Kilis 7 Aralık Üniversitesi Logo Tasarım Yarışması

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Logo Tasarım Yarışması'na katılmak için son tarih: 1 Aralık 2017.

Teknik Şartname

 1. Yarışmanın amacı; üniversitemizin kurumsal yapısında kullanılacak, misyon ve vizyonumuzu ön plana çıkaracak, bölgemizin ve yöremizin değerlerini yansıtan, üniversitemizi temsil edecek özgün bir logo tasarımı yapmaktır.
 2. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 3. Yarışma, ulusal ve uluslararası tüm tasarımcılara açıktır.
 4. Her katılımcı yarışmaya en fazla 3 (üç) tasarımla katılabilir.
 5. Yarışmaya sunulan tasarımların özgün olması, daha önce başka yarışmalara katılmamış, başka hiçbir yerde ve hiçbir gerekçe ile yayımlanmamış olması, ayrıca diğer kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmaması gerekmektedir.
 6. Ödül olarak birinci seçilen eserin sahibine 5.000 TL verilecektir.
 7. Yarışmaya seçici kurul üyeleri ile birinci derece yakınları katılamazlar.
 8. Her tasarım A4 beyaz kağıt zemin üzerine uzun kenarı 15 cm geçmeyecek şekilde yerleştirilecek, kâğıdın alt kısmında tasarımın küçültülmüş renkli ve siyah-beyaz şekilleri, kısa kenarı 2,5 cm’den büyük olmayacak şekilde yerleştirilecektir. Sayfanın arka kısmında yarışmacının rumuzu yer alacaktır. Çalışmalar, paspartusuz biçimde, karton, fotoblok vb. malzemeye yapıştırılmadan sadece A4 kağıda basılmış şekilde teslim edilecektir. Teslim koşullarına uymayan logolar elenecektir.
 9. Tasarımlar, grafik tasarım programları (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Free Hand, Corel Draw vb.) veya el ile çizilmiş olarak hazırlanmış olmalı ve belge olarak her bir çalışmanın hem orjinal dosyası hem de JPEG veya PDF versiyonu da posta yoluyla gö̈nderilmelidir. Tasarımlar 300 dpi çözünürlükte ve renk modu CMYK olmalıdır.
 10. Çalışmalarda renk ve form yönünden herhangi bir kısıtlama yoktur. Çalışmalar, TV ekranlarında, basılı materyallerde, renkli ve siyah-beyaz olarak kullanılabilecek, değer kaybetmeyecek, anlaşılabilir tasarımlar olmalıdır. Logonun çok çeşitli amaçlar için kullanılabileceği göz önünde bulundurularak (antetli kağıt, faks, dergiler, broşürler, kitapçıklar, kitaplar, programlar, pankartlar, posterler, şapkalar, tişörtler, çantalar, havlular, internet ve elektronik medya, web sitesi, elektronik posta) basıma uygun nitelikte hazırlanması, büyütülüp küçültüldüğünde (20×20 cm) fonksiyonelliğini yitirmemesi gerekmektedir.
 11. Katılım formu eksiksiz olarak doldurulup bir zarfa konacak ve zarf kapatıldıktan sonra üzerine en az 4 (dört), en çok 8 (sekiz) karakterden (harften/rakamdan) oluşan rumuz yazılacaktır. Aynı rumuz, çalışmanın arka yüzünde (A4 formatındaki çıktı) ve CD’nin ön yüzünde de yer alacaktır.
 12. Tasarımcı, eserde kullandığı unsurların anlamını en az 300 kelimelik bir yazıyla açıklayarak göndereceği postaya eklemelidir.
 13. Logo tasarımının üzerinde isim, imza veya ayırıcı bir işaret bulunamaz. Bu tip ayrıştırıcı unsur bulunduran çalışmalar yarışma dışı bırakılır.
 14. Birden fazla tasarımla katılanlar, her bir tasarım için ayrı zarf oluşturacaktır.
 15. Teslim edilen çalışmalar, Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış ve tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır.
 16. Kopya olduğu anlaşılan eserler seçici kurul tarafından değerlendirilmeye alınmayacaktır. Yarışmanın sonucunda seçici kurul herhangi bir eseri, herhangi bir ödüle layık görebileceği gibi eserin bu yarışmadan önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı, başka bir yarışmaya katıldığını veya yarışma sonucunun ilan edildiği tarihten önce yayınlandığını veya eserin başkasına ait olduğunun ortaya çıkması durumunda, verilen ödül iptal edilecektir. Eğer kişiye ödülü verilmiş ise, ödülü derhal iade etmesi gerekecektir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılar bakımından, hiçbir anlamda talep hakkı doğurmaz.
 17. Kilis 7 Aralık Üniversitesi, katılımcıların eserleri ile ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.
 18. Kilis 7 Aralık Üniversitesi, teknik koşullar nedeniyle gerekli gördüğü halde logo üzerinde değişiklik yapılmasını talep edebilir.
 19. Katılımcı, dereceye giren ve/veya Kilis 7 Aralık Ü niversitesi tarafından kullanılması kararlaştırılan eserinin, Kilis 7 Aralık Ü niversitesi’ne süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili tüm haklar için Kilis 7 Aralık Üniversitesi’ne tam lisans/yetki verdiğini kabul eder.
 20. Ödül kazanan eser; Kilis 7 Aralık Üniversitesi’ni temsil edecek her türlü basılı materyal ve sayısal ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks, branda, pankart, matbu evraklar vb. ortam ve faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, katılımcı, ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir.
 21. Tasarımlar Seçici Kurul tarafından ön eleme sonucuna göre belirlenecektir. Seçici Kurul; dereceye girmeye hak kazanan logoyu; Üniversitemizi en iyi ifade eden, özgünlük, farklılık, yarışma amaçlarına uygunluk gibi kriterler dikkate alarak belirleyecektir.
 22. Kilis 7 Aralık Üniversitesi, logo tasarım yarışması sonucunu açıklayacağı günü değiştirme hakkına sahiptir.
 23. Seçici Kurul gelen eserleri yeterli bulmayıp yarışmayı yenileme ve iptal etme hakkına sahiptir.
 24. Eserler sadece [email protected] adresine gönderilecektir.
 25. Yarışmaya katılan tasarımcılar, tasarımlarının kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.
 26. Yarışmaya başvuran bütün katılımcılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.
 27. Son başvuru tarihi 1 Aralık2017 Cuma günü saat 17.00’e kadardır.
 28. Şartnameye uymayan katılımcıların eserleri değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.
 29. Yarışmayla ilgili her türlü duyuru www.kilis.edu.tr adresinden ilan edilecektir.

İletişim

Adres: Mehmet Sanlı Mah. Doğan Güreş Paşa Bulv. No:134
Posta Kodu 79000 KİLİS
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Tel: 0348 814 26 66 – 1042 (dahili)
Hatice KARAKAŞ

Etiketler

Bir cevap yazın