Arkitera Seyahat Bursu 2022

Geberit sponsorluğunda yapılan Arkitera Seyahat Bursu'nda bu sene, güven ve tasarım ilişkisine yüklenen farklı anlamları arıyoruz. Bu bağlamda güven kavramının mimarlığa yansımalarını sorgulayan bir rota belirlemenizi istiyor, “Güven İçerisinde Tasarlamak” denildiğinde aklınıza gelenleri sorgulamaya davet ediyoruz.

Seyahat Bursu Teması: “Güven İçerisinde Tasarlamak”

Güven kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisi. Kelimenin Türk Dil Kurumu’ndaki anlamına baktığımızda “Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu, itimat,” açıklaması karşımıza çıkıyor.

Geberit’in 2022 global teması “Güvenin Rahatlığını Yaşa”ya uygun olarak belirlediğimiz “Güven İçerisinde Tasarlamak” başlığı ile katılımcılardan bu kavram üzerinden bir rota oluşturmalarını bekliyoruz.

• Doğaya güven,
• Teknolojiye güven,
• İnsana güven,
• Yeteneğe/Tecrübeye güven,
• Kuruma güven,

gibi nice bağlamın türetilebileceği tema kapsamında katılımcıların kendi “Güven İçerisinde Tasarlamak” yollarını bulmalarını merakla bekliyoruz.

Jüri Üyeleri

Arkitera Seyahat Bursu jürisi, her yıl değişen üç bağımsız üyenin yanı sıra, bir adet Arkitera Mimarlık Merkezi’nden, bir adet ise Geberit’ten temsilci üye olmak üzere toplam 5 üyeden oluşur.

2022 yılı jüri üyeleri:

• Kerem Piker (Mimar)
• Esin Tercan (Mimar)
• Beyza Saral (2021 Arkitera Seyahat Bursu kazananı)
• Arkitera temsilcisi
• Geberit temsilcisi

Takvim

• Son Başvuru Tarihi: 7 Kasım 2022
• Finalistlerin Açıklanması: 11 Kasım 2022
• Kazananın Açıklanması: 21 Kasım Haftası
• Seyahat Aralığı: Aralık 2022-30 Ocak 2023
• Seyahat Sunumları ve Seyahat Bursu 2023 Lansmanı: Şubat 2023

Katılım Koşulları

• Arkitera Seyahat Bursu 2022, 1 Ocak 1997 ile 31 Aralık 2002 tarihleri arasında doğmuş; mimarlık, şehir ve bölge planlama, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı ve endüstri ürünleri tasarımı bölümü öğrencileri veya mezunlarının katılımına açıktır.

Başvuru İçin İstenenler

• Seyahatin 5 (beş) günü aşmaması beklenmektedir.
• Hazırlanacak rotanın; Orta Doğu, Avrupa ana kıtası ve Birleşik Krallık, Kuzey Afrika veya Türkiye içerisinde kalması beklenmektedir.
• Başvurular, aşağıdaki bilgileri mutlaka içermelidir:
o Seyahat planı (en çok 5 gün)
o Seyahat bütçesi,
o Adayın sosyal medya profillerinin bağlantıları,
o Adayın kendini tanıttığı, en fazla 1 dakika uzunluğunda bir video,
o Eğer varsa, adayın yazmış olduğu blog(ların) bağlantıları,
o Seyahat planını olgunlaştırmak üzere, seyahat öncesinde yapacağı çalışmalar, seyahati boyunca yapacağı paylaşımlar ve seyahat sonrasında yapılacak sunum ve raporlamalara dair plan ve öngörüler.

• Başvuruların, son başvuru tarihi olan 7 Kasım 2022 Pazartesi gece saat 23:59’a kadar, seyahatbursu@arkitera.com adresine, PDF formatında, adayın adı ve soyadı ile isimlendirilmiş olarak gönderilmelidir.

Finalistlerden İstenecek Belgeler

• Jürinin, seyahat planı ve bütçesine dair talep edeceği revizyon ve ilave çalışmaların hazırlanması.
• Finalistlerin, temaya dair çalışmasını hazırlarken, hazırlık sürecini de video ile belgelemesi istenmektedir. Finale kalan bursiyer adaylarının hazırlık videoları Arkitera.com’da ve seyahat bursuna ait sosyal medya hesaplarından yayınlanacaktır.

Değerlendirme Kriterleri

Bursiyerin seçilmesinde aşağıdaki kıstaslara dikkat edilecektir:
• 2022 yılı temasına uygunluk,
• Bursiyerin bireysel gelişimine katkı sağlaması,
• Arkitera’nın konuyla ilgisi göz önüne alınarak içeriğin tüm platformlarda konunun zenginleştirilmesine sağlayacağı katkı,
• Bursiyerin sunacağı bütçenin ekonomik olması ve planlanan rotanın 5 günü aşmaması değerlendirme kriterleri arasındadır.

İletişim

E-posta: seyahatbursu@arkitera.com
Web: www.seyahatbursu.com
Instagram: www.instagram.com/seyahatbursu/
Facebook: www.facebook.com/seyahatbursu/
Twitter: www.twitter.com/seyahatbursu

Etiketler

Bir cevap yazın