Konyaaltı Sahili Mimari ve Kıyı Düzenlemesi Fikir Projesi Yarışması

Konyaaltı Varyantı'ndan Antalya Limanı'na kadar uzanan kıyıda özgün mekan tasarımı ve güzel sanatların teşvik edilmesi hedefleniyor.

KONU

Konyaaltı Sahili, Konyaaltı Varyantı’ndan Antalya Limanı’na kadar uzanan kıyıda ekte verilen 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı paftalarında sınırları belirlenmiş alanda Antalya Büyükşehir Belediyesi’nce Mimarlar Odası Antalya Şubesi koordinasyonunda Kamu İhale Kurumu Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği uyarınca serbest, ulusal ve tek kademeli olarak “Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Sahili, Mimari ve Kıyı Düzenlemesi Fikir Proje Yarışması” açılmıştır.

Konyaaltı Sahili gerek mimari tasarım gerekse de planlama açısından ve kent bütünü ile de ilişkisi kurgulanarak uzun yıllar bütünsel bir yaklaşımla ele alınamamıştır. Konyaaltı Beach Park diye adlandırılan alanda ve daha sonra bu alandan limana kadar olan kıyıda inşa edilen mevcut tesisler zamanla işlevini kaybetmiştir. Konyaaltı Sahili’nin kentlilerin ve kent dışından gelen konukların kültür alış verişi içinde nitelikli bir biçimde deniz, deniz sporları ve kıyıyı kullanmaları sahilin Antalya kent kimliğinin zenginleşmesine katkıda bulunmasının yanı sıra özgün mekan tasarımı ve güzel sanatların teşvik edilmesi yarışmanın ana amacını oluşturmaktadır.

YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI

Yarışmacıların;

 • Jüri toplantılarında yer almamış olmak, jüri üyelerinin birinci dereceden yakını veya çalışanı olmamak.
 • Şartname alarak adres ve varsa e-posta adresi bırakmış olmaları gerekmektedir.
 • Yarışmaya mimarlar, peyzaj mimarları ve şehir plancılarından oluşan ekipler katılacaktır. Peyzaj mimarları ve şehir plancıları ekipte, danışman veya yarışmacı olarak da yer alabilirler.
 • Ekipte, yarışmacı olmak koşuluyla Mimar, Şehir Plancısı, Peyzaj Mimarı Ekip başı olabilir.
 • Yarışmaya katılan tüm ekip üyelerinin ilgili meslek odalarına kayıtlı olmaları ve her hangi bir cezai kısıtlılığı olmaması zorunludur.
 • Konunun önemi açısından yer görme jüri tarafından tavsiye edilmektedir.

JÜRİ ÜYELERİNİN ve RAPORTÖRLERİN İSİM VE KİMLİKLERİ


Danışman jüri üyeleri

 • Menderes Türel – Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
 • Bahadır Yantaç – Antalya B. B. Meclis Üyesi ve Antepe Yönetim Kurulu Başkanı
 • Hüsamettin Elmas- Antalya Büyükşehir Bel. İmar ve Şehircilik Daire Başkanı
 • M. Osman Aydın – Mimarlar Odası Antalya Şubesi Başkanı
 • Haşim Dikencik – Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi Başkanı
 • Keziban Arıcan – Peyzaj Mimarları Odası Antalya Şubesi Başkanı
 • Semanur Kurt – Antalya Kent Konseyi Başkanı


Asıl Jüri üyeleri

 • Zekai Görgülü – Mimar / Şehir Plancısı – YTÜ – Jüri Başkanı
 • Tahsin Yılmaz – Akdeniz Üniv. Ziraat Fak. Peyzaj Mimarlığı Böl.
 • Alişan Çırakoğlu – Y.Mimar
 • Burhan Kızılöz – Şehir Plancısı
 • Mahmut Durmuş – Mimar


Yedek jüri Üyeleri

 • Devrim Çimen – Mimar
 • Yaşar İşbilen – Peyzaj Mimarı
 • Nilgül Yılmaz – Mimar

Raportörler

 • Ş. Didem Boztepe Erkış – Mimar
 • Cem Alcan – Mimar

ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ

Jüri yarışmaya katılan projelerin değerlendirilmesi sonucunda üç derece ve beş mansiyon olmak üzere sekiz proje seçecektir.

ÖDÜLLER

 • 1. Ödül : 60.000 TL
 • 2. Ödül : 50.000 TL
 • 3. Ödül : 40.000 TL
 • Mansiyon: 15.000 X 5 = 75.000 TL

PROJENİN TESLİM GÜNÜ, YERİ ve ŞARTLARI

Yarışma 20 Eylül 2014 Cumartesi günü başlayacak, 1 Aralık 2014 Pazartesi günü saat: 17.30′ da sona erecek bu süre kesin olarak uzatılmayacaktır.

Yarışma projeleri, bu süre sonuna kadar tek ambalaj içinde üzerine “Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Sahili Mimari ve Kıyı Düzenlemesi Fikir Proje Yarışması Raportörlüğü : Mimarlar Odası Antalya Şubesi/ Meltem mah. 3808 sok. No:16 Antalya” adresine imza karşılığında elden, veya 1 Aralık 2014 Pazartesi günü, saat 17:30’dan sonra teslim edilmemek koşuluyla kargo ile gönderebileceklerdir. Kargo makbuzu 0 242 2375820 nolu faxa veya [email protected] mail adresine “Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Sahili Mimari ve Kıyı Düzenlemesi Fikir Proje Yarışması Raportörlüğü Dikkatine” konu başlığı ile01 Aralık 2014 Pazartesi günü, saat 17:30’a kadar ulaştırılacaktır. Kargoyla gelen projelerden; 3 Aralık 2014 Çarşamba günü saat 17:30’dan sonra gelen projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Ambalajların üzerine 5 rakamlı rumuz, adres ve “Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Sahili Mimari ve Kıyı Düzenlemesi Fikir Proje Yarışması” başlığı konulacak bunun dışında bir yazı ve işaret konulmayacaktır.

YARIŞMA DOSYASI TEMİNİ

1 Aralık 2014 Pazartesi günü sona erecek olan yarışmanın dosyası, Mimarlar Odası Antalya Şubesi’nden (Meltem mah. 3808 sok. No:16 Antalya) veya Mimarlar Odası Ankara, İstanbul, İzmir Şubelerinden 100 TL karşılığı alınabilir. Ayrıca yarışma şartnamesi, TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezi’nde ve tüm şubelerinde görülebileceği gibi Mimarlar Odası Antalya Şubesi web sayfasından da görülebilir.

JÜRİNİN DEĞERLENDİRMESİ

Jüri, 6 Aralık 2014 Cumartesi günü saat 10.00’da toplanacak ve yarışma esaslarına uygun olarak çalışmalarına başlayacaktır. Jüri, çalışmaları sonunda hazırlayacağı raporunu Mimarlar Odası Antalya Şubesine verecek, Mimarlar Odası sonucun en az bir ulusal gazetede ilanını sağlayacak, mesleki bülten ve dergilerinde ve bütün Şubeleri bilgilendirecektir. Raporu çoğaltarak bütün yarışmacılara kolokyumda iletecektir.

PROJELERİN SERGİLENMESİ VE KOLOKYUM

Yarışmacılara , kolokyum günü ve yeri daha sonra bildirilecektir.

Etiketler

Bir cevap yazın