9. Uluslararası Genç Mimarlar Fikir Projesi Ödülleri ve Sergisi

"Kamusal Alanda Kişisel Özgürlük Alanları"

Madde 1: Amacı ve Kapsamı

Günümüz kentleri, küresel politikalar karşısında hızlı değişim ve dönüşüm süreçlerine tanık oluyor. Sadece mimarlık ve planlama alanlarında değil, tüm yaşam alanlarında, iç içe örgütlenen bütünlük içerisinde, neo-liberal politikalar paralelinde metalaşma mekanizmasının yoğun baskısı yaşanıyor. Mimarlığın, tasarımın, mekânın ve hatta kentlerin pazarlama ürünlerine dönüşmelerine tanıklık ediyoruz. Sermayenin taleplerine göre şekillenen ve dayatılan süreçler, geleceğin yaşam kalitesi ve toplumsal ilişkileri açısından son derece kaygı verici ve düşündürücüdür. Kentler, çevre ve yaşam, 21. yüzyılın gereksindiği katılımcı, demokratik yöntemlerle, bilimsel aklın ve araştırmanın ışığında gelişmelere açık mıdır? Yoksa, küresel ölçekte aşırı liberalleşen politikaların izdüşümleri olarak kentsel mekanın, kamusal alanın, sanat ve kültür ile miras değerlerinin dahi pazarlama araçlarına dönüşmesi karşısında çaresiz miyiz? Empoze edilen, dayatılan sadece projeler ve mekânsal düzenlemeler değil, tüketim odaklı yaşam biçimleri, mekanizmaları ve sürekli bir yitirme halidir.
“Empoze” etmek fiili, özne olarak bir iktidara, bu edimin nesnesi olan bir fikir/ konu/ proje’ye ve bu edimin pasif tarafı konumunda bulunan ikinci bir özne-nesne’ye atıfta bulunur. Bir başka ifadeyle, “empoze”, asimetrik iktidar ilişkileri içersinde konumlanan üç kutbuyla aynı anda bir çift özneye ve bir çift nesneye işaret eder.

Bu fikir yarışması temasıyla amaçlanan, “empoze” süreçlerine getirilecek eleştirilerin ve “empoze etme/ edilme” halleri karşısında geliştirilecek yaratıcı yaklaşım ve düşüncelerin araştırılmasıdır. Kavramın sunduğu çağrışımlar, dayatılan çok yönlü politikalarla yok edilen değer ve niteliklerin, özün ve özgünlüğün savunulması, dayatma mekanizmalarının açığa çıkarılması ve olası direniş yöntemlerinin keşif ve icadı gibi düşünsel patikalara kapı açmaktadır. Toplumsal varoluşun mekan ile ilişkisi düşünüldüğünde “empoze etme/ edilme” hallerinin mekansal açılımları üzerine başlatılacak tartışmalar, mimarlık, kentsel tasarım ve planlama alanlarında yeni düşünme, kavrama ve temsil etme biçimlerinin olasılıklarına dair ipuçları sunacaktır.

Madde 2: Düzenleyen Kuruluşlar

Etkinlik, UIA himayesinde Türkiye Mimarlar Odası tarafından Antalya Şubesi ev sahipliğinde düzenlenmiştir.
Madde 3: Etkinliğin Şekli
Etkinlik uluslararası mimarlık ve şehircilik ödül programına ilişkin UIA/UNESCO kurallarına uygun, fikir projesi ödülleri olarak düzenlenmiştir.

Madde 4: Katılım Koşulları

 • Katılımcıların 1975 yılı ve sonrası doğumlu ve mimar olmaları,
 • Yurt içi katılımcıların Türkiye Mimarlar Odasına kayıtlı mimar olmaları,
 • Yurt dışı katılımcıların kendi ülkelerinde Mimarlık örgütüne kayıtlı mimar olmaları gerekmektedir.
 • Ekip ile katılım mümkündür. Ekip halinde katılınması DURUMUNDA, ekip üyelerinden her birinin a,b ve c maddelerindeki şartları taşımaları GEREKMEKTEDİR.
 • Etkinliğe katılım ücretsizdir.
 • Jüri veya Teknik komite üyelerinin yakınları olan kişiler katılamazlar.

Madde 5: Etkinliğin Dili

Belgeler ve sunulacak projelerde kullanılacak dil, Türkçe veya İngilizcedir.

Madde 6: Etkinlik Takvimi

 • Etkinlik ilanı: 2 Haziran 2014
 • Soru sorma için son gün: 30 Haziran 2014
 • Soru-Cevapların yayınlanması için son gün: 7 Temmuz 2014
 • Yollanan projelerin teslim alınması için son gün: 8 Eylül 2014
 • Sonuçların ilanı: 22 Eylül 2014
 • Jüri final değerlendirmesi: 23 Ekim 2014
 • Projelerin sergilenmesi: 24 Ekim 2014
 • Ödül töreni: 24 Ekim 2014

 

Madde 7: Soru ve Cevaplar

Etkinlik ile ilgili bütün sorular, 30 Haziran 2014 tarihine kadar web sayfasında bulunan soru-cevap formunu doldurarak gönderilecektir.
Sorular, etkinliği düzenleyenler tarafından 07 Temmuz 2014 tarihine kadar cevaplandırılacaktır. Tüm soru ve cevaplar bu tarihte Uluslararası Genç Mimarlar Buluşması web sitesinde yayınlanacaktır.

Madde 12: Sonuçların Açıklanması ve Sergi

Jüri tarafından belirlenen finalist 10 proje sırasız olarak 22 Eylül 2014 tarihinde açıklanacaktır. Jüri değerlendirmesi sırasında ilk 10 projeyi rumuzlarıyla komiteye bildirecektir. Bu ilk 10 proje buluşma kapsamında katılımcılara sunum yapacak ve sunumların sonucunda katılımcılar oylarıyla “Katılımcı Özel Ödüllü” nü belirleyeceklerdir.

“Katılımcı Özel Ödüllü” ve jüri tarafından belirlenmiş olan sonuçlar, 9. Genç Mimarlar Buluşması esnasında açıklanacaktır.

Jüri raporu Uluslararası Mimarlar Birliğine (UIA) gönderilecektir.

Madde 13: Ödüller

 • 1.lik Ödülü: 2500 euro
 • 2.lik Ödülü: 1500 euro
 • 3.lük Ödülü: 1000 euro

Asil Jüri Üyeleri:
Prof. Dr. Deniz İncedayı (Y. Mimar, MSGSÜ/ UIA Başkan Yrd., II. Bölge)
Dr. Ferhat Hacıalibeyoğlu (Mimar, DEU)
Prof. Dr. Jerzy Grochulski (Mimar, Politeknika Varşova, UIA Konsey Üyesi, II. Bölge)
Christine Edmaier (Y. Mimar, Berlin Mimarlar Odası Başkanı)
Dr. Magda Moustafa (Mimar, Kahire Amerikan Üni., UIA Eğitim Komisyonu Üyesi)

Yedek Jüri Üyeleri:
Prof. Dr. Olena Oliynyk (Mimar, Ukrayna Mimarlar Odası II. Başkanı)
İlyas Ekizoğlu (Y. Mimar)

Katılımcı Özel Ödülü: 1500 Euro
Sonuçlar açıklandıktan en geç 3 ay içerisinde kazananların ödülleri teslim edilecektir.

Etiketler

Bir cevap yazın