KENTSEV I Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler Temalı Doktora ve Yüksek Lisans Tez Ödülleri

"Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler" temalarını içeren, geleceğimize ışık tutacağını düşündüğümüz, yüksek lisans ve/veya doktora tezlerini değerlendirmek, eser sahibi öğrencilerin araştırmalarına katkı sağlamak, hedeflerine giden yolda yanlarında olmak için bu eserleri ödüllendirmek istiyoruz.

KENTSEV En Başarılı ve Uyarlanabilir Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehir Yüksek Lisans ve Doktora Tezi Ödülleri Prosedürü

Amaç

Bu ödüllerin amacı, Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehir çalışma alanlarını konu alan yüksek lisans ve doktora tezlerinin akademi ve uygulama alanlarındaki bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel katkılarını en üst seviyeye çıkararak Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler konusundaki farkındalık ve kaliteyi sağlamaktır. Başvurular KENTSEV tarafından değerlendirilip ödüllendirilir.

Taraflar

Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı “KENTSEV” olarak anılır. Lisansüstü tezlerinin ödüllendirilmesi amacıyla hazırlanmış olan bu prosedürün uygulanması KENTSEV tarafından sağlanır.

Tez Ödülü Kapsamı

Bu ödül programına, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişiler, Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılmış, ülke içinde veya yurt dışında ilgili üniversite ve jürileri tarafından kabul edilerek yüksek lisans ve/ veya doktora diplomasına layık görülmüş tezleri ile başvuru yapabilirler. Tezlerin bu ödül programına yapılacak başvurudan önceki son iki yıl içerisinde tamamlanmış olması gerekmektedir. Her tezin yalnızca bir başvuru hakkı mevcuttur ve bu başvuru hakkı belirtildiği şekilde iki yıllık zaman dilimi içerisinde kullanılmadığı takdirde geçerliliğini yitirmiş olur.

Bu prosedür kapsamında adayların;

o Şehir ve Bölge Planlama,
o Mimarlık,
o İnşaat Mühendisliği,
o Çevre Mühendisliği,
o Ekonomi,
o İşletme,
o İstatistik,
o Hukuk,
o Gayrimenkul Geliştirme,
o Şehir Planlama,
o Kentsel Tasarım,
o Kentsel Politika,

Alanlarında Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler ile ilgili konularda yüksek lisans veya doktora yapmış olması gerekir.

Tez Ödülü Takvimi

Tez ödülü başvuru süresi 31 Mart 2022’de sona erer.

Değerlendirme sonuçları ve ödül tören tarihi e-posta ile ödül kazanan kişilere bildirilir. Ödül kazananlar ayrıca KENTSEV kurumsal sayfasında ve sosyal medya hesaplarında ilan edilir.

Seçilen doktora tezine 6000 TL, yüksek lisans tezine ise 4000 TL ödül verilir.

Ayrıca her iki ödül sahibi para ödülü dışında KENTSEV’e ücretsiz 3 yıl süreli mütevelli heyeti üyesi olma hakkına sahip olur.

Ödüller ‘’Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehir Kongresi ve Fuarı’’ kapsamında verilir.

İstanbul dışından gelen ödül sahiplerinin ulaşım (geliş – gidiş tren veya uçak) giderleri KENTSEV tarafından karşılanır.

Tez Ödülü Başvuru Süreci

Ödül programına katılmak isteyenlerin tezlerini, aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte 31 Mart 2022’ye kadar e-posta ile “[email protected]” adresine ve 1 kopya halinde ciltli ve basılı olacak şekilde ‘’Büyükdere Caddesi, Lale İş Merkezi, No:62, 3.Kat, Büro No:36, Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul’’ adresine ulaştırmaları gerekmektedir.

1.  En Başarılı Tez Ödülü Başvuru Formu (Eksiksiz doldurulmalıdır.)
2. En Başarılı Tez Ödülü başvuru gerekçeleri (Danışman ve öğrenci tarafından yazılmalı ve imzalanmalıdır)
3. Tezin kabul edildiğine dair Enstitü Yönetim Kurulu kararı
4. Tezin bir kopyası
5. Tezden türetilen yayınların listesi

Vakıf gerektiğinde tezleri basılı materyal haline getirmede destek verme hakkını saklı tutar.

Tez Değerlendirme Kriterleri

En başarılı tez ödülleri aşağıdaki kriterler esas alınarak ve puanlanarak sıralama sonucunda belirlenir.

Puanlamaya esas ölçütler şunlardır:

1. Çalışılan konunun ödül konusu olan Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler içeriğini esas alması,
2. Çalışılan konunun literatürdeki ve günceldeki yeri,
3. Tezden üretilen yayınlar ve tezin toplumsal fayda ve yaygın etkisi,
4. Tezde üretilen modeller ve önerilerin uygulamaya etkisi,
5. Tezin süreçte aldığı teşvik ve diğer destekler

Yarışma Jürisi ve Tezlerin Değerlendirme Usulü

Yapılan başvurular, KENTSEV Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyeti ve Danışma Kurulu üyeleri tarafından belirlenen jüriye gönderilir. Yarışma jürisi aşağıda isim ve unvanları belirtilmiş öğretim üyesi ve sektör temsilcilerinden oluşur. Değerlendirme, jüri tarafından yapılır ve ilan edilir.

Jüri Üyeleri

Prof. Dr. Hatice Ayataç (İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Ali Hepşen (İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Murat Şeker (İstanbul Üniversitesi, Şehir Politikaları Merkezi Müdürü)
Ali Kemal Şahinsoy (Şehir Plancısı)
Ali Yüksel (Avukat)
Ersoy Pehlivan (Şehir Plancısı)
Murat Ayan (Şehir Plancısı)
Nüzhet Albayrak (Mimar)
Haluk Sur (İnşaat Mühendisi)
Haldun Ersen (Yönetim Bilimci)
Yağmur Durak (Şehir Plancısı)

Raportör

Yağmur Durak

Detaylı Bilgi için:

[email protected]
https://www.kentsev.org.tr
https://www.kentsev.org.tr/genel/kentsel-donusum-ve-akilli-sehirler-temali-doktora-ve-yuksek-lisans-tez-odulleri-basvurulari-31-mart-2022ye-uzatilmistir/
+90 (532) 271 13 99

Etiketler

Bir cevap yazın