BiDestekOl Platformu – 2020 Yılbaşı Tebrik Kartı Tasarım Yarışması

BiDestekol platformu tarafından üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen "2020 Yılbaşı Tebrik Kartı Tasarım Yarışması"na başvuru için son tarih 20 Kasım.

Yarışma Teması

BiDestekol Platformu

BiDestekol platformu, küçük ve orta ölçekli Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) sosyal ve mali yönden güçlendirilmesi amacıyla kurulan bir sosyal girişimdir. BiDestekol, platform üyesi STK’lara, bağış ve yardım toplama, üyelerinden aidat tahsilatı gibi süreçlerinin yürütülmesinde online altyapı desteği sağlamaktadır. Detaylı bilgi için http://www.bidestekol.com adresinden portalı ziyaret edebilirsiniz.

2020 Yılbaşı Bağışları için Tebrik Kartı

STK’lara yapılacak yılbaşı bağışları karşılığında bağışçı, lehine bağış yaptığı arkadaşlarına, yakınlarına veya müşterilerine sertifika havuzumuzdan seçeceği bir format ile BiDestekol portalı üzerinden “tebrik kartı” gönderebilecektir. Bu nedenle, yılbaşı tebrik kartı tasarım havuzunda yer alan görseller yılbaşını ve destek olmayı çağrıştıran temalarda olacaktır.

Yarışmanın Amacı
Yarışma, üniversite öğrencisi genç tasarımcılara mali yönden destek olma amacının yanı sıra, onları genç yaşlardan itibaren sosyal sorumluluk projeleri ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışmaya özendirmek, ilişkilerini güçlendirmek ve sivil toplum kuruluşlarının her alanda yaşamlarının bir parçası olmasını sağlamaya çalışmaktır.

Yarışma Takvimi

> Son Başvuru Tarihi: 20 Kasım 2019
> Jüri Değerlendirmesi: 21-25 Kasım 2019
> Sonuçların Açıklanması: 26 Kasım 2019

Yarışma Jürisi

> Prof.Dr. Neriman ŞAHİN GÜÇHAN – ODTÜ, Mimarlık Fakültesi
> Prof.Dr. Şebnem YÜCEL – MEF Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi
> Doç.Dr. Ayşe Derin ÖNCEL – Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi
> Dr. Özgün ÖZÇAKIR – Erasmus Üniversitesi Rotterdam
> Dr. Pınar AYKAÇ LEIDHOLM – ODTÜ, Mimarlık Fakültesi
> Dr. Virginia COUCH – İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi
> Zeren KOÇ – Seramik Sanatçısı

Katılım Koşulları

> Katılımcı en az 18 yaşında olmalıdır.
> Katılımcı üniversite öğrencisi olmalıdır ve bunu gösteren güncel tarihli öğrenci belgesini başvuru sayfasına yüklemiş olmalıdır.
> Tasarımlar .jpg / .png / .gif formatlarından birinde olmalıdır.
> 1800 x 1200 piksel (dikey ya da yatay) olmalıdır.
> Tasarımların özgün olması, fikir veya görsellerin başka kaynaklardan alınmamış olması gerekmektedir.
> Başvuru Formunda yer alan Onay Metni okunup kabul edilmiş olmalıdır.

Ödüller

Yarışma sonucunda ilk üçe giren tasarım 10 Ocak 2020 tarihine kadar BiDestekol platformunda bağışçıların beğenisine sunulacaktır.

BiDestekol Platformu üzerinden gönderilen yılbaşı tebrik kartları ile sistemde kayıtlı sivil toplum kuruluşlarına bağış yapılırken, bağışçılar tarafından tercih edilen her sertifika için tasarımcı 1.-TL (Bir Türk Lirası) kazanacaktır. Ayrıca tasarımcının adı soyadı da görselin altında yer alacaktır.

Fikri Mülkiyet Hakları

Ödüle layık görülen tebrik kartı tasarımlarının telif ve yayın hakları BiDestekol platformuna ait olacaktır.

Başarılı bulunan tasarımlar BiDesktekol platformu tarafından her türlü görsel, yazılı iletişimde kullanılabilecektir.

Dereceye giren tasarımcılar, tasarımlarını süresiz olarak BiDestekol’a vermiş olduğunu ve buna bağlı olarak, gerek Fikri Sınai Haklar Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yasaların verdiği en geniş ölçüde, sözü edilen tasarım(lar)ın çoğaltma, işleme, yayma, temsil, umuma iletim gibi mali hakların, adının belirtilme yetkisi, eserde değişiklik yapma yetkisi, umuma arz yetkisi, eser sahibinin zilyet ve malikine karşı haklarını kullanma yetkisi gibi bilumum manevi haklarını BiDestekol Bilişim ve Danışmanlık Limited Şirketi’ne devrettiklerini kabul ve taahhüt ederler.

Bu şekilde kullanılan sertifika için tasarım sahibi, verdiği izni sonradan kesinlikle geri alamayacağını ve tasarımın yukarıdaki şekilde kullanılmasını men edemeyeceğini, bir başkasına hak tesis edemeyeceğini, başkaca herhangi bir telif hakkı veya maddi / manevi talepte bulunamayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Yarışmanın tamamlanmasından sonra da olsa seçilen tasarımların özgünlüğü ile ilgili (kopya, çalıntı vb.) oluşabilecek her türlü hukuki ve mali sorundan yarışmacı sorumludur.

Diğer Hususlar

Taahhütlerin yerine getirilmemesi; başvuru formunda belirtilen bilgilerin doğru olmaması veya şartnameye aykırılık olduğunun, tasarımın çalıntı, alıntı olduğunun tespit edilmesi halinde, ödül verilmez ve verilmiş ödül yasal faizi ile birlikte BiDestekol’a iade edilir.

Yarışmaya katılmak için tıklayın >>

Etiketler

Bir cevap yazın