Küçükarmutlu Mahallesi Yerinde ve Yerlisiyle İyileştirme Ulusal Mimari Fikir Projesi Yarışması

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sarıyer Şubesi tarafından açılan yarışmaya son başvuru tarihi 6 Kasım 2015.

Yarışmanın Amacı ve Kapsamı

Mahalle ölçeğinde bir kentsel iyileştirme önerisine ulaşmayı hedefleyen yarışmada, bu mahallenin fiziki, sosyal, siyasal ve kültürel dokusunun olduğu gibi korunarak, herhangi bir yıkım ve emsal artışı önerilmeksizin iyileştirilmesi ve kamusal alanların yüceltilmesi; değerlendirmenin en temel ve vazgeçilmez kriterlerindendir.

Ayrıca, gecekondu yerleşimlerinin pozitif kentsel ve kamusal değerlerini hala barındıran Küçük Armutlu mahallesi, Türkiye kentleşme tarihinde ‘gecekondulaşma’ sürecinden ‘çarpık apartmanlaşma’ sürecine geçmeden, gecekondunun özgün vernaküler niteliklerini bugüne dek taşıyabilmiş ve Istanbul kent dokusu içinde nadir bulunabilecek bir örnektir. Bu anlamda bu kentsel dokunun kültürel mirasolarak korunmasına dair fikir geliştirilmesi de bu yarışmanın öncelikli hedef ve kriterlerindendir. 
 
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sarıyer Şubesi, yarışma kapsamında geliştirilecek iyileştirme ve dönüşüm fikir üretimlerinin yerel olanaklar gözetilerek geliştirilmesini önemsemektedir. Yarışma, arka planındaki eşitlikçi ve komünal görüşe dayalı olarak, gönüllülük esası üzerine çalışan düzenleme ve değerlendirme ekiplerince, rekabet ve maddi karşılık barındırmayacak şekilde, ‘eşdeğer ve ayni ödüllü’ olarak düzenlenmiş olup, eşdeğer ödül sahiplerinin biraraya gelerek önerilen fikirlerin olanaklar ölçüsünde sentezlenip uygulamaya koyulacağı bir çalıştayla sonlanacaktır. Bu çalıştay, kolektif bir üretimin sonucu olarak mahallede kalıcı bir yerinde iyileştirme örneği oluşturacaktır. Bu mütevazı örnek, bugün Türkiye’de tartışılmakta olan dev kentsel dönüşüm projelerine karşı barınma hakkı için mücadele eden halkın tutunacağı bir dal olacaktır.

Yarışma 2 kategoride düzenlenecektir.

A kategorisinde TMMOB Mimarlar Odası üyeleri ile TMMOB Şehir Plancıları Odası ve TMMOB Peyzaj Mimarları Odası üyeleri, ekiplerinde en az bir TMMOB Mimarlar Odası üyesi bulundurmak koşulu ile yarışmaya katılabilirler. Ekip katılımında ekip başının, TMMOB Mimarlar Odası üyesi olma zorunluluğu bulunmaktadır.

B kategorisinde halen Lisans eğitimi gören Mimarlık bölümü öğrencileri ve ekiplerinde en az bir Mimarlık Bölümü öğrencisi barındıran Şehir Bölge Planlaması ve Peyzaj Mimarlığı bölümü öğrencileri katılabileceklerdir.

Yarışma süreci kapsamında seçilen proje müellifleri, danışman, asil ve yedek seçici kurul üyeleri, Halk Meclisi ve K. Armutlu halkının katılımı ile düzenlenecek kolokyumda, proje ekipleri sunuşlarını yapacak ve her bir proje üzerinde genel tartışma açılacaktır. Düzenlenecek kolokyumu, sürecin daha sonraki çalıştay ve atölye aşamalarına bir ön çalışma niteliği taşıması açısından önemsiyoruz.

Yarışmaya, TMMOB Mimarlar Odası üyesi olan en az bir mimar bulunan ekipler katılabilirler. Seçici kurul farklı disiplinlerden meslek insanlarının katılımı ile oluşacak karma ekiplerin katılımını teşvik etmektedir. Yarışma ekiplerinde en az bir mimarın varlığı şart ise de yeterli olmayacağı düşünülmektedir.

Yarışmaya Katılmak için Aranacak Şartlar

 • Seçici Kurul Üyelerini ve Raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
 • Seçici Kurul Üyeleri (danışman, asıl veya yedek) ve Raportörlerden birinin ortağı, yardımcısı, çalışanı ve birincil dereceden akrabası olmamak,
 • Seçici kurul çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,
 • Yarışmayı açan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sarıyer Şubesi adına yarışma ile ilgili herhangi bir işlemi hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
 • Yarışmayı açan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sarıyer Şubesi adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da projeleri yarışmaya katılmamış sayılır.

Takvim

 • Yarışmanın İlanı: 3 Temmuz 2015
 • Soru Sormak İçin Son Tarih: 12 Temmuz 2015
 • Cevapların Yayınlanması: 19 Temmuz 2015
 • Ön Kolokyum: Tarih kucukarmutluyarismasi.com adresinden ilan edilecektir.
 • Proje Teslimi İçin Son Gün: 6 Kasım 2015 (Kargo ele geçme tarihi en geç 9 Kasım 2015)
 • Seçici Kurul Değerlendirmesi: 13 Kasım 2015 – 16 Kasım 2015
 • Sonuçların İlanı: 18 Kasım 2015
 • Kolokyum tarihi: 18 Aralık 2015
 • Sergi Süreci: 18 Aralık 2015 – 18 Ocak2016 / Küçük Armutlu Cem Evi Sergi Yeri
 • Çalıştay ve Kolektif İnşaat Atölyesi: Tarih kucukarmutluyarismasi.com adresinden ilan edilecektir.

Soru Cevaplar
Yarışmacılar, yarışma takviminde belirtilen, 12 Temmuz 2015 Pazar günü en geç saat 17.00’de ele geçecek şekilde yarışmaya ait sorularını [email protected] e-mail adresi üzerinden sorabilirler. Cevaplar 19 Temmuz 2015 Pazar günü bu platformda yayınlanacaktır.

Yer Görme
Yarışmacıların yer görmeleri zorunludur. Yer görme aşaması için Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sarıyer Şubesi’ne başvurulması gerekmektedir. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sarıyer Şubesi’ne ait bir yetkili, mahallenin gezilmesine rehberlik edeceklerdir.

Yer görmek için gelecek yarışmacı ekipler yarışma raportörlüğü [email protected] üzerinden irtibata geçtikleri takdirde olanaklar ölçüsünde mahallede konaklama imkanı sağlanacaktır.

Yarışma Sonuçlarının İlan Şekli
Yarışmanın sonucu Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sarıyer Şubesi tarafından, Jüri tutanağı ve raporlarının teslim tarihini takip eden 15 iş günü içerisinde kucukarmutluyarismasi.com adresinden duyurulacaktır.

Jüri Üyeleri

Danışma Kurulu Üyeleri

 • Halk Meclisi Üyesi: Vedat Aktemur
 • Halk Meclisi Üyesi: Muammer Şimşek
 • Halk Meclisi Üyesi: Hasan Öztürk
 • HMM Üyesi: Hakan Gül
 • Mimar Senem Doyduk
 • Halkın Hukuk Bürosu: Özgür Yılmaz
 • Grup Yorum: Ali Aracı
 • TAYAD: Feridun Osmanağaoğlu
 • Baltalimanı Muhtarı: Ali Haydar Arslan
 • PSAKD: Ali Birer
 • PSAKD: Ayşe İşeri
 • Almusder: Cemal Özen

Seçici Kurul Asil Üyeleri

 • Aydan Balamir
 • Güven Arif Sargın
 • Murat Çetin
 • Ali Kılıç
 • Devrim Çimen
 • Orkun Özüer
 • Emre Torbaoğlu

Seçici Kurul Yedek Üyeleri

 • Murat Polat
 • Rahmi Uysalkan
 • Murat Regaip Başımoğlu
 • İnci Şahin Olgun

Raportörler

 • Evin Eriş
 • Özlem Altun
 • Cem Dursun

Şartname Temini

A Kategorisi için 20 TL
“PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEĞİ CEMEVİ SARIYER ŞUBESI”
adına aşağıda bilgileri verilen hesap numarasına yatırılacaktır.

Yapı Kredi Bankası Akmerkez Şubesi
Hesap No: 44845070
Şube Kodu: 0677
IBAN: TR900006701000000044845070

B Kategorisi katılımcıları için ise bedelsizdir. (Bu kategoride başvuracak her gruba, masraflarına destek olmak amacıyla 100 TL. ödenecektir. Bu kategorideki grupların, proje tesliminin ardından, ekip başlarına ait banka hesap numaralarını raportörlüğe iletmeleri gerekmektedir.)

Yarışma şartnamesine ve diğer bilgilere www.kucukarmutluyarisma.com adresinden ulaşılabilir.

Etiketler

Bir cevap yazın