İzmir Tasarım Koridorları Ulusal Fikir Yarışması

Tasarım araştırmaları, tasarım uygulama araçları, tasarım yapıları, tasarım etkinlikleri, tasarım ödülleri, tasarım projeleri ve tasarım yayınları konularında çalışmalar yapan İzmir Akdeniz Akademisi, Tasarım Koridorları Ulusal Fikir Yarışması açıyor.

YARIŞMANIN AMACI

İzmir’in tasarım ve inovasyon alanlarında desteklenmesi hedefi doğrultusunda; kentte tasarım kavramını geniş kitlelerle buluşturacak, kentlilere tasarım bilinci kazandıracak ve tasarım etkinliklerini barındıracak mekânın tasarlanmasıdır.

Bu mekânın kendisinin dikkat çekici, yaratıcılık ve yenilik içeren bir tasarım nesnesi olması istenmektedir.

YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23 ve 53’üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmış olan ‘Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği’ uyarınca düzenlenen bu yarışma, serbest, ulusal, tek kademeli bir fikir yarışmasıdır.

YARIŞMANIN KONUSU VE YERİ

İzmir’in çeşitli kamusal alanlarında tasarım ve sanat sergileri, performans ve diğer sanatsal etkinlikleri içinde barındırabilecek, taşınabilir, kurulup kaldırılabilir, iklim koşullarına uygun, sergilenenlerin güvenliğini sağlayan, çok amaçlı mekân tanımlayan tasarımlar elde edilmesidir.

Yarışmacılardan İzmir kenti içerisinde tasarımlarını yapacakları yer ve bağlamı kendilerinin seçmeleri beklenmektedir. Yapılacak tasarım, İzmir kent bütününde, çeşitli güzergâhlar/rotalar üzerinde, farklı odak noktalarında, kıyı şeridinde ya da diğer kamusal alanlarda, en az 3 ay kalabilecek, kısa sürede kurulup kaldırılabilecek nitelikte olmalıdır. Tasarımın, güzergâh(lar) üzerinde tekrarlanması ya da çeşitlemelerin önerilmesi ve en az iki farklı yerde konumlandırılabilmesi beklenmektedir. Yarışmacıların seçtikleri kentsel bağlamı, uygun tekniklerle ve uygun ölçekte tanımlamaları beklenmektedir.

YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI

Yarışmaya bireysel ya da ekip olarak katılım mümkündür. Ekip olarak katılım durumunda, yarışmacıların her birinin, bu maddenin 6. bendi dışında, diğer koşulların tümüne uyması zorunludur. Bu durumda, idare ile ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, yarışmacılar arasından bir kişinin ekip başı olarak belirtilmesi gerekir. Yarışmacıların aşağıda sıralanan şartları yerine getirmesi gerekmektedir:

 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak,
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörler ile bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,
 • Şartname alıp, isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir),
 • Yarışmaya katılmak isteyen yarışmacıların, Vakıfbank İzmir Şubesi’nin TR640001500158007292289040 IBAN no’lu İzmir Büyükşehir Belediyesi hesabına, “İzmir Akdeniz Akademisi Yarışma Şartnamesi Bedeli” açıklaması ile 30 TL yatırmaları gerekmektedir. Yarışmacılar, banka dekontu ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı, İzmir Akdeniz Akademisi Şube Müdürlüğü Yarışma Raportörlüğü’ne ad, soyad ve iletişim bilgileri ile başvurarak, yarışma şartnamesini alabileceklerdir. Yarışmacılar, şartnameyi elden alabilecekleri gibi, banka dekontunu idarenin iletişim bilgilerinde belirtilen faks numarasına göndererek de alabilirler. Faksın alınmasını takip eden gün, şartname idare tarafından yarışmacının adresine iadeli taahhütlü olarak gönderilecektir.

Şartname almak için son tarih, yarışma takviminde belirtilen tasarımların son teslim tarihi ve saatidir.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da, projeleri yarışma dışı bırakılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına/kuruluşlarına bildirilir.

ÖDÜLLER

5 adet eşdeğer ödül verilecek olup, her bir ödül değeri net 20 bin TL’dir.

YARIŞMA TAKVİMİ

 • Yarışma İlan Tarihi 30 Haziran 2014, Pazartesi
 • Soru Sorma İçin Son Tarih ve Saat 10 Temmuz 2014, Perşembe, 17.00’a kadar
 • Sorulara Cevap Vermek İçin Jürinin Toplantı Tarihi 12-13-14 Temmuz 2014
 • Sorulara Cevap Verme Çalışmalarının İlanı ve Sonuçlarının Yarışmacılara Gönderilme Tarihi 18 Temmuz 2014, Cuma
 • Tasarımların Son Teslim Tarihi ve Saati 8 Eylül 2014 Pazartesi, 17.00’a kadar
 • Jüri Değerlendirme Toplantısı Tarihi 12-13-14 Eylül 2014
 • Sonuçların Açıklanma Tarihi 19 Eylül 2014, Cuma
 • Proje Sergileme Tarihleri ve Yeri 27 Eylül-20 Ekim 2014, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM)
 • Kolokyum ve Ödül Töreni Tarihi, Saati ve Yeri 27 Eylül 2014 Cumartesi, Saat 13.00, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM)

JÜRİ ÜYELERİ

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

 • B. Fügen SELVİTOPU İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı, İzmir Akdeniz Akademisi Yönetim Kurulu Üyesi
 • Ali SABUKTAY İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı, İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Akdeniz Akademisi Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Koordinatörü
 • Hasan TOPAL TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkanı
 • Prof.Dr. Tevfik BALCIOĞLU Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı, İzmir Akdeniz Akademisi Yönetim Kurulu ve Bilim Kurulu Üyesi, Tasarım Koordinatörü
 • Yrd.Doç.Dr. Mine OVACIK Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı
 • Tevfik TOZKOPARAN İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı
 • Dr. Ayşegül SABUKTAY AKTAŞ İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Akdeniz Akademisi Müdürü

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

 • Prof.Dr. Cânâ BİLSEL Mimar (Jüri Başkanı)
 • Yrd.Doç. Dr. Can ÖZCAN Endüstriyel Tasarımcı
 • Dr. Erdal UZUNOĞLU Mimar
 • Hakan GENCOL Endüstriyel Tasarımcı
 • Mehmet KÜTÜKÇÜOĞLU Mimar
 • Murat TABANLIOĞLU Mimar
 • Turgut ÇIKIŞ Mimar


YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

 • Ögr.Gör. Aysun AYTAÇ Endüstriyel Tasarımcı
 • İlker ÖZDEL Mimar
 • Yrd. Doç. Dr. İnci UZUN Mimar
 • Doç. Dr. Koray KORKMAZ Mimar


RAPORTÖRLER

 • Aslı TOPAL İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Akdeniz Akademisi Müdürlüğü Tasarım Asistanı, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi
 • Merve TOSUN ARTOK İzmir Büyükşehir Belediyesi Projeler Müdürlüğü, Mimar


RAPORTÖR YARDIMCILARI

 • Ruşen KAYA İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Akdeniz Akademisi Müdürlüğü, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni
 • Sezer KIZIL İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Akdeniz Akademisi Müdürlüğü, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni

İDARENİN ADI, ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı, İzmir Akdeniz Akademisi Müdürlüğü Yarışma Raportörlüğü,
Adres: Mehmet Ali Akman Mah. Mithatpaşa Cad. No:1087 Pk: 35290 Konak, İZMİR
Tel: 0 (232) 293 46 11 Faks: 0 (232) 293 46 10
e-Posta: tasarim@izmeda.org İnternet Sitesi: www.izmeda.org

İzmir Tasarım Koridorları: TIRTIL

Etiketler

Bir yanıt yazın