Bornova Çocuk Dünyası Mimari Proje Yarışması

Bornova'da bir çocuk merkezi yaratılması için açılan yarışmanın son başvuru tarihi 4 Mayıs 2016.

İzmir ili, Bornova Belediyesi, Bornova Çocuk Dünyası “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” esasları doğrultusunda Bornova Belediyesince serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yarışmaya çıkarılmıştır.

Mevcut İmar Planlarına uyularak; “Bornova Çocuk Dünyası Mimari Proje Yarışması” ile başta Bornova ve İzmir olmak üzere bölgemizdeki tüm çocukların yaşamlarını zenginleştirici, çocuklar, okullar ve aileleri için merak, yaratıcılık ve öğrenmeyi destekleyen katılımlı programlar ve sergiler sağlayan ve kent için alternatif cazibe noktası olmaya aday bir merkez yaratmak hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda, ekonomik, özgün ve nitelikli mimari yaklaşımların, işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılması; doğaya saygılı, sürdürülebilir, çağdaş bir çevre ve mimari anlayışı ortaya koyan proje ve müelliflerin belirlenmesi; güzel sanatların teşviki; ilgili mesleklerin gelişmesi; mesleki etik değerlerin pekişmesi ve katılımcıların uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması amaçlanmaktadır.

Yarışmayı Açan Kurum: Bornova Belediyesi
Yarışma Raportörlüğü: Bornova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
Adres : Fevzi Çakmak Caddesi No: 38 Bornova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Kat: 3 Bornova/İZMİR
Telefon : 0 232 999 29 29 – 1314/1783/1785/1786
E-posta : bornovayarisma@gmail.com

YARIŞMA BAŞVURUSUNA İLİŞKİN ESASLAR

Yarışmaya katılmak isteyenler, Bornova Belediyesi Vakıfbank Bornova Şubesi TR75 0001 5001 5800 7292 2934 01 numaralı hesaba veya Bornova Belediyesi Tahsilat Veznelerine 50 (elli) TL olan şartname tutarının yatırılması ve alındı makbuzunun, yarışmanın e-posta adresine veya yarışma raportörlüğüne, yarışmacı ismi (ekip başı) ve iletişim bilgileri ile birlikte göndermelidir. Yarışma şartname ve ekleri elden alınabileceği gibi yarışmacıların belirteceği e-posta adreslerine de gönderilecektir.

ŞARTNAME TEMİN ADRESİ

“Bornova Çocuk Dünyası Mimari Proje Yarışması” Rapörtörlüğü
Bornova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü – Fevzi Çakmak Caddesi No: 38 Bornova/ İZMİR
Telefon : 0 232 999 29 29 – 1314/1783/1785/1786
E-posta : bornovayarisma@gmail.com

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır. Ekip olarak katılanların her birinin, bu maddenin (f) bendi dışında, diğer koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların, idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;

a) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, yarışmanın türüyle ilgili odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak
b) Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
c) Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
d) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,
e) Yarışma Şartnamesinde öngörülen özel koşullara uymak,
f) Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir),
g) Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
h) Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

YARIŞMA TAKVİMİ

 • Yarışmanın ilanı: 17 Şubat 2016
 • Soru sormak için son tarih: 8 Mart 2016
 • Cevapların ilanı: 11 Mart 2016
 • Projelerin son teslim tarihi: 4 Mayıs 2016
 • Postayla proje gönderimi için son tarih: 6 Mayıs 2016
 • Jüri çalışması başlangıcı: 14 Mayıs 2016
 • Kolokyum ve ödül töreni: 28 Mayıs 2016

JÜRİ

Danışman Jüri Üyeleri

 • Olgun ATİLA, Y. Mimar (Bornova Belediye Başkanı)
 • Zerrin GENÇTÜRK, Şehir Plancısı (Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı)
 • Deniz DAYANGAÇ, Y. Mimar (Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürü)
 • Eda Şeyda AKSEL, Psikolog (Prof. Dr.)
 • Ömer YILMAZ, Mimar


Asli Jüri Üyeleri

 • Zehra AKDEMİR, Mimar (Doç. Dr.)
 • Deniz ALKAN, Y. İnşaat Mühendisi
 • Halil İbrahim ALPASLAN, Mimar (Yrd. Doç. Dr.)
 • Hikmet GÖKMEN, Mimar (Doç. Dr.) JÜRİ BAŞKANI
 • Semra UYGUR, Y. Mimar


Yedek Jüri Üyeleri

 • Özgür BİNGÖL, Mimar (Yrd. Doç. Dr.)
 • İlker KAHRAMAN, Mimar (Yrd. Doç. Dr.)
 • Onur KUTLUKAYA, Y. İnşaat Mühendisi


Raportörler

 • Sevinç EGERCİOĞLU, Y. Mimar (Bornova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü)
 • Halime TAMTÜRK, Mimar (Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü)
 • Mehmet YİĞİTSOY, Mimar (Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü)


Raportör Yardımcıları

 • Zerrin KAYRAK, Mimar (Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü)

ÖDÜLLER

 • 1. Ödül : 40.000 TL
 • 2. Ödül : 30.000 TL
 • 3. Ödül : 20.000 TL
 • 1. Mansiyon : 10.000 TL
 • 2. Mansiyon : 10.000 TL
 • 3. Mansiyon : 10.000 TL
 • 4. Mansiyon : 10.000 TL
 • 5. Mansiyon : 10.000 TL
Etiketler

14 yorum

 • oguzhan-aktas says:

  Yarışmayla yapalım yapmasına da ;
  1- Neden diğer disiplinlere ait rapor, değerlendirecek jüri üyesi olmasa dahi istenir?
  2- Neden diğer disiplinlere ait rapor yazanlardan da oda belgesi istenir?
  3- Neden belgeleri toplayacağım diye sürünmemize, yarışmadan vazgeçmemize sebebiyet verilir ?
  4- Neden mimari bir yarışmada ödül x mühendisin belgesi yok veya ıslak imzalı değil diye iptal edilir?
  5- Neden aynı yönetmeliğe göre hazırlanan benzer yarışmaların bazılarında istenirken, bazılarında istenmez bu belgeler ?
  6- Neden jüri üyesi mimarların bir çoğu bu raporların nasıl hazırlandığını bildiği halde ,durumu bilmemezlikten gelir ?
  Neden …………………….?

 • omer-yilmaz says:

  Bu yarışmanın jüri üyelerinden birisi olarak ancak bu yarışma özelinde değil ama genel olarak cevap vermeye çalışayım:

  1- Tabii olduğumuz yönetmelik bunu şart koşuyor. Sadece o kadar da değil, bu alanların mimarlık üretiminin doğal bir parçası olduğunu hep hatırda tutmak lazım. Evet yönetmelik istiyor ve de danışman ya da asli jüride de karşılığı yok. Ama olamaz da: Yönetmelik, inşaat, makina, elektrik, peyzaj ve maliyet raporlarını zorunlu kılıyor. Bunların tümüne cevap verecek disiplin üye, jüride sayılar gereği zaten karşılık bulamaz.

  Kaldı ki bana göre yönetmeliğin ilgili maddesi iki türlü de yorumlanabilir, bir havalimanından yönetmeliğe bakmadan, ezbere yazıyorum, yönetmeliğimiz diyor ki: “…. dan hangilerinin ne şekilde isteneceği belirtilir…” yani istenmeyebilir de.

  Şahsi görüşüm, her yarışmada o yarışmanın bağlamına göre istenip istenmeyeceğine karar verilmesi gerektiği.

  2- Yönetmelik gereği. Eğer rapor isteniyorsa, oda belgesi istenmesi şart.
  Öte yandan, sık karşılaşılan soru: Mühendisin odaya bir sürü borcu oluyor, bunu da biz ödemek zorunda kalıyoruz. Yarışma ve idareyi hiç ilgilendirmez. Meslek insanlarının odalarının aidatlarını bile ödemiyor olması tartışmamamız gereken bir konu. Kendi odam olan Mimarlar Odası’ndan hiç hazzetmeyen bir birey olarak yazıyorum.

  3- Belge toplamak sürünmek değil, belki de böyle yaparak diğer odaların da toparlanmasına destek oluyoruz, ortam sadece sizden benden müteşekkil değil.

  4- Yönetmelik gereği. Yarışma bir adalet işi aynı zamanda.

  5- Çok seslilik.

  6- Katılıyorum. Ben gelmiyorum.

 • sinan-alper says:

  Madem yönetmelikte yazanı yapmak zorunlu değil (5. soruya istinaden), diğer yarışmalardaki gibi siz de bu belgeleri istemeyebilirsiniz. (Örn. Sivas Kızılırmak Köprü Yarışması) Bence bu konu yarışmayı da idareyi de ilgilendirir. Çünkü odaya üye olan insanların, hiç bir faydasını görmedikleri odaya , sadece yarışma zamanı borçlarını ödeyip bir de yarışma başına 1 aylık aidat ücreti kadar belge ücreti ödemesi ayrı bir tartışma konusu iken( ki bu sitede mimarlar odasınin görevleri ve yaptıkları arasındaki çelişkilerin aylarca tartışıldığını biliyoruz ve siz de bizim kadar şikayetçi olduğunuzu zaten belirtmişsiniz) diğer meslek gruplarının borçlarını ödemiyor olması(neden ödenmesi gerektiği asıl tartışma konusu) ,bunların müellifler tarafından ödenmesi, ve yarışmacıya ekstra maliyet çıkarması konusunu tartışmamak yanlış olur.
  Sizin idareler ile projelerin yarışmaya açılması konusunda gösterdiğiniz çabayı biliyoruz fakat biraz da yarışmacıları, yarışmaya girmeye teşvik etme konusunda çabalar bekliyoruz. İstenen ekstra(gereksiz) belgeler, ön seçim için istenen portfolyolar, şartname ücretleri, yer görme zorunlulukları vs., uzun zamandır aynı isimler çevresinde dönen mimari yarışma ödül gruplarını daha da daraltacaktır. Bu yazdıklarımın hepsine tabiki yönetmelik gereği diye cevap verebilirsiniz. Ama o yönetmelikte yazan “yer görme belgesi ücreti”, hiçbir idare tarafından yarışmacılara verilmiyor. Bu da yönetmeliğin idareler üzerinde ne kadar etkili! olduğunun açık göstergesi.

 • omer-yilmaz says:

  5. maddeden yönetmelikle yazanı yapmanın doğru olmadığı sonucu mu çıkıyor?

  “Diğer yarışmalar gibi sizde” çok hatalı bir söylem: 1- ben jüri üyesi olarak yazmıyorum demiştim. 2- birisinin yaptığı hata başka birisine örnek olamaz.

  Angarya büyük kötülük. Aynı şekilde yer görmeden tasarım yapmak, bunu belgeye bağlamak, belge istenince gündeme taşımak da benzer kötülük. Yer görmeden tasarım yapılmaz.

  Yarışmalar hiç de aynı isimler etrafında dönmüyor, bunları yazanların algıları bu sadece.

 • sinan-alper says:

  Doğru olmadığı değil “zorunlu olmadığı” anlamını çıkardım.
  1- ne kadar jüri üyesi olarak yazmasanız da ben cevaplarınızdan onu hissettim ve son zamanlarda çoğu yarışmada jüri üyesi olduğunuz için sitemimiz haliyle size.
  2- Eğer birinin yaptığını hata olarak görmüyorsam, o idarelere hatta sizlere örnek olabilir.

  Evet angarya büyük kötülük.Kimse yaptığı şeyi angarya olarak görmek istemez. Benim derdim yarışmalara giren ekiplerin hiçbir mağduriyet ve sıkıntı yaşamadan sadece yarışmalara odaklanması. Zaten yer görmeden de tasarım yapılmasını savunmuyorum, sadece yer görme belgesi için verilmesi gereken ücretten bahsediyorum. Ama “Yer görmeden tasarım yapılmaz” derken çok net konuşmuşsunuz. Yer görme belgesinin zorunlu olmadığı yarışmalarda, ödül grubuna giren, hatta 1. olan ekiplerin yer görerek mi birinci olduğunu düşünüyorsunuz.

 • omer-yilmaz says:

  Anayasayı bir defa çiğnemekle bir şey olmak diyorsak söz bitiyor.

 • sinan-alper says:

  Amacımız anayasayı çiğnemek değil. Kelimeleri seçerek cevap vereceksek birbirimize, bir yol alamayız zaten. Amacımız yarışma bağlamında bir şeylerin daha iyi olması. Uzun zamandır iyiye gittiğini görüyoruz ve daha iyi olacağından da umudumuz var. Sizlerin çabalarını göz ardı etmiyoruz ama en küçük bir sitemde oluşan gergin ortam eleştiriye de pek açık olmadığınızı gösteriyor.

 • omer-yilmaz says:

  O halde kurallara uymayanı örnek göstererek ilerleme sağlayamayağımızı anlamalıyız değil mi.

 • omer-yilmaz says:

  Şunu da ekleyeyim: Ben zaten içeride bu raporların istenmemesi, isteniyorsa da angaryaya dönüşmemesi, gerçekten karşılığı varsa istenmesi gerektiğini oldukça şiddetle savunuyorum. Bilenler biliyor. Dolayısıyla eleştirileri üzerime alındığım falan yok. Benim çabamı göz ardı edin etmeyin, bununla da ilgilenmiyorum açıkçası, zaten işler olacağına varıyor.

  Biraz daha sakin, düşünen, sorgulayan, soran olmakta fayda var bence.

 • sinan-alper says:

  Ne kadar sakin olursak, ne kadar sorgularsak ve sorarsak tepkiyi tam da o anda alıyoruz. Sözün bittiği yer de bu bence.

 • oguzhan-aktas says:

  Sn.Ömer YILMAZ cevaplarınız için ve de ilgilendirmediğini söyleseniz de yarışmayla yaptırmakta ki emekleriniz için teşekkür ederim,
  Elbette diğer disiplinlerle bir bütün halinde olmamız gerekli ve de zorunlu, ancak halihazırda mühendislerle iş yapan büro sahibi arkadaşlar için çok sorun olmayan bu konular yeni mezun yahut bir kaç senelik bir mimar, özellikle de ücretli çalışan bir mimar için oldukça sıkıntılı, sıkıntıdan kastım yalnızca maddi değil, sınırlı sayıda iletişim halinde olunan bu kimseler için sizin yarışmaya katılacak olmanız çokta önemli olmuyor maalesef, geçtim rapor yazmayı belge bile vermek istemiyorlar (kendi açılarından haklılık payları da yok değil).
  İpekyolu Belediye Merkezi yarışmasında 120 şartname alınmış ama 74 teslim yapılmış, tahminim odur ki bu çaplı bir yarışmada, bu kadar firede diğer disiplinlerden istenen belgeler etkili olmuştur özellikle de yukarıda bahsettiğim gurup açısından. Kaldı ki birinci projenin inşaat mühendisliği jüri değerlendirme raporundan anlıyoruz ki, o rapor da pek mühendis orijinli görünmüyor 🙂 Yine kendimden örnek verecek olursam İpekyolu yarışmasına katıldım ama, tasarıma verdiğim emek kadarda belgeler için çaba verdim. Söz verip son dakika caymalar, çeşitli bahanelerle yan çizmeler, olmadık kişilere binbir türlü ricalar v.s.
  Son dakikaya kadar elektrik mühendisinden belge gelmediği için vazgeçmeyi bile düşündüm. (abartıyorum hissi verse de ,harfiyen yaşadıklarım)
  Tabi bunlar yarışma ve idareyi ilgilendirmez ama orada bulunan mimarları ilgilendirir, ilgilendirmeli. Yönetmeliği elbette dikkate almalıyız ama yönetmelikte (bence) aksayan bir çok nokta var, ve bu noktalar görünen o ki duruşunu değiştirmeyeceğini ilan eden mimarlar odasının gündeminde epey gerilerde.
  O zaman bu yarışmalar dönüşümün önünü açabilir diye düşünüyorum. Adalet kuşkusuz ama , bürokrasi ile değil mimarlıkla adalet. İpekyolu Yarışmasında 5.mansiyon kazanıp sonradan elenen ekip adına (ki hiçbirini tanımam ) gerçekten üzüldüm.
  Daha sade, basit, tasarımı ve mimarlığı ön plana çıkaracak kadar basit bir düzen ile yapılabilir sanki bu yarışmalar. Önce tasarıma yoğunlaşıp, en sade ve basit haliyle de bürokrasiyi aşmak çok ta zor olmasa gerek, Spesifik yarışmalarda elbetteki her türlü uzman desteği istenmeli (ciddi, tutarlı, sonuçlara etki edebilecek), buna kimsenin bir şey diyeceğini sanmam, ama teknik bir raporu değerlendirecek jüri üyesi dahi yokken o raporu isteyen yönetmelik akıllara ziyan.
  Anayasayı çiğnemeden, anayasanın verdiği yetkilerle yapılan icraatlar için bu ortamda söyleyecek lafım yok:) Ama fiili bir durum var ve ona göre anayasa değişsin istemek ve bunun yolunu zorlamak 🙂 (bu argümanları da savundum ya diyecek lafım olmadığı gibi ,yatacak yerim de yok) düşünülebilir 🙂
  Büyüklerimiz mimarlık adına “şaheserler” ortaya çıkartmakla kalmıyor , mimarlara “gidilecek yolu” bile gösterebiliyorlar : )

 • cem-yildirim says:

  Yönetmelikler projeleri kalitesizleştiriyor. Hakkıyla hazırlanmış statik, mekanik ve elektrik raporu var mı yarışmalarda? Son dakikaya sıkışan, hazır taslaklardan kopyala yapıştır yapılan, mimar ile kafa kafaya vermeden hazırlanan, projeyi anlamadan gelişi güzel yazılan, ya da mimarın yazıp sadece mühendisin sicili kullanılan raporların oranı yarışmalarda nedir? Bence büyük çoğunluk. Bu koşuşturma süreci içinde bu raporların istenmesi raporların kalitesini düşürüyor ve anlamsızlaştırıyor. Her işin bir ciddiyeti var, bu şekilde mühendislere de haksızlık ediyoruz. Ya statik, mekanik ve elektrik vb gibi raporlardan ziyade mimarın bu kriterlerdeki tasarım yaklaşımını anlatan, mimar elinden çıkma bir rapor istenmeli; ya da hakikaten hakkını verecek raporlar istenmeli ve bu şekilde değerlendirilmeli. Bence yarışmaların konu ve amacına göre bu iki seçenekten biri uygun görülmeli. Ancak eğer statik raporunu jüride bir mimarın değerlendirmesi isteniyorsa, bu raporu tasarımcı mimarın hazırlayamayacağını söylemek zekaya hakaret ve egodur. Bu noktada yarışmaların beklentisi jüri ve kurum tarafından açıkça belirlenmeli, ve şartnamelerde de bu belirlemelere uygunluk gözlenmeli. Ki şartnamelerin de çok gelişigüzel hazırlanabiliyor olduğunu hatırlatırım.

 • halidun-senkal says:

  Burada dönen tartışmalara ek olarak Van İpekyolu Belediyesi yarışmasıyla ilgili benim de bir sorum var. Bu, özellikle yarışmaya girip ödül alamayan grubu ilgilendiriyor. Jüri tutanaklarından 1 numaralı olanda bir açıklama dikkatimi çekti:

  “5, 42 ve 60 sıra numaralı projelerin peyzaj mimarlığı raporu olmamasına
  rağmen değerlendirilmeye alınmasına; 25, 62 ve 68 sıra numaralı projelerin
  şartnamede istenen raporların hiç birinin olmamasına rağmen
  değerlendirmeye alınmasına karar verildi.”

  Sorum danışman jüri üyesi sıfatıyla Ömer Yılmaz’a: Bu şekilde “eksik teslim”e rağmen projeleri değerlendirmeye almak haksızlık değil mi?

  Haksızlık gibi görünüyor, çünkü örneğin 5 sıra numaralı proje, 3 numaralı tutanaktaki “5 sıra numaralı projenin oy çokluğuyla (D.EKİM ÖZTEPE’nin karşı oyu ile) 1. Mansiyon ile değerlendirilmesine karar verilmiştir” ifadesine göre, peyzaj raporu olmamasına rağmen 1. mansiyon ödülünü almış görünüyor.

  Bu vesileyle, özellikle son elemeye kadar gelen yarışmacılara da sormak istiyorum: Bunun farkında mısınız? Bu konuda bir hak aramayacak mısınız?

  Bu vesileyle, 5 sıra numaralı projenin müelliflerine sormak istiyorum: Bunun farkında olmalısınız, bu konuda bir hak iadesinde bulunacak mısınız?

  Bu vesileyle, bütün mimarlara soruyorum; ulusal yarışmalara karşı duyduğunuz itibar zedelenmedi mi, zedelenmiyor mu?

 • omer-yilmaz says:

  Oğuzhan Bey,
  Tam da sonda söylediğiniz gibi bir yandan kuralların değişmesi için çabalamalıyız. (şahsen yapıyorum) öte yandan o kurallar değişene kadar kurallara uymak zorundayız.

  Size bir de not: 120 şartname alınan bir yarışmaya yapılan 74 teslim Türkiye ortalamasının üzerinde bir sayı.

Bir yanıt yazın