Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Ulusal Mimari Proje Yarışması

Kahramanmaraş Belediyesi'nin 10.491 m² alan üzerine yapmayı planladığı Belediye Hizmet Binası için ulusal bazda ödüllü mimari proje yarışması düzenlendi.

Kahramanmaraş Belediyesi”nin 10.491 m² alan üzerine yapmayı planladığı Belediye Hizmet Binası için ulusal bazda ödüllü mimari proje yarışması düzenlenecek. 14 kişilik danışman ve juri üyesinden oluşan teknik ekibin değerlendirmesinin ardından açıklanacak sonuca bağlı olarak Belediye Hizmet Binasının önümüzdeki yıl içerisinde yapımına başlanacak.

Yarışmanın Türü ve Şekli
Mimari proje yarışması. Ayrıca yarışma, serbest, ulusal ve tek kademeli.

Yarışmanın Konusu ve Yeri
Konu “Kahramanmaraş Belediyesi Hizmet Binası” proje yarışması olup, İsmet Paşa Mahallesi 238 ada 62 parsel.

Yarışmaya Katılım Koşulları
Yarışmacıların, TMMOB Mimarlar Odası üyesi olmaları, şartname olarak adres bırakmaları ve yarışma yönetmeliğinin aşağıda belirtilen 15. maddesi şartlarına uymaları gerekiyor.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;
a) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin; yarışmanın türüyle ilgili odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,
b) Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
c) Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
d) Jüri çalışanlarının herhangi bir bölümüne katılmamak,
e) Yarışma şartnamesinde öngörülen özel koşullara uymak,
f) Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterli.)
g) Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
h) Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,
Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilecek.

Son Teslim Tarihi
Projeye Son Başvuru Tarihi: 24 Haziran 2006
Projelerin Son Teslim Tarihi: 24 Ağustos 2006

Danışman Jüri Üyeleri
Mustafa Uzunlar (İnşaat Mühendisi Belediyesi Bşk.Yrd.)
Sıddık Sezal (Mimar)
Abdullah Özdemir (Mimar)

Asil Jüri Üyeleri
Lütfü Altun (Yük.Mimar (İTÜ) İstanbul Büyükşehir Belediyesi)
Prof. Dr. Erol Gürdal (Yük. Müh. Mimar (İTÜ) Mimarlık Fakültesi)
M.Sedat Taktak (İnşaat Yüksek Mühendisi)
Cemal Tanrıverdi (Yük. Mimar)
Ahmet Şekelli (Yük. Mimar)

Yedek Jüri Üyeleri
Hakkı Debgici (İnşaat Yüksek Mühendisi)
Ergün Dalyan (Mimar)
Cevdet Şekelli (Mimar )

Raportörler:
Fahri Yiğitoğlu (Harita Mühendisi)
Hacı Mehmet Güner (Mimar)
M.Enver Erdal (Mimar)

Ödüller ve Ödeme Tutarı
Yarışma giderlerine ve proje hizmetlerine ilişkin ödenek 2006 bütçesinde mevcuttur.
1. Ödüle net: 40.000, YTL.
2. Ödüle net: 30.000, YTL.
3. Ödüle net: 20.000, YTL.
1. Mansiyona net: 10.000, YTL.
2. Mansiyona net: 10.000, YTL.
3. Mansiyona net: 10.000, YTL.
satın Alma: Toplam bedel 15.000, YTL. olup, satın alma adedi jüri tarafından belirlenecek.

Yukarıda belirtilen ödül ne mansiyonlar ile jüri üyeleri ve raportörlerin ücretleri, yarışma sonucunun açıklanmasını izleyen 30 gün içerisinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ilgili maddelerine göre net olarak ödenecek.

Şartname ve Eklerin Temin Yeri ve Satın Alma bedeli
Adres : M. Enver Erdal Mimar, Kahramanmaraş Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü Kahramanmaraş
Fahri Yiğitoğlu Harita Mühendisi, Kahramanmaraş Belediyesi Etüt Plan Proje Müdürlüğü Kahramanmaraş
Hacı Mehmet Güner Mimar, Kahramanmaraş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Kahramanmaraş
Şartname ve ekler bedeli 50,00, YTL.

Etiketler

Bir cevap yazın