ÇEDBİK Sürdürülebilirlik Fikir Yarışması – 2022

ÇEDBİK Sürdürülebilirlik Fikir Yarışması’nın ikincisi olan yarışmanın konusu sürdürülebilirlikte yenilikçi adımlar temasıyla düzenlenen Yeşil Sergi Pavyonu Tasarımı olarak belirlendi. Başvurular için son tarih 29 Mayıs 2022.

YARIŞMANIN AMACI

Sanayi devrimi ile birlikte önemli bir artış gösteren insan kaynaklı müdahaleler gezegenimizin karbon döngüsünü değiştirmiş ve şu an içinde yaşadığımız dönemde iklim krizini gündeme getirmiştir. Küresel ısınmaya neden olan sera gazı salımlarının ciddi bir kısmından sorumlu yapı sektöründe inşa ettiğimiz her bir yapı bu salımı artırırken, mevcut yapılar da enerji kullanımları ile bu döngünün bir parçası olmaktadır. Yapılaşmadan kaynaklanan sera gazı emisyonlarının önemli oranda yüksek olması, sektörün acil olarak üzerine düşeni yapmasını gerekli kılmaktadır. Bu kapsamda standart hale gelmiş üretim metotlarımızı, kullandığımız yapı malzemelerimizi, yani alışkanlık haline gelmiş hemen her konuyu sorgulamamız gerekmektedir.

ÇEDBİK Sürdürülebilirlik Fikir Yarışması’nın ikincisi olan yarışmanın konusu sürdürülebilirlikte yenilikçi adımlar temasıyla düzenlenen Yeşil Sergi Pavyonu Tasarımı’dır. Seçilen tasarımların ilk aşamada sanal bir ortamda sergilenmesi, ileriki aşamalarda bu yapıların inşa edilmesi ve ülke genelinde gezici bir sergi ile farklı şehirlerde, noktalarda yeniden inşa edilmesi planlanmaktadır.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

 • Yarışma bireysel ve ekip katılımına açık olup, yarışmacıların her birinin aşağıdaki koşulların tamamına uymaları zorunludur.
 • Türkiye ve Yurtdışındaki Üniversitelerin lisans ve lisansüstü, Mimarlık, Mühendislik, Tasarım ve Sanat Fakültelerinde okuyan öğrenciler yarışmaya katılabilirler.
 • Yarışmacıların başvuru sırasında lisans veya lisansüstü eğitimine devam ediyor olmaları gerekmektedir. (Lisans öğrenci belgesinin veya yüksek lisans öğrenci belgesinin başvuru sırasında ibraz edilmesi gerekmektedir.)
 • Yarışma üniversitelerin yukarıda yazan bölümlerinin tüm sınıflarına açıktır.
 • Yarışma bireysel ve ekip katılımına açık olup, ekipler en fazla 5 kişiden oluşabilir. Ayrıca, bir öğrenci yalnızca bireysel olarak veya sadece bir ekip ile yarışmaya katılabilir.
 • Her ekip ve bireysel katılımcı kendine bir ekip ismi (sadece harf ve rakamlardan oluşan 5 haneli bir rumuz) belirleyecektir.
 • Yarışmaya katılacak olan tüm ekip üyeleri adına ekip lideri veya bireysel katılımcı yarışmanın son başvuru tarihine kadar başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmak zorundadır. Ayrıca her ekibi temsilen bir ekip başı belirlenmeli formda yer almalıdır.
 • Ekipler başvurularını tamamladıktan sonra herhangi bir üye değişikliği yapamayacaktır.
 • Yarışma ile ilgili işlemleri hazırlayan, yürüten, sonuçlandıran veya onaylayan Jüri’nin birinci dereceden akrabaları, ÇEDBİK çalışanları ve çalışanların 1. derece akrabaları yarışmaya katılamaz. Bu durumun tespit edilmesi durumunda diskalifiye edilecektir.
 • Jüri üyelerinin ve ÇEDBİK çalışanlarının yarışmaya başvuracak olan çalışmaların herhangi bir bölümüne katılmamış olmaları gerekmektedir.
 • Yarışma süresince hiçbir yarışmacı jüri üyeleri ve ÇEDBİK çalışanları ile doğrudan temasa geçemez. Proje ve yarışma ile ilgili tüm sorular, Yarışma Takviminde belirtilen sürede sorumlu raportöre iletilecektir.
 • Yarışmaya katılan her fikir projesinde özgünlük ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ya da başka bir yarışmaya katılmamış olması koşulu aranmaktadır.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yukarıdaki şartların herhangi birine uyulmadığı tespit edilen yarışmacıların ve ekiplerin başvurusu geçersiz sayılacaktır.

YARIŞMA KONUSU

Çevre dostu yapılaşma, çevresel etkileri düşük, sürdürülebilir yapı malzemelerinden oluşan, yapının bulunduğu doğaya özgü koşullara uygun, enerji verimli ve yenilenebilir kaynaklara yönelmiş, çevreci, ekonomik ve sağlıklı ekosisteme duyarlı yapıları temsil eder. Bu bağlamda tasarlanması öngörülen “Yeşil Sergi Pavyonu Tasarımı” bizi, bir yapı inşa etmenin bir önceki aşamasına götürürken; “yapılacak yapıya gerçekten ihtiyaç var mı?”, “var olan bir yapının ileri dönüşümü ve farklı iklim bölgelerine adaptasyonu nasıl mümkün olur?”, gibi sorular sormaya teşvik eder.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

a) Genel Yaklaşım

 • Bütünleşik Tasarım: Yapının tüm elemanlarının ve ilgili disiplinlerin bir harmoni içerisinde ana fikri desteklemesi. Disiplinler arası etkileşimin yaratıcı, yenilikçi çözümler oluşturması.
 • Estetik Değer: Yapının estetik algısının ana fikri tutarlı bir şekilde desteklemesi
 • Uyum yeteneği (adaptability) ve Dirençlilik (resilience): Türkiye coğrafyasındaki 5 iklim bölgesinde de varlığını sürdürebilecek, iklim şartlarına ve iklim krizinin artan etkilerine uyum sağlayabilme, hayatta kalabilme, görevini yerine getirebilme kapasitesi
 • Bioçeşitlilik, Ekosistem: Yapının yerleştirileceği konumdaki bio çeşitliğe katkı sağlaması ve ekosistemin gelişimine destek olması
 • Mobilite/ Taşınabilirlik: Yapının adaptif kabiliyetinin yüksek olması. Tasarlanacak pavyonun, sökülme ve tekrar kurulma senaryosunun da tasarıma dahil olması beklenmektedir. Alternatif senaryolar önerilebilir.
 • Kamusal farkındalık etkisi: Tasarlanacak yapının çevresel bilinç ve yapılaşma hakkında kamusal bir farkındalık yaratması

b) Malzeme kullanımı

 • Yenilikçi ve çevre dostu malzemelerin görünür, kendini temsil eder şekilde kullanımı
 • Piyasada yer etmiş mevcut malzemelerin farklı metodlar ile daha verimli şekilde kullanımı
 • Yenilikçi strüktürel malzeme ve sistem önerisi yapılması
 • Malzemenin yenilikçi, alternatif kullanımlı; ileri dönüşümlü (upcycle), geri dönüşümlü (recycle) , düşük karbon izine sahip olması ve sıfır atık ilkelerini barındırması.
 • İnşa öncesi ve sonrası süreçlerini kapsayan, yaşam döngüsü boyunca insanları ve doğal sistemleri olumlu etkileyen malzemelerin seçilmesi
 • Ekolojik ve ekonomik yapıyı destekleyen, çevreye duyarlı özellikleri içinde barındıran enerji verimli malzemelerin seçilmesi

c) Fonksiyonel Gereksinimlerin karşılanması

 • Yarışma alanı içerisinde en az 75m2’lik kapalı veya yarı açık sergiye imkân sağlayabilecek net bir kullanım alanı oluşturulmalıdır.
 • Yapı inşa edilebilecek özelliklere sahip olmalıdır.
 • Yeniden Yapılabilirlik: Yapının yıkılarak/sökülerek/sürülerek/taşınarak veya başka metotlar ile ülkenin başka bir noktasında yeniden yerleştirilebilir olması beklenmektedir.

d) Diğer

 • Teslim edilen dokümanlarda iklimsel terimlerin yerinde kullanılması ve tüm dokümanların birbirleri ile tutarlılığı (https://www.iklimiduy.org/terimler-sozlugu/)
 • Sunumun ifade gücü (Grafik tasarım, sunum kalitesi, ifadeler vb.)

YARIŞMA SÜRECİ VE YÖNETİMİ

 • Yarışma, www.cedbik.org isimli web sitesi üzerinden yürütülecektir. Yarışma ile ilgili tüm güncel bilgiler bu site üzerinden paylaşılacaktır. Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formu bu web sitesinde yer alacaktır.
 • Tüm ekip üyeleri veya bireysel katılımcılar tarafından Başvuru Formu doldurulup, imzalanacaktır. İmzalı belge taratıldıktan sonra yanına tüm yarışmacıların öğrenci belgeleri de eklenerek .PDF formatında bir başvuru dosyası içerisinde sorumlu raportöre e-posta aracılığı ile gönderilecektir.
 • Gönderilen .PDF formatındaki dosya incelendikten sonra ekip liderine veya bireysel yarışmacıya bir kayıt onay maili gönderilecektir.
 • Yarışmacılar, A1 boyutlarında yatay ve en az 150 dpi, en fazla 300 dpi çözünürlükte hazırlanmış 2 adet paftayı, maksimum 100 MB büyüklüğünde birleştirilmiş tek bir .PDF dosyası olarak son teslim tarihine kadar teslim etmelidir.
 • Yarışmayı kazanan tasarımların, sanal ortamda sergileneceği için, 3D CAD çizimi teslim etmesi gerekmektedir. Gönderilecek olan CAD dosyasında tasarlanan yapı, malzemeleri ve çevresiyle bütünleşik bir şekilde teslim edilmelidir.
 • Paftalardaki proje açıklama metinlerine ek olarak, .PDF formatında 1 sayfa A4 ebadında (en fazla 500 kelime) açıklama raporu teslim edilmelidir.
 • Ekipler, yarışma teslimlerini şartnamede Proje Teslim Tarihi olarak belirtilen son teslim günü ve saatinden önce, tek bir dosya içerisinde sorumlu raportöre (yarisma@cedbik.org) WeTransfer aracılığıyla göndereceklerdir.
 • Proje teslim tarihinden sonra e-posta ile dosya eki olarak ya da başka bulut hizmetleri aracılığıyla gönderilen teslimler kabul edilmeyecektir. Yarışma başvurularının gönderilme saati olarak WeTransfer gönderisinin yapıldığı saat esas alınacaktır. Projeler internet vasıtası ile gönderileceği için bulut sistemine yüklemenin zaman alacağı da hesaba katılarak projelerin teslimi yapılmalıdır. Oluşabilecek herhangi bir soruna karşı projelerin şartnamede belirtilen teslim tarihinden 1 gün öncesinde gönderilmesi önerilir.
 • Kazanan projeler Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği yönetim kurulu kararı ile internet sitesi üzerinden ekip rumuzu ile duyurulacaktır.

SORU VE CEVAPLAR

Yarışmacılar, yarışmaya ilişkin sorularını yarisma@cedbik.org adresine iletebilir. Tüm cevaplar, son soru sorma tarihinden sonra www.cedbik.org adresinden tüm yarışmacılara ilan edilecektir. Soru ve cevaplar yarışma şartnamesinin bir bütünüdür.

SEÇİCİ KURUL

 • Kübra Avcılar
 • Ebru Ünver Karaer
 • Mehmet Sami Kılıç
 • Gül Koçlar Oral
 • Yasin Çağatay Seçkin
 • Ufuk Selvi
 • Sinan Mert Şener
 • Gökçe Tuna Taygun
 • Fatma Rengin Ünver

RAPORTÖRLER

 • Furkan Gültekin
 • Mine Dilmaç

Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK), zorunlu hallerde Seçici Kurul üyeliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Yapılacak değişiklikler www.cedbik.org adresinde yayınlanacaktır.

ÖDÜLLER

 • Birincilik Ödülü : 15.000 TL, LEED Teknik Eğitimleri, GBCI Eğitim Aboneliği, Sektörde lider firmalarda staj imkânı
 • İkincilik Ödülü : 12.000 TL, LEED Teknik Eğitimleri, Sektörde lider firmalarda staj imkânı
 • Üçüncülük Ödülü : 8.000 TL, LEED Teknik Eğitimleri, Sektörde lider firmalarda staj imkânı
 • Eşdeğer Mansiyon : 5.000 TL, LEED Teknik Eğitimleri Sektörde lider firmalarda staj imkânı
 • Eşdeğer Mansiyon : 5.000 TL, LEED Teknik Eğitimleri Sektörde lider firmalarda staj imkânı
 • Eşdeğer Mansiyon : 5.000 TL, LEED Teknik Eğitimleri Sektörde lider firmalarda staj imkânı

YARIŞMA TAKVİMİ

 • Yarışmanın Duyurulması : 5 Nisan 2022
 • Son Soru Sorma Tarihi : 15 Nisan 2022
 • Soruların Yanıtlanması : 22 Nisan 2022
 • Son Başvuru Tarihi : 29 Mayıs 2022 Saat 23:59
 • Proje Teslim Tarihi : 13 Haziran 2022 Saat 17:00
 • Jüri Değerlendirmesi : 30 Haziran 2022
 • Sonuçların İlanı : 7 Temmuz 2022
Etiketler

Bir cevap yazın