Bornova Evka 3 Sosyal Merkez ve Aktarma İstasyonu Mimari Proje Yarışması

Bornova'da Sosyal Merkez ve Aktarma İstasyonu projesinin elde edilmesi amacıyla açılan mimari proje yarışmasında proje teslimi için son tarih 7 Şubat 2017.

Yarışmanın Amacı

“İzmir Büyükşehir Belediyesi Evka-3 Sosyal Merkez ve Aktarma İstasyonu Mimari Proje Yarışması”ile yarışmaya konu tasarım alanında, mevcut imar planlarına uyularak çözümler geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Aynı zamanda, ekonomik, özgün ve nitelikli tasarım yaklaşımlarının, günümüz mimarisine de ışık tutabilecek işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılması; çağdaş bir çevre ve mimari anlayışı ortaya koyan proje ve müelliflerin saptanması; güzel sanatların teşviki, ilgili mesleklerin gelişmesi, etik değerlerin yerleşmesi, ekiplerin uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması da amaçlanmaktadır.

Yarışmanın Şekli ve Türü

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. ve 53. maddelerine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce açılan yarışma; serbest, ulusal ve tek kademeli mimari proje yarışmasıdır.

Yarışmanın Konusu ve Yeri

Yarışmanın konusu; Bornova İlçesi, Erzene Mahallesi sınırları içerisinde, 21.108 m2 büyüklüğünde, 4541 ada 1,2,3 parsellere kayıtlı olan ve şartname ekinde verilen imar planında, Belediye Hizmet Alanı olarak ayrılmış alanda, ihtiyaç programına uygun olarak çağdaş, katılımcı, zaman içinde oluşacak gereksinimlere de yanıt verebilecek esneklikte, çevreye duyarlı “Sosyal Merkez ve Aktarma İstasyonu” mimari projelerinin elde edilmesidir. İzmir ilinin kuzeyde (Manisa, İstanbul yönünde) giriş noktası konumunda bulunan proje alanı, İzmir metro ağının Bornova yönündeki son istasyonunun olduğu noktada bulunmaktadır.

Proje alanı, konut dokusu, Ege Üniversitesi Kampüsü ve Bornova ilçe merkezi ile çevrelenmektedir. İzmir – Manisa ve İzmir- Ankara yollarıyla keskin bir biçimde sınırlanan bölgenin konut alanları da benzer kapalılık özellikleri göstermektedir.Çevresinden izole bir konut çevresi karakteri gösteren alanda sosyal açıdan zengin bir kentsel yaşam ortamı da bulunmamaktadır.

Evka3 Metro İstasyonu proje alanının içerisinde yer almakta, mevcut durumda bir aktarma noktası ve açık otopark alanı olarak kullanılmaktadır. İzmir Metro ile son istasyona gelen yolcular buradan ESHOT’un işlettiği otobüsler, kendi otomobilleri, taksi ve minibüsler ile başka yerlere aktarılmaktadır. Yarışma alanı, kentsel bir toplama ve dağıtma odağı olarak çalışmasına rağmen erişilebilirlik ve bekleme koşulları açısından etkin ve konforlu hizmet verememektedir.

Jüri üyeleri ve Raportörler

Danışman Jüri Üyeleri

 • Dr. Buğra GÖKÇE İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili
 • Koray VELİBEYOĞLU Şehir Plancısı
 • Halil İbrahim ALPASLAN Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
 • Ayşe GEVREK GÖZSOY Peyzaj Mimarı- Yeşil Alanlar Yapım Şube Müdürü
 • Ömer YILMAZ Mimar

Asli Jüri Üyeleri

 • Devrim ÇİMEN Mimar
 • Cem İLHAN Mimar (Jüri Başkanı)
 • Hüseyin Sinan OMACAN Mimar
 • Didem ÖZDEL Mimar
 • Deniz ALKAN İnşaat Mühendisi

Yedek Jüri Üyeleri

 • Orhan ERSAN Mimar
 • Ülkü İNCEKÖSE Mimar
 • Necati ATICI İnşaat Mühendisi

Raportör

 • Sinan ALPER Mimar, İzmir B. Bld. – Projeler Şube Müdürlüğü

Raportör Yardımcıları

 • Can TUNÇOK Mimar, İzmir B. Bld. – Projeler Şube Müdürlüğü
 • Nurcihan YENİKALE Yazı İşleri, İzmir B. Bld. – Projeler Şube Müdürlüğü

Yarışma Takvimi

 • Yarışmanın ilanı: 10 Kasım 2016
 • Son soru sorma tarihi: 1 Aralık 2016
 • Soruların yanıtlarının ilanı: 7 Aralık 2016
 • Yer görme için son tarih: 6 Ocak 2017
 • Proje teslim tarihi: 7 Şubat 2017 saat 18.00
 • Kargo ile teslim için son tarih: 9 Şubat 2017
 • Jüri değerlendirmesi başlangıç tarihi: 17 Şubat 2017
 • Kolokyum ve ödül töreni: 4 Mart 2017

Ödüller

 • 1. Ödül 80.000 TL
 • 2. Ödül 60.000 TL
 • 3. Ödül 40.000 TL
 • 1.Mansiyon 30.000 TL
 • 2.Mansiyon 30.000 TL
 • 3.Mansiyon 30.000 TL
 • 4.Mansiyon 30.000 TL
 • 5.Mansiyon 30.000 TL
 • 6.Mansiyon 30.000 TL

İdarenin Adı ve İletişim Bilgileri

Yarışmayı Açan Kurum: İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı
Adres: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı, Projeler Şube Müdürlüğü
Kat 6, Oda No:623, 35250, Konak / İzmir
Telefon: +90 232 293 3533 (Sinan Alper)
+90 232 293 1538 (Nurcihan Yenikale)
E-posta: [email protected]
Web: www.izmir.bel.tr
IBAN Vakıflar Bankası İzmir Finans Market Şubesi’ndeki 00158007292289040 numaralı bankomat cari hesabı IBAN: TR640001500158007292289040

Yarışma eklerini buradan indirebilirsiniz.

Etiketler

Bir cevap yazın