Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Doğa ve Kültür Parkı Alanı Mimari ve Çevre Düzenleme Proje Yarışması

Yarışmaya son başvuru tarihi 3 Temmuz 2007'dir.

Antalya Konyaaltı sahilinde Atatürk Kültür Park ve Fuar alanının hemen yanında ve II.kısım olarak nitelenen alanda Antalya Büyükşehir Belediyesi’nce Mimarlar Odası Antalya Şubesi koordinasyonunda Kamu İhale Kurumu Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği uyarınca serbest, ulusal ve tek kademeli olarak Antalya halkının park ve rekreasyon alanı gereksinimini karşılayabilecek bu alanın kültür ve doğa parkı olarak kente kazandırılması, Antalya kent kimliğinin zenginleşmesine katkıda bulunması ve güzel sanatların teşvik edilmesi amacıyla “Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Doğa ve Kültür Parkı Alanı Mimari ve Çevre Düzenleme Proje Yarışması” açıldı.

Ödüller
1. Ödül: 25.000 YTL
2. Ödül: 15.000 YTL
3. Ödül: 10.000 YTL
Mansiyon: 6.000 x 5 adet = 30.000 YTL
Satın alma için jüri emrine 5.000 YTL. tahsis edilecek.

05 Nisan 2007 günü başlayan, 22 Haziran 2007 günü tamamlanacak olan yarışma ile ilgili yarışma dosyası Mimarlar Odası Antalya Şubesi:Meltem Mahallesi 3808.sokak N:16 Antalya adresinden veya Mimarlar Odası Ankara, İstanbul, İzmir Şubelerinden 50 YTL. karşılığı alınabilir. Ayrıca yarışma şartnamesi ve TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezinde ve tüm şubelerinde görülebilir.

Danışman Jüri Üyeleri
Menderes Türel (Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı)
M. Osman Aydın (Mimar, Mimarlar Odası Antalya Şube Başkanı)
Bahadır Çilek (İnşaat Mühendisi, Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanı)
Fatih Özdel (Arkeolog, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü)

Asil Jüri Üyeleri
Halit Yaşa Ersoy (Prof.Dr. Y. Mimar – Jüri Başkanı)
Deniz İncedayı (Doç.Dr. Y. Mimar)
M.Rafet Kıstır (Yrd.Doç.Dr. Y. Mimar)
Özge Köksal (Mimar)
Seval Gelen (Mimar)
Onur Günaydın (İnşaat Mühendisi)
Nazan Can Aksu (Peyzaj Mimarı)

Yedek Jüri Üyeleri
Mahmut Durmuş (Mimar)
Gülşen Dereli İrban (Mimar)
Meral Yalçıntepe (Mimar)
Utku Oğuz (Mimar)

Raportörler
Ömrüye Öner (Mimar)
İlknur Kara (Mimar)

Katılım Şartları
Yarışmacıların;
– Şartname alarak adres ve varsa e-posta adresi bırakmış olmaları gerekmektedir.
– Yarışmaya ekip başı mimar olmak koşulu ile; mimarlar ve peyzaj mimarlarından oluşan ekipler katılabilir. Peyzaj mimarları ekipte, danışman veya yarışmacı olarak yer alabilirler.
– Yarışmacı mimarların TMMOB Mimarlar Odasına ve yarışmacı veya danışman peyzaj mimarlarının TMMOB Peyzaj Mimarları Odasına kayıtlı olmaları şarttır.
– Yer görme belgesi almış olmaları zorunludur.

Etiketler

Bir cevap yazın