III. Ezber Bozan Tasarım Yarışması

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde yer alan Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçılar Birliği (EMKOUİB) tarafından öğrenci ve profesyonel olmak üzere 2 kategoride düzenlenen ödüllü tasarım yarışmasına başvuru için son tarih 28 Ağustos 2023.

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde yer alan Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçılar Birliği (EMKOUİB) tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve T.C. Ticaret Bakanlığı desteği ile düzenlen Ezber Bozan Tasarım Yarışmasının temel amacı; mobilya sektöründe gelecek vaat eden genç tasarımcı adaylarının tasarımlarını ortaya çıkarırken, markalaşmış Türk tasarımcı ve tasarımlarını dünyaya tanıtmak.

Fikir, tecrübe ve hayallerin tasarıma dönüştüğü mobilya sektöründe yüksek katma değerli ürün üretebilmesi hedefi ve inovatif ürünler ortaya çıkarabilmek amacıyla III. Ezber Bozan Tasarım Yarışması’ nın teması bir önceki sene olduğu gibi“SMART” olarak belirlendi.

ORGANİZASYON

Bu Yarışma;
Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde yer alan Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçılar Birliği (EMKOUİB) tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve T.C. Ticaret Bakanlığı desteği ile düzenlenmektedir.

YARIŞMANIN AMACI

Hayallerin tasarıma, tasarımların mobilyaya dönüştüğü mobilya sektörü ülkemiz için cari fazlası veren, ithal hammaddeye ihtiyaç duymayan sektörlerin başında gelmektedir. Sektörün üretim, müteşebbis, tasarım, teknoloji, istihdam vb. imkanları ele alındığında, Türk mobilya sanayisinin önümüzdeki dönemlerde global ölçekte söz sahibi olma ve trendlere yön verme açısından önemli bir potansiyeli olduğu aşikardır. Dünyaca referans kabul edilen araştırma merkezi Centre for Industrial Studies’in (CSIL) raporuna göre, Türkiye küresel mobilya ihracatında 6 basamak birden atlayarak sekizinci sıraya yükselmiş bulunmaktadır. İhracat bağlamında lokomotif sanayi kollarından biri olarak nitelendirilen mobilya sanayisinin, mobilya ihracatında ilk 5 ülke hedefinin gerçekleştirilebilmesi için katma değeri yüksek, özgün mobilya tasarımı ve üretiminin artması gerekmekte olup, bu hedefin en önemli mil taşı yetenekli tasarımcılardır. Bu bilgiler ışığında; Ezber Bozan Tasarım Yarışmasının temel amacı; mobilya sektöründe gelecek vaat eden genç tasarımcı adaylarının tasarımlarını ortaya çıkarırken, markalaşmış Türk tasarımcı ve tasarımlarını dünyaya tanıtmaktır.

TEMA

Fikir, tecrübe ve hayallerin tasarıma dönüştüğü mobilya sektöründe yüksek katma değerli ürün üretebilmesi hedefi ve inovatif ürünler ortaya çıkarabilmek amacıyla III. Ezber Bozan Tasarım Yarışması’ nın teması bir önceki sene olduğu gibi “SMART” olarak belirlenmiştir.

SMART teması ile; kullanıcı sorun ve ihtiyaçlarına akılcı, yenilikçi, sürdürülebilir, ergonomik, estetik çözüm önerileri sunan, kullanıcının amacı doğrultusunda yaşamını kolaylaştıran, mevcut alanı optimum düzeyde kullanan mobilya tasarımları ifade edilmektedir.

Bununla birlikte; yarışmacılar, tasarımın en önemli unsurlarından olan insan, ekipman ve yaşam alanı arasındaki ilişkiyi değerlendirerek, tasarımın uygulanabilir kılınabilmesi için gerekirse yapay zeka ve teknolojik öğelerden faydalanabilirler. Ancak, tasarımcı sunumlarında tasarımlardaki yapay zeka veya teknoloji entegrasyonlarının uygulanabilirliğine jüriyi ikna etmesi gerekmektedir. Bu şekilde ikna için beklenilen elektronik devrelerin çizimi veya mühendislik hizmeti değil, araştırarak ve danışarak gerekli düzenlemelerin kurgulanıp sunulmasıdır.

SMART teması ile mobilya sanayinin rekabet gücüne katkı sağlayacak ve ihracatı arttıracak fikirlerin geliştirilmesi beklenmektedir. Bu kapsamda yarışmaya katılacak tasarımların üretilebilir olması beklenmektedir.

Ayrıca tasarımların, mobilya imalatında kullanılan geleneksel malzemelere (ahşap, ahşap esaslı levhalar, metal, plastik, cam vb.) ilaveten yeni/inovatif malzemelerin de kullanımıyla yenilenebilir, sürdürülebilir ve gelişen teknolojinin günlük yaşam ve alışkanlıklar üzerindeki etkilerine yönelik bütünsel ifadeleri içermesi beklenmektedir.

Not: Yapılacak tasarım sadece mobilya odaklı olmalıdır. Mekan dekorasyonu yarışma kapsamında değildir. Mobilya tasarımı tekil veya takım olabilir.

Ezber Bozan Tasarım Yarışması’na başvuracak yarışmacılardan tasarımlarında; “Oturma, Dinlenme, Çalışma ve Depolama” fonksiyonlardan en az birine uygun projeler hazırlamaları beklenmektedir. Bu kriterlerden en az birini karşılamayan tasarımlar kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

KATILIMCI KATEGORİLERİ

1- Öğrenci Kategorisi;

a. Yarışmanın öğrenci kategorisi, üniversitelerin Mimarlık, İç Mimarlık, Mimarlık ve Mühendislik, Sanat ve Tasarım, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültelerinin tasarım ile ilgili programlarında lisans düzeyinde eğitim görenlere açıktır. (Yüksek lisans düzeyinde eğitim alanlar yarışmanın profesyonel kategorisine başvurmalıdır.)

b. Öğrenciler yarışmaya bireysel veya ekip olarak katılım gerçekleştirebilir. Bir ekip en fazla 3 kişiden oluşabilir, aynı bölümde öğrenci olma zorunluğu yoktur. Yukarıda belirtilen bölümlerde öğrenci olmak kaydıyla grup oluşturulabilir. Grup katılımında, ekip temsilcisi olarak bir temsilcinin belirlenmesi gereklidir. Öğrenci kategorisinden başvuru yapacak adayların başvuru tarihi itibarı ile öğrenci olması gerekmektedir. Bu kategoride yer alan ekipte profesyonel katılımcı yer alamaz.

*Ekip üyeleri arasında profesyonel yarışmacının olduğunun tespiti halinde, başvuru yapılan kategoriye bakılmaksızın tasarım profesyonel yarışmacı kategorisinde değerlendirilmeye alınacaktır.

2- Profesyonel Yarışmacı Kategorisi;

a. Yarışmanın profesyonel kategorisi, üniversitelerin Mimarlık, İç Mimarlık, Mimarlık ve Mühendislik, Sanat ve Tasarım, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültelerinin tasarım ile ilgili lisans programlarından mezun olanlara ya da yüksek lisans düzeyinde eğitim görenlere açıktır. (Yüksek lisans düzeyinde eğitim alanlar yarışmanın profesyonel kategorisine başvurmalıdır.)

b. Profesyonel katılımcılar yarışmaya bireysel veya ekip olarak katılım gerçekleştirebilir. Bir ekip en fazla 3 kişiden oluşabilir. Yukarıda belirtilen bölümlerin birinden mezun olanlar ya da yüksek lisans düzeyinde eğitim görenler grup oluşturulabilir. Grup katılımında, ekip temsilcisi olarak bir temsilcinin belirlenmesi gereklidir.

**Ekip üyelerinden en az birinin profesyonel olması halinde grup profesyonel kategorisinden başvurabilecektir.

c. Profesyonel yarışmacı kategorisinde katılımcılar için yaş sınırı bulunmamaktadır. (Ekip katılımlarında öğrencinin yer alması durumunda 18 yaşından küçük katılımcıların başvuru sırasında velileri tarafından imzalanmış katılım belgesini sunmaları gerekmektedir.)

**Yarışma başvuru tarihleri içerisinde mezun olma durumu bulunan yarışmacının başvurusunu, mezuniyet tarihinden önceki bir tarihte yapıyorsa öğrenci kategorisinden, mezuniyet tarihinden sonraki bir tarihte yapıyorsa profesyonel yarışmacı kategorisinde yapması gerekmektedir..

BAŞVURU KOŞULLARI

1- Yarışma kapsamında başvurusu yapılan her paftanın / tasarımın; başvuru yapan yarışmacının kendisi tarafından tasarlanmış olması, daha önce endüstriyel olarak üretilmemiş, özgün olması, başka bir yarışmaya katılıp dereceye girmemiş ya da bir ödül almamış ya da başka bir yarışmada değerlendirme aşamasında olmaması şartları aranmaktadır. Aksi bir durumun tespiti halinde, başvurusu yapılan tasarım yarışmadan diskalifiye edilir, ödül kazanılması durumunda Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Genel Sekreterliği’nce geri alınır.

Ayrıca, yarışmaya başvurusu yapılan tasarımın özgün bir çalışma olmaması, daha önce kamuya sunulmuş olması, bu yönde bir iddianın olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.

2- Ege İhracatçı Birlikleri’nin herhangi bir çalışanı ve Jüri üyelerinin birinci dereceden yakını, herhangi birinin ortağı, yardımcısı ya da birinci dereceden akrabası Ezber Bozan Tasarım Yarışması’nakatılamaz. Katılmış ve kazanmış olsalar dahi ödül alamazlar, ödül almışlarsa da tüm haklarını kaybeder ve ödülleri iade ederler.

3- Daha önce İhracatçı Birliklerince düzenlenen mobilya ile ilgili herhangi bir tasarım yarışmasında ilk üç dereceye girerek yurtdışı eğitim bursundan faydalanan yarışmacılar bu yarışmaya katılamazlar.

4- Yarışmaya katılan bir kişi birden fazla tasarımla yarışmaya başvuru yapabilir. Ancak birden fazla tasarımı dereceye girerek para ödülü almaya hak kazansa dahi sadece bir kez para ödülü alabilir.

5- EİB, gerekli görülen hallerde, katılımcılardan başvuru sırasında web sitesine yüklenen belgelerin asıllarını isteyebilecektir. Verilen süre içerisinde belge asıllarını göndermeyen katılımcıların tasarımları değerlendirmeye alınmayacaktır. Belgelerin asıllarını saklama sorumluluğu tamamen yarışmaya başvuran kişiye aittir.

6- Yarışmanın www.ezberbozantasarimlar.org adresinde yer alan BAŞVURU modülüne girilerek kayıt sırasında iletilecek ‘Başvuru Numarası’ rumuz olarak kullanılacak ve proje çizimlerine sistem tarafından eklenecektir. Yarışmaya başvurulan pafta/tasarım bu numara ile takip edilecektir. Yarışmacının pafta ya da başvuru metnine ayrıca bir rumuz vb. belirtmesi gerekmemektedir.

7- Gönderilecek tasarımlarda ve pafta metninde tasarıma ilişkin, katılımcının veya proje grubunun ismi, okulları, kimlik bilgisi-ibaresi, rumuz, kare kod, katılımcının resmi ve iletişim bilgileri veya yarışmacının kimliğini belirtecek herhangi bir ibare veya işaret bulunmamalıdır. Belirtilenler dışında herhangi bir işaret veya belirleyici herhangi bir iz görülmesi durumunda tasarım yarışma kapsamından çıkarılacaktır.

8- Başvuru sırasında web sitesinde ilgili tüm alanların eksiksiz doldurulması, şartnamede belirtilen tüm belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Yarışmaya katılmak için gerekli şartları taşımayan, şartnameye uygun hareket etmeyen, başvuru sırasında zorunlu alanları doldurmayan, başvuru dosyasında hatalı, eksik veya eksik imzalı belge bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

9- Yarışmacılar, tasarımlarını ve tüm belgelerini en geç 28.08.2023 Pazartesi günü saat: 23:59’a kadar web sitesine yüklemek zorundadır. Yükleme tarih ve saatinin 28.08.2023 saat 23:59’u aşmayacak şekilde programlanması yarışmacının sorumluluğundadır. Yüklemede oluşan problemler nedeniyle tasarımlara ait evrakların sisteme yüklenememesi, başvurunun tamamlanamaması ya da gecikmesinden yarışma organizasyonu sorumlu değildir.

10- Ege İhracatçı Birlikleri, dereceye giren tasarımlarından bir ya da birkaçının bir örneği ya da ölçekli prototipi (gerekirse 3D Yazıcı tekniği ile) üretimini uygun gördüğü alanlarda sergilemek üzere gerçekleştirebilecektir. Gerek görülmesi halinde, Ege İhracatçı Birlikleri, tasarımcı ile üretimi gerçekleştirecek firma/firmaları bir araya getirebilecek, aynı zamanda varılacak mutabakatla tasarım üzerinde revizeler yapılabilecektir. Üretimi yapacak olan firma Ege İhracatçı Birlikleri tarafından belirlenecektir.

11-  Tasarımcı(lar) tasarımı sisteme yükleyerek tasarımın tüm sorumluluklarını kabul ettiğini beyan etmektedir.

12- Yarışma sonrası dereceye giren finalistler, Ege İhracatçı Birlikleri’nden verilecek ödüller dışında başka hiçbir talepte bulunamazlar.

13- Taahhütnamede yer alan hususlar ile ilgili aykırı bir durumun tespiti halinde dereceye giren yarışmacının ödülleri, varsa yapılan masraflar nakden geri tahsil edilir ve durum kamuoyuna ilan olunur.

14- Herhangi bir neden ile ödül kazanan bir projenin yarışmadan menedilmesi halinde, söz konusu projenin yerine en çok oyu alan sıradaki tasarıma aynı ödül ve haklar devredilecek ve yapılan değişiklik yarışma ilanının yapıldığı WEB sitesinde (www.ezberbozantasarimlar.org) duyurulacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ

Başvuru Tarihleri: 27.02.2023 – 28.08.2023
Proje Son Teslim Tarihi: 28.08.2023
Ön Eleme Sonuçlarının Açıklanması: 25.09.2023
Final Gecesi: Tarih ve Yer ilan edilecektir.
Sergi: Tarih ve Yer ilan edilecektir.

BAŞVURU YÖNTEMİ VE BELGELERİ

• Yarışma şartnamesi, yarışmaya katılım koşulları ve yarışma ile ilgili tüm dokümanlar “www.ezberbozantasarimlar.org” web sitesinden temin edilecektir.
• Yarışmaya tüm başvurular www.ezberbozantasarimlar.org adresine girilerek “Başvur” bölümünden kaydolunarak gerçekleştirilecektir. Sistem tarafından her bir adaya başvuru numarası tanımlanacak olup, adaylar bu numarayla web sitesi üzerinden giriş yaparakbaşvurularında güncellemeler yapabileceklerdir. Bu nedenle başvuru numaralarının kaydedilmesi önem arz etmektedir.
• Dijital formatta hazırlanacak pafta, proje metni vb. tüm bilgi/belgeler “ezberbozantasarimlar.org” adresine yüklenecek olup yarışmaya başvuru sadece bu web sitesi aracılığıyla yapılacaktır.
• Tüm yarışmacılar (ekip katılımı durumunda ekibin her bir üyesi ayrı ayrı imzalamalıdır), web sitesinden temin edecekleri yarışma şartnamesini, katılımcı taahhütnamesini ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile İlgili Aydınlatma ve Bilgilendirme Formu’nun her sayfasını imzalamalıdır. Her sayfası imzalı şartname, katılımcı taahhütnamesi ve bilgilendirme formu ile şartnamede belirtilen başvuru belgeleri web sitesinin ilgili alanlarına yüklenerek yarışmaya başvuru yapılabilmektedir.

BAŞVURU BELGELERİ:

Aşağıda belirtilen belgeler sisteme yüklenmelidir;

1- Yarışmacı Bilgileri

a) Kimlik belgesi,
b) Şartname, Taahhütname ve KKVK belgesi (Tüm sayfaları imzalı olarak yüklenmeli),
c) Öğrenciler için öğrenci belgesi, profesyoneller için diploma (Öğrenciler için öğrenci belgesi tasarım teslim tarihi itibariyle geçerli olmalıdır.)(Kimlik kartları kabul edilmeyecektir),
d) Fotoğraf: Katılımcıya ait vesikalık dijital fotoğraf
e) Özgeçmiş: Katılımcıların isimlerini, kısa özgeçmişlerini ve iletişim bilgilerini içeren DOC ve PDF formatında sisteme yüklenmelidir.

2- Proje Bilgileri

Projede olması gerekenler;

a) Proje Anlatımları
-Proje Adı
-Proje Raporu (min. 150-max 500 kelimeden oluşan projeyi yazılı olarak anlatan, tasarımın amacını, ön görülen malzemeleri, üretim tekniğini, çözdüğü problemi, getirdiği yeniliği vb. detaylı açıklayan bilgiler)

b) Proje Paftası: Projenin 1 adet sunum paftasında anlatılması gerekmektedir. Pafta 16*9 yatay formatta, en az 300 dpi çözünürlükte PDF olmalıdır. Tasarımların jüri tarafından detaylı incelenebilmesi için mümkün olan en yüksek çözünürlükte yüklenmesi gerekmektedir. Paftada projenin fonksiyonel ve estetik yönlerini, nasıl kullanılacağını iyi anlatan en az bir adet veya daha fazla sayıda görsel, projenin nasıl uygulanacağını ve teknik detaylarını gösteren en az bir adet kesit (tercih edilirse daha fazla çizim de eklenebilir), tasarımın kullanıcıyla birlikte görünümü, ölçekli çizimler ve kısa açıklamalar olmalıdır.

**Önemli Not: Proje üzerinde veya tasarım görselinde katılımcının veya proje grubunun ismi, okulları, kimlik bilgisi-ibaresi, rumuz, kare kod, katılımcının resmi ve iletişim bilgilerinin yer alması KESİNLİKLE YASAKTIR. Aksi durumda proje değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURU TARİHİ:

Yarışmacılar tasarımlarını ve tüm belgelerini en geç 28.08.2023 saat: 23:59’a kadar göndermek zorundadır. Gönderim tarih ve saatinin 28.08.2023 saat 23:59’u aşmayacak şekilde programlanması yarışmacının sorumluluğundadır. Gönderide oluşan problemler nedeniyle tasarımlara ait evrakların sisteme kayıt edilememesi/ulaşmaması ya da gecikmesinden yarışma organizasyonu sorumlu değildir.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

• Smart olması
• Estetik olması
• Özgün olması
• Mevcut teknolojilerle üretilebilir olması

Not: Oturma, Dinlenme, Çalışma ve Depolama kriterlerden en az birini karşılamayan tasarımlar kesinlikle değerlendirmeye alınmayacak olup, tasarımların paketlenebilir ve sürdürülebilir malzemelerden üretilmesi olumlu değerlendirilecektir.

DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Birinci aşamada; Asli Jüri Üyelerince uygun görülen yeterli sayıda proje, ikinci aşamaya geçmek üzere detayları belirtilen değerlendirme kriterlerine göre seçilecek ve şartnamede belirtilen tarihte ilan edilerek kamuyla paylaşılacaktır.

İkinci Aşamada seçilen projeler gerek görülmesi halinde, proje sunumu için davet edilecek ve tasarım sahipleri tarafından jüriye yüz yüze ya da online olarak sunumlar gerçekleştirilebilecektir.Sunumun nasıl yapılacağına jüri üyeleri karar verecektir. Ve sonrasında yapılacak seçim ile dereceye giren ilk 3 profesyonel ve ilk 3 öğrenci projesi belirlenecektir.

ÖDÜLLER

1. Para Ödülleri

Öğrenci Kategorisi Para Ödülü

Birinci: 40.000 TL
İkinci: 30.000 TL
Üçüncü: 20.000 TL

Profesyonel Kategorisi Para Ödülü

Birinci: 75.000 TL
İkinci: 50.000 TL
Üçüncü: 25.000 TL

Not: Yarışmaya katılan bir kişi birden fazla para ödülü alamaz.

Para ödülleri, derecelerin kamuoyuna açıklanışından itibaren 1 ay içerisinde taraflara ödenecektir.

Grup katılımı durumunda para ödülü grup üyeleri arasında eşit bölünecektir.

2. Yurtdışı Fuar Katılımı

Profesyonel ve öğrenci kategorilerinde birincilik ödülü alan yarışmacılar (grup katılımı durumunda grup üyelerinin ortak mutabakatıyla temsilci olarak bir kişi) para ödüllerinin yanı sıra masrafları EİB tarafından karşılanmak üzere uluslararası fuarlara götürülebilecektir. (Birincilerin gidemediği durumlarda ikinci ve üçüncü yarışmacılar götürülebilecektir.)

*Bu ödülün verilmesi EİB’in takdir yetkisinde oluphangi fuara katılım sağlanacağı, hangi tarihlerde gidileceği münhasıran EİB tarafından belirlenecektir. Yarışmacılar yurtdışı fuara katılım sağlanmadığı yahut tarihlerin uygun olmadığı gibi gerekçelerle ödülün parasal karşılığının verilmesi de dâhil hiçbir talep hakkına sahip olmadıklarını peşinen kabul ederler.

3. Yurtdışı Eğitim Bursu Ödülü

Ticaret Bakanlığının 5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karara İlişkin Tasarım Organizasyonu Desteği hükümleri çerçevesinde yarışmamızda dereceye giren ve ilgili genelge kapsamında gerekli şartları taşıyan tasarımcılar (grup katılımı durumunda grup üyelerinin ortak mutabakatıyla temsilci olarak bir kişi) en fazla 1 yıl süre ile uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinde eğitime gönderilebilecek olup, eğitim giderleri ve bu döneme ilişkin yaşam giderleri söz konusu Tebliğ çerçevesinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kaynaklarından karşılanacaktır.

Genelge’nin 7’inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde tasarım yarışmalarının gerçekleştirilmesi sonrasında; dereceye giren tasarımcılardan yurt dışı eğitim desteğine başvurmak isteyenler Ek 4 de yer alan tasarım konusunda uluslararası çapta tanınan eğitim kurumlarına başvurularını yaparlar. Tasarımcılar, yurt dışı eğitimlerine ilişkin olarak başvurdukları eğitim kurumlarından kabul almalarını müteakiben Ek 3 de yer alan belgelerle birlikte tasarım yarışmasını düzenleyen işbirliği kuruluşuna başvururlar. İlgili işbirliği kuruluşu nihai incelemenin yapılabilmesi ve yurt dışı eğitim desteği sağlanacak tasarımcıların belirlenmesi amacıyla adaylara ilişkin listeyi Ek 3 da yer alan belgelerle birlikte yarışmanın gerçekleştiği yılı takip eden 2 (iki) takvim yılı içerisinde olmak kaydıyla her yılın Nisan ayında Bakanlığa iletir.

Bakanlık; Ek 5 uyarınca, tasarımcının kabul aldığı eğitim kurumu, yabancı dil yetkinliği ve yarışmada elde ettiği dereceyi göz önünde bulundurarak yapacağı değerlendirme sonucu her yılın haziran ayının ikinci haftası yurt dışı eğitim ve yaşam giderleri desteğinden faydalandırılacak tasarımcıları belirler ve işbirliği kuruluşlarına bildirir.

İlgili genelge ve eklerine Ticaret Bakanlığı sitesinden Destekler, İhracat Destekleri, 5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karara İlişkin Genelgeler başlıkları seçilerek ulaşılabilir.

Yurt dışında eğitim ödülünü kazanması muhtemel yarışmacı, yarışmanın gerçekleştiği tarihten itibaren 2 (iki) yıl içerisinde eğitimlerine başlamalıdır, aksi takdirde bu hakkından feragat etmiş olur. Yurtdışı eğitime başlayabilmesi için gerekli olan yabancı dil yeterlilik belgesinin (YDS/e-YDS vs.) yarışmacı tarafından temin edilmesi gerekmektedir.

*Yurt dışı eğitim desteğinden faydalanabilmek için katılımcının T.C. vatandaşı olması ve ‘Tasarım Organizasyonu Desteğine İlişkin Genelgeuyarınca tüm şartları sağlaması gerekmektedir. Tasarımcıları belirleme konusunda nihai yetki Bakanlık’ta olduğundan yarışmacılar EİB’e karşı hiçbir talep hakkına sahip olmadıklarını peşinen kabul ederler. (Yurt dışı eğitim ödülü, Ezber Bozan tasarım yarışmasının Ticaret Bakanlığı tarafından destek kapsamına alınması halinde geçerli olacaktır.)

Tasarım Organizasyonu Desteğine İlişkin Genelgekapsamında yurt dışı eğitim desteğinden faydalanması uygun görülen yarışmacıların söz konusu destek karşılığında Türkiye’ye faydalı olması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, yarışmacı tasarım eğitim programını tamamlaması sonucunda en az 2 yıl süreyle Türkiye’de çalışacağını kabul ve taahhüt eder. Bu yükümlülüğe uyulmaması halinde, yarışmacı destek kapsamında aldığı eğitim ve yaşam giderlerinin tamamını 6183 sayılı Kanunda belirtilen gecikme faiziyle birlikte ilk talepte ödemeyi kabul ve taahhüt eder.”

4. Üniversite Özel Ödülü

Yarışmanın öğrenci kategorisinde en çok öğrencinin başvuru yaptığı üniversite, yarışmanın web sitesinde ve final gecesinde ayrıca ilan edilerek onurlandırılacaktır.

5. İş veya Staj Ödülü

Yarışmada her bir kategoride birinci, ikinci ve üçüncü olan adaylara mümkün olması halinde Ege bölgesinde faaliyet gösteren mobilya firmaları tarafından ücretli staj/ iş imkânı sağlanabilecektir.

JÜRİ

Yarışma jürisi aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır.

Jüri Üyeleri

• Berkay Gürsoy
• Ece Yalım
• Enrique Marti
• Fikri Doruk Yorgancıoğlu
• Fulden Dehneli
• Gamze Güven
• Mehmet Mehmetalioğlu
• Özlem Yalım
• Serdal Korkut Avcı

Ege İhracatçı Birlikleri yukarıdaki jüri üyeliklerinde değişiklik yapabilme hakkını saklı tutar ve bunu yarışma web sitesinde ilan eder. Bu konuda doğabilecek uyuşmazlık ve sorunları çözmede Yarışma Yürütme Kurulu yetkilidir.

Yarışma Sekretaryası İletişim Bilgileri

Yarışma ile ilgili tüm iletişimlerde aşağıdaki iletişim bilgileri kullanılacaktır.

Ege İhracatçı Birlikleri – Atatürk Caddesi No:382 Alsancak Konak İZMİR
Tel: 0232 488 60 25
Faks: 0232 488 61 00
E-posta: agac@eib.org.tr
www.ezberbozantasarimlar.org

Etiketler

Bir yanıt yazın