabileceklerdir. Kadıköy dışından şartname almak isteyen yarışmacıların, şartname bedelini, Kadıköy Belediyesi’nin Vakıflar Bankası, Hasanpaşa Şubesi, “Hesap Adı: Tasarım Atölyesi Fikir Projesi Hs” (Hesap No:0015800 – 7294716580 veya iban: TR63 0001 5001 5800 7294 7165 80) hesabına isim bildirerek yatırmaları gerekmektedir. Banka dekontunun ve şartname teslim adresinin yarışma raportörlüğüne fakslanmasından sonra şartname ve ekleri yarışmacıların adreslerine postalanacaktır.

Not: Ödemeler şirket adına değil müellif adına yapılacaktır

Yer Görme Zorunluluğu Varsa Şartları:

Yarışmada yer görme zorunluluğu yoktur; ancak, görülmesi jüri üyeleri tarafından önerilmektedir.

İdarenin Adı Adresi Telefon Ve Faks Numaraları:

Adı: Kadıköy Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü
Adresi: Hasanpaşa Mh. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:2 Kadıköy, İstanbul PK: 34722
Tel: 0216 542 50 00 / 1417, 1416
Faks: 0216 349 98 81 – 0216 414 38 76
E-posta: [email protected]
İnternet: www.kadikoy.bel.tr

Etiketler

1 Yorum

Bir cevap yazın