Fikirler Yarışsın Engeller Aşılsın “Özel Eğitim Materyal ve Etkinlik Yarışması”

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmaya başvurular 24 Nisan - 30 Haziran 2017 tarihleri arasında yapılabilir.

YARIŞMANIN AMACI

Ülkemizde özel eğitim alanında kullanılan materyal ve etkinliklere ek olarak yenilikçi, özgün, işlevsel etkinlik ve materyallerin üretilmesi, eğitimciler tarafından bilinmesi, paylaşılması ve model teşkil etmesi amacıyla Genel Müdürlüğümüz tarafından 2.Özel Eğitim Materyal ve Etkinlik Yarışması düzenlenmektedir. Yarışma ile ülkemizin özel eğitim alanındaki materyal ve etkinlik hafızasının gelişmesine katkı sağlanacaktır.

Yarışmaya Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmî ve özel kurumlarda görev yapan öğretmen ve yöneticiler; devlet ve vakıf üniversitelerinde görev yapan akademik personel ile öğrenim gören öğrencilerin katılabilmesi ile özel eğitim alanındaki farkındalık artırılacaktır. Ayrıca öğretmenlerin, özel eğitim alanında öğrenme ortamlarını farklı ve alternatif materyal ve etkinliklerle donatarak daha nitelikli eğitim vermelerine imkân sağlanacaktır.

YARIŞMANIN KONUSU

Katılımcılar görme, zihin, işitme, ortopedik yetersizliği olan bireyler ile özel öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, dil ve konuşma güçlüğü ile otizmi olan bireylere yönelik hazırladıkları eğitim materyalleri ya da etkinlikler ile yarışmaya katılabileceklerdir.

YARIŞMA KATILIM TARİHLERİ

 • Elektronik Başvuru Tarihleri:24/04/2017- 30/06/2017
 • Materyal/Etkinliklerin Kargodan Teslim Alınacağı Tarihleri:02/05/2017- 14/07/2017
 • Sonuçların Açıklanması ve Ödül Töreni:02/11/2017

SEÇİCİ ALT KURULU

 • Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden milli eğitim uzman yardımcısı/eğitim uzmanı/öğretmen,
 • Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan öğretmenler,
 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden akademisyenler.

SEÇİCİ ÜST KURULU

 • Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden daire başkanı, milli eğitim uzman yardımcısı/eğitim uzmanı/öğretmen
 • Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan öğretmenler,
 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden akademisyenler.

ÖDÜLLER

 • Değerlendirme sonucunda “materyal” kategorisinde 3 kişiye derece ödülü 27 kişiye ise mansiyon ödülü, ve “etkinlik” kategorisinde 3 kişiye derece ödülü 17 kişiye ise mansiyon ödülü olmak üzere toplam 50 ödül dağıtılacaktır.
 • Yarışmada materyal kategorisinde ilk otuza giren katılımcılardan birinciye 10.000 (on bin) TL, ikinciye 7.500 (yedi bin beş yüz) TL ve üçüncüye 5.000 (beş bin) TL, geri kalan 27 kişiye ise 1.500 (bin beş yüz) TL mansiyon ödülü verilecektir.
 • Yarışmada etkinlik kategorisinde ilk yirmiye giren katılımcılardan birinciye 10.000 (on bin) TL, ikinciye 7.500 (yedi bin beş yüz) TL ve üçüncüye 5.000 (beş bin) TL, geri kalan 17 kişiye ise 1.500 (bin beş yüz) TL mansiyon ödülü verilecektir.
 • Komisyonlar tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda yarışma kategorilerinde ilk üçe girmeye layık bir materyal/etkinlik bulunamazsa bir sonraki dereceden ödül verilmeye başlanacaktır.
 • Tüm katılımcılara katılım belgesi verilecektir.
 • Dereceye giren katılımcılara ödül belgesi verilecektir. Çoklu katılımlarda ise her bir katılımcıya ödül belgesi verilecektir.
 • Yarışmaya çoklu katılım yapıldığı takdirde, para ödülü başvuru sırasında belirlenen temsilciye ödenecektir. Ödül törenine ise temsilci ve en fazla bir kişi katılabilecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığı
MEB Beşevler Kampüsü A Blok 2. Kat Yenimahalle / ANKARA
Belgegeçer : 0312 213 13 56
Telefon: 0 312 413 31 11

Yarışma şartnamesine buradan ulaşabilirsiniz.

Etiketler

Bir cevap yazın