Gaziantep’in Kurtuluşunun 100. Yılında Kahramanlarımızın Anılması İçin Anıt ve Çevre Düzenlemesi Proje Yarışması

Gaziantep’in kurtuluşunun 100. yılı sebebiyle, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi iş birliği ile düzenlenen “100. Yıl Anıtı ve Çevre Düzenlemesi” Ulusal Proje Yarışması’na projelerin teslimi için son tarih 10 Mayıs 2021.

YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmış olan “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliğine uygun tek aşamalı Tasarım Proje Yarışması” olarak düzenlenmiştir.

Yarışma konusu birden fazla meslek disiplininin ve/veya sanat dalının katkısını gerektirecek türden konuları kapsamaktadır.

YARIŞMANIN YERİ

Yarışmanın konusu olan anıt ve anıt meydanı, Gaziantep Savunması, Kahramanlık Panoraması ve Müzesi bitişiği, Seferpaşa Mahallesi, Derekenarı Sokak ile İstasyon Caddesi Kesişiminde yer almaktadır. Öneri projeler, ekli krokide sınırları verilen yarışma alanı sınırları içerisinde ve çevre ilişkileri öngörülerek tasarlanacaktır.

 • Gaziantep şehir merkezi yüzeye çok yakın kayalık bir yapıya sahiptir. Ancak söz konusu alan Alleben deresi yanında olduğundan alüvyonlarla kaplıdır.
 • Yağmur ve kar sularının etkisiyle Alleben deresinin kışın debisi yükselir. Derenin üzerinde kısmi geçişler yapılabilir ancak tamamen kapatılamaz.
 • Mevcutta proje alanında bulunan trafo binası, fotoğraf 1’de gösterilen yere taşınacaktır.
 • Çeşme, havuz ve yer altındaki mevcut tuvalet kaldırılacaktır.
 • Proje alanındaki tüm ağaçların korunması esastır.
 • Proje alanı koordinatları ekte yer almaktadır.

YARIŞMANIN ADI KONUSU VE AMACI

Yarışmanın konusu, yakın zamanda tamamlanmış olan ve Gaziantep Savunmasının anlatıldığı, Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi (Panorama 25 Aralık), hemen yanındaki meydanı kapsayan (Şehitler – Gaziler ve bu destanı yazan tüm Gazianteplilerin temsil edildiği) “25 Aralık 2021, Gaziantep’in Kurtuluşunun 100. Yılında Kahramanlarımızın Anılması İçin Anıt ve Çevre Düzenlemesi Proje Yarışması”dır.

Yapılacak anıtta isimleri dahi maalesef o günün koşulları altında kayıt altına alınamamış binlerce şehit ile direnişe katılarak kolunu, gözünü ya da bacağını kaybetmiş, vücudunun bir yerinde savaşın o günkü koşullarında kurşun ve/veya şarapnel parçasıyla yaşamış ve bugün ebediyete intikal etmiş gazilerimizi anmak öngörülmektedir.

Gaziantep’teki savunma öylesine eşsiz ve öylesine muhteşemdir ki; tüm dünyada bağımsızlık ve özgürlük savaşlarına örnek olmuştur, Türk Kurtuluş savaşına ışık ve meşale olmuştur. Yapılacak olan anıtın bunu hissettirecek mesajları verebilmesi hedeflenmektedir.

Savaşta yıkılan Çınarlı Camisi’nin yerine 1935 yılında yapılan Şehitler Abidesi uzun yıllar boyu savaş Kahramanlarımızın anıldığı önemli bir anıt olarak Gazianteplileri gururlandırmıştır. Gaziantepliler için çağımız koşullarına, imkânlarına ve o muhteşem kahramanlara, atalarımıza yakışır bir tasarım olması beklenen anıt sembolik nitelikte olup, çevresiyle birlikte yukarda bahse konu alanda yapılması temel amacımızdır.

Yaşanan savunmada binlerce şehit vermiş, binlerce gazi yer almıştır. Neredeyse kent halkının tamamı yaşlı-çocuk, kadın-erkek (sivil insanlar), Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının yönlendirdiği kurmay heyeti yönetiminde eşsiz bir destan yazarak vatanı savunmuşlardır. İşgal komutanları dahi Gazianteplilerin bu muhteşem direnişini anlatırken büyük saygı ve özen göstermişlerdir. Sonuçta yarışmanın amacı, bu eşsiz destanı yazan kahramanları anlatacak sembolik nitelikte tasarlanacak bir anıt ve çevre düzenlemesi için gerekli projenin elde edilmesidir. Gaziantep’in Kurtuluşunun 100. Yılında o günkü şehir nüfusunun üçte birinin şehit olduğu ve isimleri bilinen ve bilinmeyen kahraman şehitlerimizin anısını temsil edecek ve şehrin simgelerinden olacak anıt, tasarım yarışmasının ana unsurudur. Bu anıt ve çevre düzenlemesi yapılacak olan proje alanı içerisinde, Panorama 25 Aralık ziyaretçilerinin, özel misafirlerin, engelli bireylerin ve acil durum parklanması için 15 araçlık açık otopark tasarımı bu alan içerisinde çözümlenecektir. Yer altı otopark çözümü kabul edilmeyecektir. Etkileşim alanı; Panorama 25 Aralık alanının çevresinde yapılacak millet bahçesi, demokrasi meydanındaki kütüphane, şehitler abidesi, imarlı bölge ve eski kent dokusu arasında geçiş bölgesidir.

YARIŞMA TAKVİMİ

 • Yarışmanın ilanı : 05 Mart 2021
 • Soru sormak için son gün : 26 Mart 2021 (Saat: 17:00’a kadar)
 • Yanıt vermek için son gün : 02 Nisan 2021
 • Teslim için son gün : 10 Mayıs 2021 (Saat: 17:00’a kadar)
 • Jüri değerlendirme çalışması : 20-22 Mayıs 2021
 • Sonuçların ilan edilmesi : 24 Mayıs 2021
 • Ödül Töreni ve Kolokyum : Yeri ve tarihi Gaziantep Büyükşehir

Belediyesinin resmi sayfasından ilan edilecektir.

SORU SORMA

Yarışmacılar, 26 Mart 2021 Cuma günü, saat 17:00’a kadar Yarışma Raportörlüğüne ulaşacak şekilde, açıklanmasını istedikleri konularla ilgili sorularını [email protected] e-posta adresine yazılı olarak ileteceklerdir. Yanıtlar 02 Nisan 2021 tarihinde, soru soranın kimliği belirtilmeksizin www.gaziantepmimod.org.tr adresinden yayınlanacaktır.

JÜRİ ÜYELERİ (DANIŞMAN, ASIL ve YEDEK) VE RAPORTÖRLER

Danışman Jüri Üyeleri

 • Sezer CİHAN Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri – Harita Mühendisi
 • Prof.Dr. Hilmi BAYRAKTAR Gaziantep Üniversitesi Tarih Bölümü Bölüm Başkanı – Tarihçi
 • Prof. Dr. Rahmi AKSUNGUR Heykeltraş
 • Doç. Dr. Gülden GÜMÜŞBURUN AYALP Hasan Kalyoncu Üniversitesi – Mimar
 • F.Aslı TEZEL Gaziantep Mimarlar Odası Bşk. – Mimar
 • Zafer OKUDUCU Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı – Mimar
 • F. İrem ELBEYLİ Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şeh. Dai.Bşk. – Şehir Plancısı

Asli Jüri Üyeleri

 • Prof. Dr. Jale N. ERZEN Sanat Tarihçi, Ressam
 • Seyhun TOPUZ Heykeltraş
 • Prof. Dr. Celal Abdi Güzer Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Mimar
 • Prof. Dr. Hüseyin KAHVECİOĞLU İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi – Mimar
 • Murat TABANLIOĞLU Tabanlıoğlu Mimarlık – Mimar
 • Y. Erdem GÜZELBEY Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili – Mimar
 • Bekir Sıtkı SEVEROĞLU Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarih Kurulu Başkanı – Mimar

Yedek Jüri Üyeleri

 • Doç. Dr. Ozan Önder ÖZENER İstanbul Teknik Üniversitesi – Mimar
 • Öğr. Gör. Suat DÜNDAR Gaziantep Üniversitesi – Heykeltraş
 • Hasan Özgür GİRİŞKEN Mimar
 • Emre TORBAOĞLU Mimar
 • S. Ersin ÖZBADEM Gaziantep Büyükşehir Belediyesi – Peyzaj Mimarı

Raportörler

 • Gaziantep Büyükşehir Belediyesi KUDEB Şube Müd.- İnşaat Müh.
 • Zeynep AKKAYA TEMEL Gaziantep Büyükşehir Belediyesi – Uzm. Arkeolog
 • Taner YÜREKLİ Mimarlar Odası – Mimar
 • İrem DONÇ Mimarlar Odası – Mimar

ÖDÜLLER

Yarışmada; 3 Başarı Ödülü ve 5 Mansiyon Ödülü verilecektir. Jüri tarafından uygun görülmesi halinde, sayısı ve tutarı Jüri tarafından belirlenecek Satın alma Ödülü verilecektir.

Başarı Ödülü;

Birinci için net : 100.000,00 TL

İkinci için net : 60.000,00 TL

Üçüncü için net : 40.000,00 TL olarak belirlenmiştir.

Mansiyon Ödülü için net : 20.000,00 TL (5 adet) olarak belirlenmiştir.

Satın alma Ödülü: Jüri emrine toplam 25.000,00 TL verilmiştir. Jüri uygun bulduğu takdirde bu ödül miktarının tamamını veya bir kısmını kullanabilir. Bir ödül miktarı mansiyon bedelinin 4/5’ünü geçmeyecektir.

Yarışma sonuçlarının ilanından sonra ödüller Gaziantep Büyükşehir Belediyesince net olarak ödenecektir. Kazanan yarışma ekibinin kimlik zarfında belirtecekleri proje müellifinin banka hesabına, sonuçların ilanından itibaren 30 gün içerisinde proje müellifine ödeme yapılacaktır.

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUMLAR VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Adres : İncilipınar Mh. Şehit Yusuf Erin Cd. Büyükşehir Belediyesi Binası Şehitkâmil / Gaziantep
Telefon : 0850 207 2727
Fax : 0342 211 12 53
E-Mail : [email protected]

TMMOB MİMARLAR ODASI GAZİANTEP ŞUBESİ
Adres : Değirmiçem Mh. Gazi Muhtar Paşa Blv Efes İş Mrk. Kat: 2 Daire: 6 27090 Şehitkâmil / Gaziantep
Telefon : 0342 220 50 70
Fax : 0342 230 06 36
E-Mail : [email protected]

ŞARTNAME

Etiketler

Bir cevap yazın