GEMSS – Genç Mimarlar Seçkisi & Sergisi

Çağdaş mimarlık ortamında 40 yaş ve altındaki genç mimarlar tarafından üretilen yenilikçi fikir ve projeleri kayıt altına almayı ve geniş kitlelerle buluşturmayı hedefleyen GEMSS’e katılım için son başvuru tarihi 16 Temmuz.

The Circle, Türkiye’nin yaratıcı genç mimarlarına GEMSS – Genç Mimarlar Seçkisi & Sergisi için açık çağrıda bulunuyor. Çağdaş mimarlık ortamında 40 yaş ve altındaki genç mimarların yenilikçi fikir ve projelerini kayıt altına almayı ve geniş kitlelerle buluşturmayı hedefleyen GEMSS, genç mimarları ön plana çıkartarak, ulusal ve uluslararası ölçekte seslerini duyurabilmelerini sağlayan bir platform olma misyonuyla yola çıkıyor.

Amaç:

Genç Mimarlar Seçkisi & Sergisi, mimarlık kültürüne katkı sağlayan bireysel ve kolektif güncel pratikleri kayıt altına almayı, ulusal ve uluslararası platformlarda yer bulmalarına destek olmayı ve güncel mimarlık tartışmaları için yeni bir zemin yaratmayı hedefler. Her yıl yapılması planlanan GEMSS, aynı zamanda Türkiye’deki genç mimarlar için yaratıcı üretimlerini geliştirebilecekleri disiplinler arası bir ortam oluşturmayı amaçlar. Seçilen işlerdeki düşünsel ve kavramsal odak noktalarının kaydını tutarak, mimariye dair çok boyutlu bir arşiv oluşturur. Böylece Türkiye’nin mimarlık kültürüne hizmet eden etkinliklerden biri olma amacını taşır. Sait Ali Köknar küratörlüğünde düzenlenecek GEMSS kapsamında üretilen düşünsel birikim seçki kitabı ve çevrimiçi yayınlar aracılığıyla paylaşılır ve tartışmaya açılır.

Seçici Kurul:

Yedi kişiden oluşan seçici kurul, mimarlığın hem pratik hem akademik aşamalarında görev alan isimlerin yanı sıra mimarlık kültürüne katkıda bulunan sanatçılar, akademisyenler ve sektör temsilcilerinden oluşur. Kurulda yer alacak kişiler belirlenirken mesleğe katkısı olan, her alandan paydaşın dengeli bir şekilde temsiliyetinin sağlanması hedeflenmiştir.

– Antonio Cosentino, Ressam
– Cem Sorguç, CM Mimarlık Kurucu Ortağı
– Dürrin Süer, M+D Mimarlık Kurucu Ortağı
– Hüseyin Kahvecioğlu, Doç. Dr., İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi
– Murat Tabanlıoğlu, Tabanlıoğlu Architects Ortağı
– Serdar Güçar, Hill International Başkan Yardımcısı
– Zuhal Ulusoy, Prof. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Dekanı

Tarihler:

Duyuru: 20 Mayıs Pazartesi
Sorular için son tarih: 21 Haziran Cuma
Son başvuru tarihi: 16 Temmuz Salı
Sonuçların ilanı: 30 Temmuz Salı
Sergi: 5 Eylül – 12 Ekim

Etiketler

Bir cevap yazın