Kale Tasarım ve Sanat Merkezi Poster ve Mekan Tasarım Yarışması

Kale Tasarım ve Sanat Merkezi, BASE iş birliği ile mimarlık, tasarım, güzel sanatlar ve iletişim fakültelerinde halen eğitimi devam eden ve 2015 yılı ile sonrasında bu fakültelerden mezun olmuş kişilerin başvurabileceği "Sürdürülebilir ve Yaşanabilir Şehir" başlıklı tasarım yarışması düzenliyor.

Yarışmanın amacı, yaratıcı endüstrilerde eğitim alan kişilerin yaşadıkları bölgeden yola çıkarak değişimin bir parçası olmalarının mümkün olduğunu hatırlatmak ve konu ile ilgili mesleklerini dahil edebilecekleri alanları keşfetmeleri için onlara fırsat sunmak.

“Sürdürülebilir ve Yaşanabilir Şehir” nedir?

Bugün dünya nüfusunun yarısı kentlerde yaşıyor ve Birleşmiş Milletler bu oranın 2050 yılında yüzde 70’e ulaşacağını öngörüyor. Sadece 15 yıl içinde kentsel bölgelerin iki katına çıkacağı tahmin ediliyor. Dünya Bankası, bugün yüzde 72’si kentlerde yaşayan 80 milyon nüfuslu Türkiye’nin kentleşme oranının 2030 yılında yüzde 80’i geçeceğini tahmin ediyor. Böyle bir değişimde sınırlı kaynakların bugünden etkin ve akıllı kullanımı hayati önem taşıyor. Bu nedenle gelişmiş ülkelerden başlayarak dünyada “Sürdürülebilir ve Yaşanabilir Şehir” eğilimi giderek yükseliyor.

Çevreye, doğal kaynaklara saygılı, insana faydalı, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması için akılcı düşünen, tüm bunları kentteki insanın mutluluğunu ve refahını ön plana alarak güvenli, kapsayıcı ve erişilebilir kılan şehirler; sürdürülebilir ve yaşanabilirdir.

Yarışma kategorileri:

1. Poster Tasarım Yarışması: Bu kategori altında katılımcılar ‘Sürdürülebilir ve Yaşanabilir Şehir’ temalı poster tasarımlarını iletecektir.

2. Mekan Tasarım Yarışması: Katılımcılar yaşadıkları kenti geliştirmeye yönelik meslek alanlarında edindikleri deneyimleri dahil ederek fikir geliştirecek ve bu fikirleri iki boyutlu görsel olarak iletecektir.

Sürdürülebilir bir şehir ve yaşam alanına ulaşmak için bu mega-kentte bakış açımızı mahalleye çevirmeyi ve mahalleyi bir mekan olarak algılamayı öneriyoruz. Yaratıcı endüstrilerde eğitimi devam eden bireylerin gözlem yaparak, kendi mahallelerinde nasıl bir değişim yaratabileceklerini sorgulamaları, mahalledeki hangi kamusal alanlarda neye ihtiyaç var ve bu alanda pozitif bir değişim yaratmak için hangi ürün ya da hizmet geliştirilmelidir sorusuna yanıt vermek üzere bu yarışmaya önerilerini iletmeleri beklenmektedir. Öneriler, kentteki insanın mutluluğunu ve refahını ön plana alarak güvenli, kapsayıcı ve erişilebilir yeşil alanlara ve kamu alanlarına erişim sağlanması, hedef kitle olarak Kadın, Çocuk, Ebeveyn, Genç veya Yaşlıların yaşamını kolaylaştırmak için şekillendirilmelidir. Katılımcıların mahalle ölçeğinde baktıklarında bu hedef kitle için ihtiyaçları tariflemeleri beklenmektedir. Bu tariflemeler; yukarıda bahsi geçen ‘Sürdürülebilir ve Yaşanabilir’ kavramlarından yola çıkarak detaylandırılmalı ve çıktı bir poster sunum ya da pafta üstünde mekan tasarım önerisi olmalıdır.

“Sürdürülebilir ve Yaşanabilir Şehir”

 • Toplu taşıma imkanı size ne kadar yakın?
 • Soluduğunuz hava kalitesi nasıl?
 • En yakındaki çocuk oyun parkı ne kadar uzakta?
 • Sağlık hizmeti sizin için erişilebilir mi?
 • Gece sokakta güvenli bir şekilde yürüyebiliyor musunuz?

​Mekan tasarım yarışması kapsamında bu ve benzeri soruların çözümüne yanıt aradığınız mekan tasarım önerilerinizin yer aldığı başvurularınızı aşağıda belirtilen koşullar ve yöntem ile iletmeniz beklenmektedir.

Kimler katılabilir?

Yarışmaya güzel sanatlar, mimarlık, tasarım, görsel iletişim gibi yaratıcı endüstrilere ait bölümlerde eğitimi devam eden öğrenciler, 2015 yılı ve sonrasında mezuniyetini tamamlamış kişiler başvurabilir. Katılımcılar her iki kategoride en fazla birer başvuru ile katılabilirler.

Başvuru koşulları

 • Şartlara sahip katılımcılar başvuru dökümanlarını 19 Mart 2020 23:59’a dek [email protected] adresine göndermelidir.
 • Görsel 50×70 cm boyutunda, pdf/tiff formatında 10 MB’ı geçmeyecek şekilde, e-posta içine eklenerek gönderilmelidir.
 • Katılımcılar, poster ile birlikte 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde fikrini tanımlamalı, hedef kitlesini belirtmeli ve önerisini detaylandırmalıdır.
 • Başvuru için e-posta atarken başvurduğunuz kategorinin e-posta konu başlığı olması gerekmektedir.
 • Başvurunuzun yer aldığı e-posta içinde 250 kelimeyi geçmeyen özgeçmiş bilgisine yer verilmesi istenmektedir.
 • İki kategori için de başvuru yapacak katılımcıların her başvuru kategorisi için ayrı bir e-posta göndermeleri beklenmektedir. Örnek e-posta konu başlığı: Poster Tasarım Yarışması ya da Mekan Tasarım Yarışması.
 • Kale Tasarım ve Sanat Merkezi yarışmaya gönderilen tüm posterleri farklı platformlarda, Kale Grubu desteği ile sergileme hakkına sahip olacaktır.

Ödül

 • Her iki kategorinin birincilerine 1.000’er TL para ödülü verilecektir.
 • Her iki kategori için ayrı ayrı jürinin belirleyeceği 10 tasarım Karaköy’de yer alan Kale Tasarım ve Sanat Merkezi’nde 30 Mart – 30 Nisan tarihleri arasında sergilenecektir.
 • Her iki kategorinin birincilerine Merkez bünyesinde gerçekleşecek disiplinlerarası buluşmada panelist olma imkanı verilecektir.

Yarışma takvimi

 • 19 Şubat : Yarışma duyurusu
 • 19 Mart : Başvuru için son gün
 • 21 Mart : Jüri Toplantısı
 • 23-27 Mart : Yarışma kazananları ile iletişime geçilmesi
 • 30 Mart : Yarışma kazananları ve sergilenmeye değer görülen başvuru sergisi, ödül töreni

Jüri

 • Doç. Ebru Baranseli (Grafik tasarımcı)
 • Öğr. Grv. M. Emin Arslan (Görsel iletişim tasarımcısı)
 • Öğr. Grv. Murad Babadağ (Tasarımcı)
 • Gizem Kıygı (Şehir Plancısı/Kent Tarihçisi)
 • Pınar Gökbayrak (Mimar)
 • M. Emre Gözleveli (Şehir Plancısı)
 • Mehmet Mert Sezer (Endüstriyel Tasarımcı)
 • Emre Evrenos (İç mimar/Tasarımcı)
 • Zeynep Arınç (İç mimar/Küratör)
 • Çağatay Deveci (İç mimar)

Değerlendirme kriterleri:

 • Tema: Tasarımların ilgili temaya uygun olması
 • Yaratıcılık ve Estetik: Tasarımların verilen mesajı doğru iletmesi, estetik açıdan yeterli olması ve görsel bütünlük sağlaması
 • Teknik Yeterlilik : Tasarımların şartnamede belirtilen başvuru formatına uygun olması

Mekan tasarımları için ek olarak:

 • Sürdürülebilirlik: Tasarım önerisinin çevreye duyarlı olması, kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik olması
 • Fonksiyonellik: Tasarım önerisinin yaşanılan mahallede pozitif bir değişim yaratması, insanın mutluluğunu ve refahını ön plana alarak yaşamını kolaylaştırması
 • Tasarımların hikayesi: Tasarımların fikrinin doğru anlatılması, hedef kitlesinin net olması ve önerisini detaylandırılması

Eserlerin özgünlüğüne ilişkin değerlendirme hakkı Seçici Kurula aittir.

Etiketler

2 yorum

Bir cevap yazın