Beylikdüzü Cumhuriyet Caddesi ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması

“Beylikdüzü Cumhuriyet Caddesi ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Projesi” serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak yarışmaya çıkarılmıştır. Yarışmaya ilişkin jüri ödül ve takvim bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Yarışmaya, TMMOB Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası ve Peyzaj Mimarları Odası üyelerinin ekip halinde katılabilir.

Projelerin, en geç 13 Şubat 2006 tarihinde saat 18:00”a kadar, “Beylikdüzü Cumhuriyet Caddesi ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Proje Yarışması Raportörlüğü, Tepebaşı Evliya Çelebi Mah. Meşrutiyet Cad. Eski Tüyap Fuar Binası Beyoğlu-İstanbul” adresine elden makbuz karşılığı teslim edilmesi gerekiyor. Belirtilen zamanda Yarışma Raportörlüğü”ne ulaşmamış projeler, yarışma dışı kalacak.

Yarışmanın sonucu, Jüri değerlendirme çalışmalarının bitiminde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 Mart 2006 günü ülke genelinde yayınlanan günlük iki gazetede ilan edilecek ve ayrıca jüri raporu çoğaltılarak bütün yarışmacılara posta ile gönderilecek.

Danışman Jüri Üyeleri
Dr. Kadir Topbaş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Vehbi Orakçı Beylikdüzü Belediye Başkanı
Prof. Hüseyin Kaptan İ.B.B. Metropoliten Plan. ve Kentsel Tas. Mer.Bşk.
Semih Ay İ.B.B. Projeler Daire Başkanı
Aykut Karaman MSGSÜ. Şehir ve Bölge Planlama Böl. Başk.,Prof. Dr.

Asli Jüri Üyeleri
Emre Aysu Y. Mimar, Şehir Plancısı, Prof. Dr. (YTÜ)
Deniz İncedayı Y.Mimar, Doç. Dr. (MSGSÜ)
Deniz Aslan Y.Mimar, Peyzaj Mimarı, Öğr. Gör. Dr. (İTÜ)
Can Çinici Y. Mimar, (ODTÜ)
Adnan Kazmaoğlu Y.Mimar, MSGSÜ)

Yedek Jüri Üyeleri
Bülend Ceylan Yük. Müh. Mimar, İTÜ
Süleyman Hatipoğlu Harita Müh. YTÜ
Pelin Çamkerten Y.Mimar, Yrd. Doç.Dr. (MSGSÜ)

Raportör
Murat Vefkioğlu Y.Mimar, Kentsel Tasarımcı, (MSGSÜ)
Gülseren Bayman Mimar, (MSGSÜ)

Raportör Yardımcısı
F. Neslihan Alkan Y. Şehir Plancısı, (DEÜ)

Ödüller
1. Ödül : 50.000.00 YTL.
2. Ödül : 40.000.00 YTL.
3. Ödül : 30.000.00 YTL.

Mansiyonlar
1. Mansiyon : 10.000.00 YTL
2. Mansiyon : 10.000.00 YTL
3. Mansiyon : 10.000.00 YTL
4. Mansiyon : 10.000.00 YTL
5. Mansiyon : 10.000.00 YTL

Yarışmanın Başlangıç Tarihi: 21.11.2005

Yarışmaya Katılım Koşulları: Yarışmaya TMMOB Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası ve Peyzaj Mimarları Odası Üyeleri ekip halinde katılacaklardır. “Beylikdüzü Cumhuriyet Caddesi ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Proje Yarışması Raportörlüğü” Gençtürk Cad. Ağa Yokuşu Sokak. No:27 Laleli-İstanbul’a adres bırakarak 100.00 YTL bedel karşılığı şartname alacaklardır.

Projelerin Teslim Tarihi: Projeler en geç 13.02.2006 tarihinde saat 18.00’a kadar “Beylikdüzü Cumhuriyet Caddesi Ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Proje Yarışması Raportörlüğü, Tepebaşı Evliya Çelebi Mah. Meşrutiyet Cad. Eski Tüyap Fuar Binası Beyoğlu-İstanbul” adresine elden makbuz karşılığı teslim edilecektir. Belirtilen zamanda Yarışma Raportörlüğüne ulaşmamış projeler yarışma dışı kalacaktır.

Yarışma Sonuçlarının İlanı: Yarışmanın sonucu, Jüri değerlendirme çalışmalarının bitiminde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 06.03.2006 günü ülke genelinde yayınlanan günlük iki gazetede ilan edilecek ve ayrıca jüri raporu çoğaltılarak bütün yarışmacılara posta ile gönderilecektir.

Şartname almak için Adres
Beylikdüzü Cumhuriyet Caddesi ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Proje Yarışması Raportörlüğü
Gençtürk Cad. Ağa Yokuşu Sok. No:27 Laleli – İstanbul

Etiketler

Bir cevap yazın