Arkitera Genç Mimar Ödülü 2017

Arkitera Mimarlık Merkezi tarafından verilen Arkitera Genç Mimar Ödülü'nün amacı, nitelikli ürünler veren genç mimarların işleriyle tanınmasını sağlamak ve çalışmalarının değerlendirilmesi için ortam oluşturmaktır. Son başvuru tarihi 20 Ekim 2017.

Başvuru Koşulları

Arkitera Genç Mimar Ödülü’ne aday olmak için 1 Ocak 1977 veya daha sonra doğmuş olma ve ARKIV.com.tr’de yer almak için başvuru yapmış olma koşulu aranmaktadır. Ödül ve ARKIV’de yer almak için istenen bilgilerin 20 Ekim 2017 saat 17:00’a kadar Arkitera Mimarlık Merkezi’ne ([email protected]) ulaştırılması gereklidir. Belirtilen saate kadar Arkitera Mimarlık Merkezi’ne ulaşmayan aday başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Yukarıdaki koşulları sağlayan ve daha önceki senelerde “Seçici Kurul Teşvik Ödülü” almış kişiler de yeniden ödüle başvurabilirler.

Değerlendirme Ölçütleri

Arkitera Genç Mimar Ödülü, başta aday mimarın inşaatı tamamlanmış yapıları olmak üzere, mimarın tasarım alanındaki bütün birikimine bakılarak, başvuranlar arasından tek bir isme verilir.

Seçici Kurul

2017 yılındaki Seçici Kurul, aşağıda yer alan isimlerden oluşuyor:

  • Çağla Akyürek Elmas
  • Emir Drahşan
  • Cem İlhan
  • Dilgün Saklar
  • Ahmet Tercan

Değerlendirme Süreci

Seçici Kurul, yarışmaya katılan tüm projeleri, dijital ortamda değerlendirecektir. Oy çokluğuyla karar verecek kurulun kararı değiştirilemez, kurul kararına itiraz edilemez.

Ödül Takvimi

  • Ödülün ilanı: 25 Mayıs 2017
  • Son başvuru tarihi: 20 Ekim 2017

Başvuru

1 Ocak 1977 ve sonrası doğumluysanız Arkitera Genç Mimar Ödülü’ne başvurmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

ARKIV’de kişisel bilgileri ve projeleri ile yer alan bir mimarsanız:

Aşağıdaki “Müelliflik Açıklaması” metnini doldurarak, ıslak imzalı bir şekilde son başvuru tarihine kadar Arkitera Mimarlık Merkezi’ne ulaştırın.

Seçici Kurul değerlendirmeyi ARKIV’de yer alan sayfalarınız üzerinden yapacaktır.

Bilgileriniz henüz ARKIV’de yer almıyorsa:

Müelliflik Açıklaması metnini doldurarak, ıslak imzalı bir şekilde son başvuru tarihine kadar Arkitera Mimarlık Merkezi’ne ulaştırın.

Bununla birlikte, “Mimar Bilgi Formu“, “Ofis Bilgi Formu“, “Proje Bilgi Formu” ve görsel malzemeleri CD veya internet üzerinden dosya paylaşımı ile, son başvuru tarihine kadar Arkitera Mimarlık Merkezi’ne gönderebilirsiniz.

Seçici Kurul değerlendirmeyi ARKIV’de yer alan sayfalarınız üzerinden yapacaktır.

Müelliflik Açıklaması

Arkitera Genç Mimar Ödülü’ne adaylık başvurusunda bulunan mimarın, Arkiv’de değerlendirilecek bilgi ve projelerine yönelik müelliflik açıklamasını aşağıdaki metni kullanarak A4 boyutunda bir kağıda yazarak imzalaması ve diğer belgelerle birlikte son başvuru tarihine kadar Arkitera Mimarlık Merkezi’ne ulaştırması gerekmektedir. Örnek:

Aşağıda adı geçen mimar olarak, “Arkitera Genç Mimar Ödülü 2017“ye, ARKIV’de (http://www.arkiv.com.tr) yer alan projelerimle katıldığımı ve bu projelerin müellif(lerinden biri)i olduğumu beyan ederim. 

Beyanıma dayanarak, Arkitera Mimarlık Merkezi’nin müellif ve yapı sahibi konusunda yaptığı açıklamanın doğruluğu konusunda tüm sorumluluğun bana ait olduğunu kabul ederim. Gerekli gördüğünde Arkitera Mimarlık Merkezi üçüncü makamlardan bu konuda onay alabilir.”

Tarih

Ad Soyad

İmza

Ödül

Ödül mimara verilen bir onur ödülüdür. Kazanan mimara ödül heykelciği ve plaket verilecektir.

Katılım Ücreti

Arkitera Genç Mimar Ödülü’ne başvuru için katılım ücreti alınmaz.

Gizlilik

Aday mimarların başvuruları gizli tutulacaktır

Ödül Sekreteryası

Arkitera Mimarlık Merkezi:
Cemil Topuzlu Cad. İş Bankası Blokları A Blok No:8 Dalyan – İstanbul – Türkiye

T: +90 216 355 0722
F: +90 212 310 2905
E: [email protected]

Etiketler

Bir cevap yazın