Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Odak Alanları Fikir Projesi Yarışması

Ön Seçimli Fikir Projesi Yarışması'na dosya göndermek için son gün 7 Mart 2014.

Ön Seçim Şartnamesini buradan indirebilirsiniz.

İdareye Ait Bilgiler

Çanakkale İl Özel İdaresi
(Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Odak Alanları Fikir Projesi Yarışması Raportörlüğü)
İletişim Adresi: Barbaros Mah. Atatürk Cad. İl Özel İdaresi No: 215/B 17100 ÇANAKKALE
T: (0286) 218 1055 / (0286) 220 0022 / Dahili: 6501 – 6505
F: (0286) 2181053 [email protected]

Yarışmanın Amacı

“Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Odak Alanları Fikir Projesi Yarışması” ile Milli Park alanı içindeki önemli odak noktaları ve onların bağlantı yolları boyunca oluşan sorunların güncel gereksinim, beklenti ve olanaklar doğrultusunda çözüme kavuşturulması; ekonomik, özgün ve nitelikli mimari yaklaşımların, günümüz mimarisine de ışık tutabilecek işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılması; çağdaş bir çevre ve mimari anlayışı ortaya koyan proje ve müelliflerin saptanması; güzel sanatların teşviki, ilgili mesleklerin gelişmesi, etik değerlerin yerleşmesi, ekiplerin uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması amaçlanmaktadır.

Yarışmanın Türü ve Şekli

Bu yarışma Çanakkale Valiliği tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23.maddesine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği çerçevesinde ulusal ön seçimli fikir projesi yarışması olarak düzenlenmiştir. Yarışma konusu birden fazla meslek disiplininin ve/veya sanat dalının katkısını gerektirecek türden konuları kapsamaktadır.

Yarışmanın Yeri ve Konusu

Yarışmanın yeri Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı sınırları içinde yer alan; Kilitbahir, Abide, Seddülbahir ve Kabatepe – Conkbayırı odak alanları ve bağlantılı yollardır. Amaç, alanın güçlü değerlerinin oluşturduğu kimlik göz önüne alınarak, ziyaretçinin tinsel ve ruhsal yoğunlaşmasına katkıda bulunacak, görsel kimlik, mekânsal kimlik ve senaryolarının kurgulanması; doğal yapı, bitki örtüsü, hayvan varlığı ve topografyanın yarattığı mekan duygusu dikkate alınarak, alanın üst ölçekli planları ile uyumlu, bütüncül bir yaklaşımla, son yıllarda artan ilgi ve ziyaretçi sayısının neden olduğu mekânsal sorun ve ihtiyaçları gideren çözümlere kavuşturulmasıdır.

Yarışma Takvimi

 • Ön Seçim Şartnamesi İlanı: 11 Şubat 2014
 • Ön Seçim Son Başvuru Tarihi: 7 Mart 2014
 • Yarışmanın İlanı: 12 Mart 2014 (Seçilen 10 ekibe davet mektubu gönderilmesi)
 • Sorular İçin Son Gün: 1 Nisan 2014
 • Cevapların İlanı : 7 Nisan 2014
 • Projelerin Son Teslim Tarihi: 2 Haziran 2014
 • Postayla Son Teslim Tarihi: 5 Haziran 2014
 • Sonuçların İlanı : 11 Haziran 2014
 • Kolokyum ve Ödül Töreni: 21 Haziran 2014

Jüri Üyeleri ve Raportörlerin İsimleri

Danışman Jüri Üyeleri
• Ahmet ÇINAR (Çanakkale Valisi)
• Ayhan GİDER (Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri)
• Prof.Dr. Ahmet Coşkun ÖZGÜNEL (Çanakkale KVKB Kurulu Başkanı)
• Prof.Dr. Ali Osman UYSAL (Çanakkale KVKB Kurulu Üyesi)
• İsrafil ERDOĞAN (Çanakkale Orman ve Su İşleri 3.Bölge Müdürü)
• Yrd.Doç. Lokman ERDEMİR (Tarihçi)
• Ömer YILMAZ (Mimar)

Asli Jüri Üyeleri

• Murat BALAMİR (Mimar, Şehir Plancısı)
• Belemir DALOKAY (Peyzaj Mimarı)
• Cem İLHAN (Mimar)
• Haydar KARABEY (Mimar, Jüri Başkanı)
• Nevzat Oğuz ÖZER (Mimar)
• Umut SÜDÜAK (Grafik Tasarımcı)
• Can YALMAN (Endüstri Ürünleri Tasarımcısı)

Yedek Jüri Üyeleri

• Rahmi UYSALKAN (Mimar)
• Ferda DEDEOĞLU BOZKURT (Mimar)
• Sevil URAL (Mimar)
• Serkan Korkmaz BAYRAM (Şehir Plancısı)

Raportörler

• Serap ÖBEKCİ (Mimar)
• Özgür ŞAHİN (Elektrik Mühendisi)
• Enise Burcu KARAÇİZMELİ (Peyzaj Mimarı)

Raportör Yardımcıları

• Arzu ERALP (Şehir Plancısı)

Son Başvuru Tarihi

Ön seçim için başvurular posta veya kargo yoluyla en geç 7 Mart 2014 saat 17:00’a kadar İdarenin adresine ulaşmış olacaktır. Elden teslim kabul edilmeyecektir. Posta veya kargodan kaynaklanan gecikmelerden Çanakkale Valiliği sorumlu değildir.

Ödüller ve Ödeme Şekli

Ön seçim aşamasında seçilecek 10 ekip arasında ikinci aşamada sürdürülecek yarışmanın ödülleri aşağıdaki gibidir.

 • 1.lik Ödülü: 150.000 TL
 • 2.lik Ödülü: 100.000 TL
 • 3.lük Ödülü: 60.000 TL
 • Mansiyonlar: 25.000 TL (7 adet eşdeğer)

Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda, yukarıdaki ödüller Çanakkale Valiliği tarafından, en geç yarışma sonucunun yayımlanmasını izleyen bir ay içerisinde sahiplerine veya yasal vekillerine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. Maddesine istinaden net olarak ödenecektir.

Şartname Alımı

Çanakkale İl Özel İdaresi, Ziraat Bankası Kordon Şubesi TR440001000813121575925002 No’lu hesaba 100 TL olan şartname tutarının yatırılması ve alındı makbuzunun yarışmanın mail adresine yarışmacı ismi(ekip başı) ve iletişim bilgileri ile birlikte göndermeleri gerekmekte olup; şartname dokümanı e-mail adreslerine gönderilecektir.

Etiketler

Bir cevap yazın