BiDestekOl Platformu – 2021 Yılbaşı Tebrik Kartı Tasarım Yarışması

BiDestekol platformu tarafından üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen "2021 Yılbaşı Tebrik Kartı Tasarım Yarışması"na başvuru için son tarih 30 Kasım.

1. Yarışma Teması

BiDestekol Platformu
BiDestekol platformu, Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) sosyal ve mali yönden güçlendirilmesi amacıyla kurulan bir sosyal girişimdir. BiDestekol, platform üyesi STK’lara, bağış ve yardım toplama, üyelerinden aidat tahsilatı gibi süreçlerinin yürütülmesinde online altyapı desteği sağlamaktadır. Ayrıca sivil toplum etkinlik ve duyurularının yer aldığı bir buluşma noktası özelliği de taşımaktadır. Sivil topluma ilişkin ya da güncel konularda bilgilendirici yazıların yer aldığı BiBlog da platformumuzun etkin unsurlarından biri olarak hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için http://www.bidestekol.com adresinden portalımızı ziyaret edebilirsiniz.

2021 Yılbaşı Bağışları için Tebrik Kartı
STK’lara yapılacak yılbaşı bağışları karşılığında bağışçı, sertifika havuzumuzdan seçeceği bir “İyilik Sertifikasını” BiDestekol portalı üzerinden lehine bağış yaptığı arkadaşlarına, yakınlarına veya müşterilerine “dijital tebrik kartı” olarak gönderebilecektir. Bu nedenle, yılbaşı tebrik kartı tasarım havuzunda yer alan görseller yılbaşını ve destek olmayı, yardımlaşmayı çağrıştıran temalarda olacaktır.

2. Yarışmanın Amacı

Yarışma, üniversite öğrencisi genç tasarımcılara mali yönden destek olma amacının yanı sıra, onları genç yaşlardan itibaren sosyal sorumluluk projeleri ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışmaya özendirmek, ilişkilerini güçlendirmek ve sivil toplum kuruluşlarının her alanda yaşamlarının bir parçası olmasını sağlamaya çalışmaktır.

3. Yarışma Takvimi

 • Son Başvuru Tarihi 30 Kasım 2020
 • Jüri Değerlendirmesi 1-8 Aralık 2020
 • Sonuçların Açıklanması 10 Aralık 2020

4. Yarışma Jürisi

 • Prof. Dr. Neriman ŞAHİN GÜÇHAN – ODTÜ, Mimarlık Fakültesi
 • Prof. Dr. Şebnem YÜCEL – MEF Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi
 • Doç. Dr. Ayşe Derin ÖNCEL – Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi
 • Dr. Özgün ÖZÇAKIR –Mimar
 • Dr. Pınar AYKAÇ LEIDHOLM – ODTÜ, Mimarlık Fakültesi
 • Dr. Virginia COUCH – İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi
 • Zeren KOÇ – Seramik Sanatçısı

5. Katılım Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Katılımcı en az 18 ve en fazla 26 yaşında olabilir.
 • Katılımcı Türkiye’de veya KKTC’de bulunan üniversitelerinden birinde lisans öğrencisi olmalıdır ve bunu gösteren güncel tarihli öğrenci belgesini başvuru sayfasına yüklemiş olmalıdır.
 • Her katılımcı yalnızca 1 adet tasarım ile yarışmaya başvurabilir.
 • Tasarımlar .jpg / .png / .gif formatlarından birinde olmalıdır.
 • 650 x 800 piksel veya 0.8 (genişlik/yükseklik) oranında olmalıdır.
 • Tasarımının üzerinde katılımcıya ait isim, imza veya ayırıcı bir işaret bulunmamalıdır.
 • Tebrik kartlarında kutlama bölümü ayrı olarak yer aldığından tasarım üzerinde hiçbir yazı bulunmamalıdır.
 • Tasarımlar özgün olmalı, fikir veya görseller başka kaynaklardan alınmamış olmalıdır.
 • Başvuru Formunda yer alan Onay Metni okunup kabul edilmiş olmalıdır.

6. Ödüller

Yarışma sonucunda ilk üçe giren tasarımlar için tasarımcılara aşağıda belirtilen miktarlarda ödül verilecektir.

 • Birincilik Ödülü 5.000- TL (Beşbin Türk Lirası)
 • İkincilik Ödülü 2.000- TL (İkibin Türk Lirası)
 • Üçüncülük Ödülü 1.000- TL (Bin Türk Lirası)

7. Fikri Mülkiyet Hakları

Ödüle layık görülen tebrik kartı tasarımlarının ve yarışmaya katılan tasarımların telif ve yayın hakları BiDestekol Bilişim ve Danışmanlık Ltd. Şti.’ye ait olacaktır. Tasarımlar BiDesktekol platformu tarafından her türlü görsel, yazılı iletişimde kullanılabilecektir.

Tasarımcılar, tasarımlarını süresiz olarak BiDestekol’a vermiş olduğunu ve buna bağlı olarak, gerek 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yasaların verdiği en geniş ölçüde, sözü edilen tasarım(lar)ın çoğaltma, işleme, yayma, temsil, umuma iletim gibi mali hakların, adının belirtilme yetkisi, tasarımda değişiklik yapma yetkisi, umuma arz yetkisi, tasarım sahibinin zilyet ve malikine karşı haklarını kullanma yetkisi gibi bilumum manevi haklarını BiDestekol Bilişim ve Danışmanlık Limited Şirketi’ne devrettiklerini kabul ve taahhüt ederler.

Bu şekilde kullanılan sertifika için tasarım sahibi, verdiği izni sonradan kesinlikle geri alamayacağını ve tasarımın yukarıdaki şekilde kullanılmasını men edemeyeceğini, bir başkasına hak tesis edemeyeceğini, başkaca herhangi bir telif hakkı veya maddi / manevi talepte bulunamayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kopya olduğu anlaşılan tasarımlar jüri tarafından değerlendirilmeye alınmayacaktır. Tasarımın bu yarışmadan önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı, başka bir yarışmaya katıldığının veya yarışma sonucunun ilan edildiği tarihten önce yayınlandığının veya tasarımın başkasına ait olduğunun ortaya çıkması durumunda, verilen ödül iptal edilecek ve yarışma için yapılmış tüm giderler katılımcıdan alınacaktır. Eğer kişiye ödülü verilmiş ise, ödülü derhal faizi ile iade etmesi gerekecektir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılar bakımından, hiçbir anlamda talep hakkı doğurmaz. Yarışmanın tamamlanmasından sonra da olsa seçilen tasarımların özgünlüğü ile ilgili (kopya, çalıntı vb.) oluşabilecek her türlü hukuki ve mali sorundan yarışmacı sorumludur.

Taahhütlerin yerine getirilmemesi; başvuru formunda belirtilen bilgilerin doğru olmaması veya şartnameye aykırılık olduğunun, tasarımın çalıntı, alıntı olduğunun tespit edilmesi halinde, ödül verilmez ve verilmiş ödül yasal faizi ile birlikte BiDestekol’a iade edilir.

8. Diğer Hususlar

Başvuru www.bidestekol.com adresi üzerinden yapılacaktır. E-posta yoluyla iletilen tasarımlar kabul edilmeyecektir.

Yarışma; tasarımların ihtiyacı karşılamaması halinde ya da diğer herhangi bir nedenle tekrarlanabilir veya BiDestekol tarafından her aşamasında iptal edilebilir.

Ödüle değer görülen tasarımın yüksek çözünürlükteki kopyası ve çalışma dosyası jüri tarafından katılımcıdan talep edilebilir. Jüri, seçilen katılımcıdan tasarım üzerinde değişiklik yapmasını isteyebilir. Bunun için BiDestekol tarafından ödül dışında bir ödeme yapılmaz.

9. Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş

BiDestekol Bilişim ve Danışmanlık Limited Şirketi

10. İletişim Bilgileri

BiDestekol Bilişim ve Danışmanlık Limited Şirketi
[email protected], www.bidestekol.com

Etiketler

Bir cevap yazın