Gölpazarı Tarihi Taşhan Çevre Düzenlemesi Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması

Işıklar Yapı Ürünleri'nin ana sponsorluğunda Gölpazarı Belediyesi işbirliği ile öğrencilere yönelik düzenlenen yarışmanın organizasyonu MSGSÜ yürütücülüğünde Köyünü Yaşat Projesi tarafından gerçekleştiriliyor. Proje teslimi için son tarih 20 Ekim 2016.

Yarışmanın Amacı ve Hedefler

 • Mimarlık, İç mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Şehir ve Bölge Planlama ve Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinin lisans öğrencilerinin Işıklar Yapı Ürünlerinin öncelikli kullanımı ile özgün fikirler üretmelerinin teşvik edilmesi,
 • Kırsal alanda yaşayan, tarımla uğraşan bölge insanlarının gündelik hayatlarının sosyal ve kültürel anlamda zenginleştirilmesine katkı sağlanması ve bireylerde yaşadıkları ilçenin kentsel, kırsal ve kültürel boyutttaki değerleri ile ilgili farkındalık yaratılması/arttırılması,
 • İlçeye hakim konumda ve bellekteki izi güçlü olan tarihi Taşhan’ın çevresindeki ilçe halkının dinlenme ve toplanma alanı olan meydanın ve kır kahvesinin konumu değiştirilmeden, kamusal kullanım potansiyeli dikkate alınarak, kentsel ve kırsal yaşamla bütünleşik, kültür, sanat çalışmalarına ve gösterimlerine olanak sağlayan, sürdürülebilirlik ilkesini gözeten özgün bir projeyle yeniden değerlendirilerek projelendirilmesi,
 • Kırsal ile sanat ilişkisini kuvvetlendirmek adına, Köyünü Yaşat Projesi kapsamında Doç. Bülent Çınar tarafından tasarlanmış olan “Koza” isimli heykelin, meydan ile bütünleşecek şekilde tasarıma yerleştirilmesi, ayrıca bu ilişkinin daha da güçlenebilmesi için düşünceler üretilmesi,
 • Tasarımın bir parçası olacak olan peyzaj düzenlemesine katkı yapacak elemanları, kent mobilyalarını da içeren yaratıcı, özgün ürün ve fikirler üretilmesi,
 • Öğrencilerin pişmiş toprak malzemenin potansiyellerini keşfederek yaratıcılıklarıyla birleştirmeleri; malzemenin yakından tanınması, yerel ve farklı malzemelerle birlikte kullanılmasını sağlamak,
 • Işıklar Yapı Ürünleri ve toprak yapı malzemesinin farklı yapı malzemeleri ile birlikte başarılı bir şekilde bir arada kullanılmasının teşvik edilmesi,
 • Kamusal alan düzenlemelerine örnek teşkil edebilecek fikirler üretilmesi amaçlanmaktadır. Yarışma sonucunda birincilik ödülünü hak eden tasarımın Işıklar Yapı Ürünleri desteği ile uygulanması planlanmaktadır.

Yarışmanın Türü ve Şekli

“Gölpazarı Tarihi Taşhan Çevre Düzenlemesi Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması” Işıklar Yapı Ürünleri, Gölpazarı Belediyesi ve Köyünü Yaşat Platformunun düzenlediği ulusal ve tek aşamalı öğrenci fikir projesi yarışmasıdır.

Katılım Koşulları

 • Yarışma, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Mimarlık, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinin kayıtlı lisans öğrencilerine açıktır(2015-2016 Bahar Dönemi sonu itibariyle mezun olmuş öğrenciler bu durumu belgelemek koşuluyla yarışmaya katılabilirler).
 • Yarışmaya en fazla 5 kişiden oluşan bir ekip olarak katılmak mümkündür.
 • Ekip üyelerinin ve yardımcılarının lisans öğrencisi olması ve bağlı oldukları üniversitelerden alacakları yeni tarihli bir öğrenci belgesi sunmaları belgelemesi zorunludur. (E-devlet’ den alınan öğrenci belgesi kabul edilecektir.)
 • Yarışmaya katılan her projede, projenin özgün ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya başka bir yarışmada ödül almamış olması şartı aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin nitelikli çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir; proje ödül kazandıysa ödülün tamamı yarışma organizasyonuna iade edilir.
 • Yarışma jürisi asil ve danışman üyeleri ve bu kişilerin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmacılar yalnızca bir proje ile yarışmaya katılabilirler.
 • Yarışmada ödül alan projelerin uygulama, fikir ve yayınlama hakkı yarışmayı düzenleyen kurum ve kuruluşlara aittir. Bu kurum ve kuruluşlar yarışmacıların projelerini ayrıca yayınlamalarına müdahale etmeyecektir.
 • Yarışmada yer görme zorunluluğu yoktur.
 • Yarışmaya katılan öğrenciler, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.
 • Yarışma şartnamesinin yarışmaya katılım koşulları esaslarına uymayan, herhangi bir yerinde eser sahibinin kimliğini belli edecek işaret bulunan, eksik teslim edilen veya zamanından geç teslim edilen projeler jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşulu ile değerlendirmeden çıkarılır.

Yarışma Takvimi

 • Yarışmanın İlanı : 20 Haziran 2016 
 • Son Soru Sorulma Tarihi :15 Temmuz 2016
 • Soruların Yanıtlanması : 25 Temmuz 2016
 • Proje Teslimi : 20 Ekim 2016 23:59’a Kadar
 • Sonuçların İlanı : 24 Ekim 2016 
 • Ödül Töreni : 26 Ekim 2016 Köyünü Yaşat Konferansı- MSGSÜ

Jüri

Jüri Danışman Üyeleri

 • Prof. Dr. Güzin Konuk
 • Vedat Kazıcı (Gölpazarı Belediye Başkanı)
 • Özgür Üzeltürk (Işıklar Yapı Ürünleri Genel Müdürü)
 • Dilek Karaköz Toruş (Işıklar Yapı Ürünleri Pazarlama Yöneticisi)
 • Gülçin İpek (YEM Genel Koordinatörü)
 • Dr. Gaye Çulcuoğlu (Peyzaj Mimarları Od. Yön. Kur. Üyesi)
 • Tülin Hadi


Asli Jüri Üyeleri

 • Doç.Dr. Seden Acun Özgünler
 • Doç.Dr. N. Papatya Seçkin
 • Doç. Bülent Çınar
 • Yrd.Doç.Dr. Ümit Arpacıoğlu
 • Yrd.Doç.Dr. Şebnem Ertaş
 • Yrd.Doç.Dr. Eser Yağcı
 • Öğr.Gör.Dr. İnci Olgun
 • Öğr.Gör.Dr. Oktan Nalbantoğlu
 • Arş.Gör. M. Onur Savaşkan
 • Füsun Gedikli
 • Sunay Erdem
 • Zuhal Güzel


Rapörtör

 • Esra Turgut, Şehir Plancısı

Ödüller

 • Yarışmanın birincilik ödülü 2 gece 3 gün BAU Yapı Fuarı Almanya/Münih seyahatidir.
 • Yarışmanın ikincilik ödülü 2 gece 3 gün Yunanistan/Selanik seyahatidir.
 • Yarışmanın üçüncülük ödülü 2 gece 3 gün Safranbolu, Bartın seyahatidir.

Jüri gerekli gördüğü ekiplere teşvik ödülü verebilir.

Jüri değerlendirmesi sonucunda yukarıda yazılı ödül ve mansiyonlar Işıklar Yapı Ürünleri tarafından üstlenilecektir.

İletişim Bilgileri

Yarışma Işıklar Yapı Ürünleri, Köyünü Yaşat Projesi ve Gölpazarı Belediyesi ortaklığında açılmıştır.

İletişim:

[email protected]

Şartname

Buradan inceleyebilirsiniz.

Etiketler

Bir cevap yazın