Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Merkezi Öğrenci Mimari Fikir Tasarım Yarışması

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından serbest ve tek aşamalı olarak düzenlenen öğrenci mimari fikir projesi yarışmasına ön kayıtlar için son tarih 29 Haziran, dijital ortamda teslim için son tarih 5 Ağustos.

YARIŞMANIN AMACI

Uluslararası öğrenci hareketliliği tarih boyunca var olmakla birlikte bugün için ülkeler açısından hem ciddi bir ekonomik girdi hem siyasi bir imkân hem de kültür ihracı için bir fırsat olarak değerlendirilmektedir. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ülkemizin gerçeklerine ve yükseköğretim stratejisine uygun olarak uluslararası öğrenci hareketliliğine katkı sağlamayı bir amaç edinmiştir. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi konumu itibariyle, uluslararası öğrencilerin en çok tercih ettiği bir kurum haline gelmiştir. Üniversite içerisinde uluslararası öğrenci hareketliliğinde, gelen öğrencinin tüm bürokratik işlemlerini, sosyal ve kültürel paylaşımlarını yürüteceği bir mekânın bulunmamaktadır. Bu öğrencilerin sağlıklı bir uyum süreci yaşaması için küçük ve büyük farklı ölçeklerde katılımlara olanak sağlayan toplantı alanları, kültürel ve sosyal paylaşımların ve etkinliklerin gerçekleştirilebileceği mekânları barındıran kampüs mimari diline uygun bir yapı tasarımına ihtiyaç duyulmaktadır.

YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

Yarışma; Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından serbest ve tek aşamalı olarak düzenlenen öğrenci mimari fikir projesi yarışmasıdır. Yarışmaya kayıt ve katılım ücretsizdir.

YARIŞMAYA KATILIM KRİTERLERİ

Yarışma, Yükseköğretim Kuruluna bağlı (T.C. ve KKTC’ de yer alan) üniversitelerin lisans öğrencilerine açıktır. Öğrenciler yarışmaya bireysel olarak katılabilecekleri gibi ekip halinde de katılabilirler. Yarışma sürecinde birlikte çalışmanın disiplinler arası ilişkiyi güçlendirecek bir deneyim yaratacağı öngörüsüyle, yarışmaya ekip olarak girilmesi tavsiye edilmektedir. Ekipler en fazla 3 yarışmacı ile sınırlı olmalıdır. Ekip temsilcisinin Mimarlık Bölümü lisans öğrencisi olması zorunludur. Ekipte yer alacak diğer öğrenciler, farklı bölümlerde öğrenim görüyor olabilir. Katılımcıların lisans öğrenimlerini sürdürdüklerine dair öğrenci belgesi sunması zorunludur.

Yarışmaya kaydolmak için “Ön Başvuru Formu” Son Başvuru Tarihine kadar [email protected] adresine gönderilmelidir.

Yarışmaya ilişkin sorular “Son Soru Sorma Tarihine” kadar [email protected] adresine gönderilmelidir. Soruların yanıtları yarışmacıların e-mail adreslerine gönderilecek ve www.yitdb.ibu.edu.tr adresinde yayımlanacaktır.

YARIŞMACILARIN UYMAK ZORUNDA OLDUĞU ESASLAR

Projenin ve raporun herhangi bir yerinde eserin sahibini belirten işaret bulunması ve/veya kimlik dosyasının veya içeriğinin eksik olması durumunda; jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla, proje yarışmadan çıkarılır.

Yarışmaya katılan projede özgün ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya başka bir yarışmada ödül almamış olma şartı aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin nitelikli çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, proje yarışmadan çıkarılır. Proje ödül kazandıysa, ödülün tamamı yarışma organizasyonuna iade edilir. Yarışma jürisi danışman, asil ve yedek üyeleri, raportörler ile yarışmayı açan kurum birimi yöneticilerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.

YARIŞMANIN KONUSU VE YERİ

Yarışmanın konusu, Uluslararası öğrenci hareketliliği dolayısıyla üniversiteye gelen öğrencileri bir araya getiren ve üniversitedeki yaşamlarına uyum sağlamalarını sağlayan Uluslararası Öğrenci Merkezi Binası tasarlanmasıdır. Yarışma alanı, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi merkez yerleşkesi İzzet Baysal kampüsü içerisinde Bolu Merkez 151 Ada 1 nolu parseli içerisindeki alandır.

Uluslararası Öğrenci Merkezi Öğrenci Mimari Fikir Projesi’nde dikkat edilmesi gereken tasarım ilkeleri şunlardır;

 • Arsanın bulunduğu alandaki yakın çevre yapıları ile olan sınır ve ilişkilerin düşünülmesi ve genel kampüs mimari
  diline uygun bir tasarımın gerçekleştirilmesi,
 • Kullanıcıların alana ulaşım senaryolarının düşünülmesi,
 • Yapı çevresinde kamusal alan kullanımları düşünülerek kullanıcı hareketliliğinin, toplanma ve dağılma gibi
  kullanımlara cevap verebilecek nitelikte peyzaj düzenlemelerinin oluşturulması,
 • Zaman içerisinde değişen ihtiyaçlara uyum sağlayabilecek esnek bir tasarım çözümünün sunulmasıdır.

YARIŞMA İLETİŞİM BİLGİLERİ

İletişim Adresi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlük İdari Birimler Binası Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Sekreterliği Gölköy Kampüsü – BOLU
Telefon: 0 (374) 253 4509
Faks: 0 (374) 253 4644
Email: [email protected]

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ

Asil Jüri Üyeleri

 • İhsan AĞCAN (B.A.İ.B.Ü. Genel Sekreteri) Jüri Başkanı
 • Öğr. Gör. Bülent Baloğlu (B.A.İ.B.Ü. Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi)
 • Doç. Dr. Aysun TUNA (B.A.İ.B.Ü. Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı)
 • Dr. Öğr. Ü. Mine TUNÇOK SARIBERBEROĞLU (B.A.İ.B.Ü. Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı)
 • Dr. Öğr. Ü. Nuray BENLİ YILDIZ (Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi)

Yedek Jüri Üyeleri

 • İsmail TEMEL (B.A.İ.B.Ü. Genel Sekreter Yardımcısı)
 • Leyla SELİMOĞLU (B.A.İ.B.Ü. Yapı İşleri ve Teknik Daire Şube Müdürü )
 • Y. Mimar, Sinem ÇİFTCİOĞLU (B.A.İ.B.Ü. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı)
 • Mimar, Özkan Öz

Raportörler

 • Arş. Gör. Hatice Tuğba KARAYAMA (B.A.İ.B.Ü. Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü)
 • Arş. Gör. Saime GÜMÜŞTAŞ BABALI (B.A.İ.B.Ü. Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü)

YARIŞMA TAKVİMİ

 • Yarışmanın İlanı ve Ön Kayıtlarının Başlaması: 08 Haziran
 • Yarışmaya İlişkin Soruların Sorulması için Son Tarih: 15 Haziran
 • Soruların Cevaplanması ve Yayınlanması: 22 Haziran
 • Ön Kayıtlar için Son Tarih: 29 Haziran
 • Dijital Ortamda Teslim için Son Tarih: 5 Ağustos
 • Sonuçların Açıklanması: 12 Ağustos
 • Projelerin Sergilenmesi, Kolokyum ve Ödül Töreni: Sonuçların açıklanması ile birlikte sergileme, kolokyum ve ödül töreninin tarih ve şekli
  ile ilgili bilgiler www.ibu.edu.tr adresinden ilan edilecektir.

ÖDÜLLER

 • 1.Proje Ödülü 25.000 TL
 • 2.Proje Ödülü 15.000 TL
 • 3.Proje Ödülü 7.500 TL
 • Eşdeğer Mansiyon (3 Adet) 2.000 TL

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyonlar, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 90 gün içinde ödenecektir. Ödemeler, yarışmacıların ibraz ettikleri banka hesabına yapılacaktır.

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Yarışmanın sonuçları üniversitenin kurumsal web sitesinde ve www.yitdb.ibu.edu.tr adresinde duyurulacaktır.

PROJELERİN SERGİLENMESİ, YAYINLANMASI VE KOLOKYUM SÜRECİ

Jüri seçkisine seçilen projeler, yarışma sergisinde yer alacaktır. Bununla birlikte yarışmaya katılan tüm projeler, yarışma sonuçlandıktan sonra www.yitdb.ibu.edu.tr adresinde ve üniversitenin kurumsal sitesinde yayımlanacaktır.

ŞARTNAME

Etiketler

1 Yorum

Bir cevap yazın