İstanbul Otobüs Durakları Tasarım Yarışması

YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI

İstanbul sokaklarını kentlilik bilinci ve kültürünü yansıtacak ‘otobüs durakları’ yeniden işlevlendirilecektir.

Duraklar, günlük yaşamda sürekli kullanılan, ulaşımda kentsel yaşam kalitesinin de en önemli belirleyicilerinden biridir. Erişilebilirlik, güvenlik ve şehir kimliğinin yansıtılması açısından ulaşım ve duraklar, planlama sürecinin en temel konularındandır. İstanbul şehir içi otobüs durakları tasarım yarışması ile, bu ihtiyaçlara cevap veren bir çevre oluşturulması amaçlanmaktadır.

İstanbul gibi bir mega kentin en önemli özelliklerinden biri de, sokakları paylaştığımız sokak hayvanlarıdır. Tasarım duraklar sayesinde, sokak hayvanlarının yaşam hakkını savunurken aslında doğayı da savunma iddiası vurgulanmalıdır.

Otobüs durağının yolla ilişkisi tasarlanırken, otoyol ve kaldırımdan yaklaşma, kullanıcıların ve şoförlerin durağı gündüz/gece algılaması yarışma çerçevesinde önem arz etmektedir. Otobüs durağı tasarımında, bu kullanımların engelli kişilerin kullanımına uygun olup olmadığı göz önünde bulundurulmalıdır. Durağın çevre ile sürekli canlı kalabilmesi için, nitelik ve niceliği yarışmacılar tarafından saptanmak üzere ses, ışık, sergi vb. öğeler kullanılabilir.

YARIŞMANIN ANA İLKELERİ

 • Güzel sanatları ve yarışmacı kültürü teşvik amacı da taşıyan yarışma iki aşamalı olup; tüm içmimarlık bölümü Son Sınıf Üniversite öğrencilerine açıktır.
 • İçmimarlık bölümü haricinde, içmimarlık bölümü liderliğinde heykel, mimarlık vb. bölümlerin oluşturacağı gruplar da katılabilir
 • Öğrenci(ler), yarışmaya bir yapıtla katılabilirler.
 • Yarışma koşullarına uymayan öneriler, jüri kararı ile değerlendirmeye alınmaz.
 • Verilecek yapıt ve belgelerin üzerine 1x4cm boyutlarında 5 rakamlı bir rumuz yazılacaktır. Rumuz dışında kimliği belirleyecek bir işaret bulunmayacaktır.


YARIŞMANIN TESLİM AŞAMASIYLA İLGİLİ KOŞULLAR

YARIŞMACILARDAN İSTENENLER

 • Durağın yakın çevresine ilişkin 1/50 ölçekli vaziyet planı, kesit, 3d görüntüler ( sunumlar 50/70 paftada sergilenecektir. )
 • Öğrenciler konuyu nasıl ele aldıklarını bir raporla belirtecekler, gereç ve teknikle ilgili açıklamalar vereceklerdir.
 • Ölçüler : Durak birim max. ölçüleri 450cm x 150 cm x h: 2.60cm olacaktır.
 • Durağın konulacağı yerin, yakın çevresini de içine alan 1/50, 1/20 ölçekli plan
 • Kimlik zarfı: Yarışmacılar yapıtları ile aynı rumuzu taşıyan kimlik zarfı içine; adı, soyadı, adresi ve ayrıca yarışma koşullarını kabul ettiklerini belirten imzalı bir belge koyarak zarfı kapatarak teslim edeceklerdir. Grup olarak katıldıkları takdirde, yarışmayı kazandıklarında “ekip başı” olacak kimse isminin hizasında belirtilecektir.
 • Yarışma koşul kabul taahütname


YAPITLARIN GÖNDERİLMESİ

 • Yarışmaya verilecek yapıtlar, en geç 05 MAYIS 2017 Günü saat 17.00’ye kadar İSTANBUL İÇ MİMARLAR ODASI MECİDİYEKÖY adresine teslim edilecektir. (posta veya elden belge teslimi)
 • Değerlendirme giremeyen yapıtlar, sahipleri tarafından İSTANBUL İÇ MİMARLAR ODASI MECİDİYEKÖY adresten geri alabileceklerdir. Bir ay içerisinde alınmayan yapıtlar sorumluluk kabul edilmeyecektir.


YAPITLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Değerlendirme, jüri tarafından yapılacaktır. Değerlendirme sonunda, sergilemeye hak kazanan 10 yapıt seçilecektir.
 • Seçilen 10 yapıtın Mimarşiv SELECTION’da İç Mimarlar Odası standında sergilenecektir.


UZMAN JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER

Asıl jüri üyeleri

 • Bülent Ayberk
 • Özgür Algan
 • Onur Aygenç
 • Hasan Alpay Gülten
 • Özlem Güven

Yedek jüri üyeleri ve raportörler

 • Mehmet Şanlıtürk
 • Mehmet Murat Sevindik

BİRİNCİ AŞAMA DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Yarışma sürecinin bitiminden sonra, 3 gün içinde jüri toplanarak değerlendirilmesini yapar, tutanak düzenlendikten sonra kimlik zarfları açılır. Adres bırakmış bütün yarışmacılara sonuçlar taahhütlü olarak bildirilir.

SORU VE CEVAPLAR

 • Yarışmacılar 20 NİSAN 2017 günü saat 17.00’ye kadar ele geçecek şekilde yarışmaya ait soruları raportörlük kanalı ile jüriye sorulur.
 • Cevaplar, soru sorma tarihinden sonra mail ortamında cevaplar iletilir.


YARIŞMANIN SERGİLEME AŞAMASIYLA İLGİLİ KOŞULLAR

Ödüller

Sergileme aşamasında yarışmaya katılan 10 yapıt değerlendirme sonrası,

1.’lik ödülü:  Eylül 2017 PARIS MAISON-OBJET FUARINA 2 GECE-3 GÜN GEZİ (Eylül 8-10)

*Tüm masraflar Mimarşiv tarafından karşılanacaktır. (yol, konaklama, fuar giriş ücreti dahildir, vize  ücreti yarışmacıya aittir)

Sergilemeye hak kazanan yapıtların değerlendirilme sonuçların duyurulması

 • Yarışmanın ikinci aşamasında, jüri çalışmalarını bitirdikten ve kazanan yapıtların olmasından sonra, kimlik zarfları açılarak sonuç ilan edilecek ve bir yazı ile öğrencilere(katılımcılara), oda ve çeşitli web sitelerine ve basına duyurulacaktır.
 • Yarışmanın kesin sonuçları açıklandıktan sonra, MİMARŞİV SELECTION HASKOY IPEK FABRIKASI adresinde sergilenecektir.
 • Yarışmada birinci ödülü olan yapıtın uygulanması için İstanbul Büyükşehir Belediye ve İlçe Beledileri ile görüşme sağlanacaktır.
 • Sergileme kapsamındaki kalan tüm yapıtlar içmimarlar odasının kullanım hakkı olacaktır.


NOTLAR :

* Mimarşiv Selection, iç mimarlar ile malzeme tedarikçilerini, danışmanlık firmalarını ve zanaatkarları bir araya getirmek üzere 12-13 Mayıs 2017 Hasköy İpek Fabrikası’nda düzenleniyor. Mimarşiv tarafından organize edilen etkinlikle aydınlatma, mobilya, zemin, duvar, tavan ve cephe gibi farklı kategorilerde hizmet veren markaların ürünleri İstanbul, Ankara ve İzmir’den davet edilen 3500 iç mimar ve mimar ve tasarımcı ile buluşacak.

TMMOB İçmimarlar Odası İstanbul Şubesi
Adres : Büyükdere Cad. No: 66 Saadet Apt. D:1 K:1 Mecidiyeköy – Şişli / İstanbul
Telefon : 0 212 275 30 72
Faks : 0 212 275 30 73
E-Posta : istanbul@icmimarlarodasi.org.tr

Yarışma şartnamesi için tıklayınız.

Etiketler

Bir cevap yazın