Kadirli Belediyesi Hizmet Binası ve Kültür Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması

Proje teslim tarihi 20 Eylül 2009 olarak belirlenmiştir.

Kadirli Belediyesi Hizmet Binası Ve Kültür Merkezi mimarlık ve mühendislik projelerinin elde edilme işi, Kadirli Belediyesi tarafından ‘Kamu İhale Kurumu Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” uyarınca serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yarışmaya çıkarılmıştır.

Kadirli – Adana Karayolunun Kent Merkezi girişinde ve Savrun Çayı bitişiğinde, rekreasyon alanı kapsamında ele alınması düşünülen Belediye Hizmet Binası ve Kültür Merkezi Projesinin, Kadirli’nin kentsel gelişimine ve kent kimliğinin oluşumuna katkıda bulunması, bu doğrultuda oluşacak yapılaşmaya örnek oluşturması hedeflenmektedir.

Yarışmaya katılabilmek için TMMOB Mimarlar Odası üyesi olmak, şartname satın alarak adres bırakmış olmak zorunludur.

Yarışma Takvimi

Yarışmanın ilanı: 01/08/2009 
Sorular için son gün: 20/08/2009 
Cevapların ilanı: 26/08/2009 
Şartname alımı için son gün: 20/10/2009
Proje teslim tarihi: 20/10/2009
Jüri değerlendirme tarihi: Proje tesliminden sonraki 10 gün içinde jüri toplantısı yapılacaktır.
Sergi ve Kolokyum Tarihi: Sonucun ilanını izleyen 15 günlük süre içinde Kadirli Belediyesi’nce belirlenecek bir salonda sergilenecektir. Sergileme mekanı ve kolokyum günü yarışmacılara duyurulacaktır.

Jüri Üyeleri ve Raportörlerin Kimlikleri

Danışman Jüri Üyeleri 
Hakan Coşkun Osmaniye Milletvekili
Ömer Tarhan Kadirli Belediye Başkanı
Adil Keleş Kadirli Belediye Bşk. Yard.
Erkan Karakaya Mimarlar Odası Genel Başkan Yard.
Hasan Civanoğlu Mimarlar Odası Kadirli İlçe Temsilcisi

Asli Jüri Üyeleri 
Prof. Dr. Hakkı Önel (Jüri Bşk.) Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Semra Uygur Yüksek Mimar (O.D.T.Ü)
Erdal Sorgucu Mimar (İ.T.Ü)
Prof. Dr. Alper Ünlü İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Doç. Dr. İsmail Hakkı Çağatay Çukurova Üniversitesi İnşaat Müh. Bölümü

Yedek Jüri Üyeleri 
Dr. Gülertan Akyüzlüer Çukurova Üniversitesi Mimarlık Bölümü
Fikret Ersen Yalçınkaya İnşaat Mühendisi (Y.T.U)
Haluk Kara Mimar (G.Ü)

Raportörler
Sibel Nacar Şehir Plancısı (Y.T.U), Kadirli Belediyesi
Akif Yılmaz Y. Mimar (E.S.O.G.U)

Ödüller

1. 20.000 TL
2. 15.000 TL
3. 10.000 TL

Mansiyonlar
(5 adet) 5×7.000 TL

Gerekli görüldüğü taktirde jüri emrine satınalma için bedel ayrılacaktır.

Yarışma Şartnamesi
Yarışma şartnamesi 01/08/2009 tarihinden itibaren Kadirli Belediyesi WEB adresinde incelenebilir.
Yarışmaya katılmak isteyen yarışmacıların şartname bedeli olan 100.00 Türk Lirasını aşağıda belirtilen banka şubesi hesabına 20/10/2009 tarihine kadar, isim belirterek yatırmaları gerekmekte ve banka dekontunu, üzerinde yarışmacının ad-soyad, telefon ve adres bilgileri yazılı olarak, yarışma raportörlüğüne iletmesini (faks veya elden) takiben şartname ve ekleri yarışmacılara ulaştırılacaktır. 
Kadirli Belediyesi’nin Banka Hesap Numarası:
Vakıflar Bankası
Kadirli şubesi
00158007286530824

İletişim Bilgileri:
Kadirli Belediyesi İmar Müdürlüğü 
Adres: Tufanpaşa Mah. Belediye Cad.No:2 KADİRLİ / OSMANİYE
Faks No: 0 328 718 11 63 
Tel No: 0 328 717 23 00 (Sibel NACAR)
: 0 506 979 15 96 (Akif YILMAZ)
e-posta: [email protected]

Etiketler

Bir cevap yazın