“Kültürel Miras ve Sürdürülebilirlik” III. Ulusal Öğrenci Karikatür Yarışması

Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen III. Öğrenci Karikatür Yarışması'nın bu yılki Teması 'Kültürel Miras ve Sürdürülebilirlik'. Geleceğin meslek insanlarının “kültürel miras ve sürdürülebilirlik” konusundaki farkındalığını ortaya koymak, konuya eleştirel ve kapsayıcı bir bakış açısıyla yaklaşmak niyetiyle düzenlenen yarışmaya son katılım tarihi 30 Mart 2023.

Yarışmanın Amacı ve Teması

Yarışma, geleceğin meslek insanlarının “kültürel miras ve sürdürülebilirlik” konusundaki farkındalığını ortaya koymak, konuya eleştirel ve kapsayıcı bir bakış açısıyla yaklaşmak niyetiyle düzenlenmiştir. Bu bağlamda yarışma;

 • Yıldız Teknik Üniversitesi sosyal etkinlikleri kapsamında, üniversite öğrencilerinin ilgisini sürdürülebilirlik konusuna çekebilmeyi,
 • Üniversite öğrencilerinde kültürel miras değerlerine duyarlılığı noktasında farkındalık oluşturabilmeyi,
 • Kültürel mirasın doğal afetler ya da insan eliyle tahrip edilmesi gibi sorunlara karikatürler aracılığıyla farklı bir bakış sunabilmeyi hedeflemektedir.

Yarışmanın Türü ve Şekli

Yarışma; serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş̧ öğrenci yarışmasıdır.  Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Yarışmaya Katılım Koşulları

 • Yarışmaya, Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı, Türkiye ve KKTC’deki üniversitelerin ön-lisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrenciler katılabilir.
 • Yarışmaya, danışman, seçici kurul asil ve yedekleri üyeleri ve raportörler ile yarışmayı açan kurum birimi yöneticilerinin birinci derecede yakınları katılamaz.
 • Yarışmaya en çok 7 adet karikatürle katılım sağlanabilir.
 • Karikatürler, JPEG formatında (300 dpi çözünürlük) ve A4 ebatlarında yatay/dikey olarak hazırlanarak e-posta yoluyla ytukarikatur@gmail.com adresine gönderilmelidir. Ayrıca fiziksel bir gönderim yapılmayacaktır.
 • Eserlerin, 30 Mart 2023 Perşembe günü saat 23.59’a kadar, ilgili e-posta adresi yoluyla, yarışma raportörlüğüne ulaşmış olması beklenmektedir. Teslim saatinden sonra yapılan gönderimler kabul edilmeyecektir.
 • Teslimler ytukarikatur@gmail.com adresine gönderilmelidir. Başka mail adresleri aracılığıyla gönderilen eserler jüri değerlendirilmesine alınmayacaktır. Bu adrese gönderilen maillerin hatalı veya hasarlı olmasından eser sahibi sorumludur. Uzantı adresleri aracılığıyla yapılan gönderiler kabul edilmeyecektir.
 • Altı rakamdan oluşan rumuz verilmesi ve eser adının bildirilmesi zorunludur. Eser adının belirlenmesinde herhangi bir kısıtlama yoktur, katılımcıya bırakılmıştır.
 • Yarışmaya gönderilen karikatürlerin her türlü telif hakkı sahibinde kalmakla birlikte, gösterim ve sergileme hakları Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci Dekanlığına aittir.
 • Karikatür üzerinde katılımcı hakkında ipucu oluşturabilecek isim, imza, tarih, logo vb. işaretlemeler yer almamalıdır.
 • Yarışmaya, daha önce herhangi bir yarışma veya organizasyonda ödül, mansiyon, özel ödül ve sergileme almış ve yayımlanmış karikatürler katılamaz. Daha önce ödül, mansiyon, özel ödül ve sergileme almış ve yayımlanmış karikatürler ile ya da bu karikatürün ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıt(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 • Yarışmaya gönderilen karikatürler üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde, kendisininmiş gibi göstermeye çalışan ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Kural ihlali yaptığı belirlenen katılımcının kazandığı ödül, sergileme, unvan ve tüm kazanımları geri alınır; ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
 • Yarışma şartnamesindeki kurallara aykırı davranan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Yarışmaya başkasının karikatürünü gönderen, gönderdiği karikatür üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu bu anlamda yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan, kendisine ait karikatürü bu amaçla başkasına kullandıran katılımcıların, ilk kural ihlalinde yarışmalara katılımı süresiz olarak kısıtlanır.
 • Yarışmaya eser gönderen katılımcılar, yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar.

Yarışma İletişim Bilgileri

Yarışmayı Açan: Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı

Telefon: (0212) 383 70 70 / 2610

Web: https://kampus.yildiz.edu.tr/

Instagram (sosyal medya): ytu.karikatur

E-posta: ytukarikatur@gmail.com

Danışma Kurulu Üyeleri

 • Tamer YILMAZ, Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü
 • Umut Rıfat TUZKAYA, Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı
 • Kamuran Nur BEKİROĞLU, Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı
 • Bestami ÖZKAYA, Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı
 • Uğur DOĞAN, Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı
 • Çiğdem POLATOĞLU, Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci Dekanı

Seçici Kurul Üyeleri (soyadına göre alfabetik sırayla)

 • Bülent ARABACIOĞLU, Karikatürist
 • Hakan ÇİLOĞLU, Doç., Marmara Üniversitesi
 • Salih DENLİ, Dr. Öğr. Üyesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
 • Neslihan Dilşad DİNÇ, Dr. Öğr. Üyesi, Bitlis Eren Üniversitesi
 • İsmail Erim GÜLAÇTI, Dr. Öğr. Üyesi, Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Mehmet Emin KAHRAMAN, Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Emre KALECİ, Karikatürist
 • Nazan KIRCI, Prof. Dr., Gazi Üniversitesi
 • Tuğba RENKÇİ TAŞTAN, Doç. Dr., İstanbul Topkapı Üniversitesi
 • Selçuk HÜNERLİ, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa
 • Alparslan ÖZKARDEŞ, Öğr. Gör., İstinye Üniversitesi
 • Bahadır UÇAN, Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi (Jüri Başkanı)
 • Serhat ULUBAY, Öğr. Gör. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Zeynep Gül ÜNAL, Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Özlem VARGÜN, Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Seçici Kurul Yedek Üyeleri (soyadına göre alfabetik sırayla)

 • Cem EREN, Arş. Gör., İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
 • Fatih KILAVUZ, Arş. Gör., Yıldız Teknik Üniversitesi

Yarışma Raportörlüğü (soyadına göre alfabetik sırayla)

 • Elif ÇALIŞKAN, Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Elif ÇELİK, Arş. Gör., Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Fatih KILAVUZ, Arş. Gör., Yıldız Teknik Üniversitesi

Ödüller

 • Birincilik Ödülü: 4.500 TL
 • İkincilik Ödülü : 2.500 TL
 • Üçüncülük Ödülü: 1.500 TL
 • Mansiyon: 500 TL (3 adet)
 • Jüri Teşvik Ödülü: Sertifika

Yarışma Takvimi

 • Yarışmanın İlanı: 26 Aralık 2022
 • Son Katılım (Eser gönderme) Tarihi: 30 Mart 2023 (Saat: 23.59’a kadar)
 • Seçici Kurul Değerlendirmesi: Mayıs 2023
 • Ödül Töreni: 5 Haziran 2023 Dünya Çevre Günü

Ödül töreni, sergi yeri ve açılışına ilişkin bilgilendirme kesin sonuçlar açıklandıktan yapılacaktır.

Yarışmanın sonuçları https://kampus.yildiz.edu.tr/ adresinden duyurulacaktır.

ŞARTNAME >>

Etiketler

Bir cevap yazın