DELTA®-NP DRAIN

Toprakla temas eden yapı elemanlarına uygulanan yalıtımın uzun süre fonksiyonunu koruyabilmesi için güvenli bir koruma ve drenaj sistemi gerekli.

Su ve nemi yan taraftaki topraktan alarak aşağıya iletme yoluyla dikey alan drenajı yapacak bir drenaj levhası ile (örneğin DELTA®-NP-DRAIN) temel alanına döşenecek ve suyu dışarı yönlendirecek drenaj borularından oluşan drenaj sistemi, en güvenilir korumayı sağlayacak.

DELTA®-NP DRAIN, temel ve istinat duvarlarında dikey, teras çatılar ve yeraltı otoparklarının üzerinde yürünebilir tavanlarında yatay olarak nem ve suya karşı güvenilir ve hesaplı bir drenaj. Özel PP filtrasyon jeotekstili ve HDPE kabarcıklı levhadan oluşan Jeokompozit Drenaj levhası DELTA®-NP DRAIN, yaklaşık 150 kN/m2‘lik basınç direnci ve yoğun kabarcıklı özel yapısı sayesinde 2,25 l/s • m’lik yüksek bir drenaj kapasitesine sahip. Jeotekstil tabakası, toprak partiküllerini filtreleyerek drenaj hattında sürekli bir su çıkışı olmasını sağlıyor. Toprakta çürümez, darbelere dayanıklı. TS EN 13252 standardına uygun.

DELTA®-NP-DRAIN ile DIN 18195-4 ve 6’ya göre geri dolgu işlemi için, hafriyat gibi yüksek geçirgenlik özelliğine sahip olmayan malzemeler de kullanılabiliyor.

DELTA®-NP DRAIN, temel duvarlarında yüzey, katman ve sızıntı sularına karşı maksimum koruma sağlıyor.

Drenaj levhası sayesinde, depremden dolayı hasar görmüş binalarda dahi yalıtımların toleransı özellikle yükselir. Su, duvar ile temas etmeden kabarcıklı levha tarafından drenaj borularına yönlendirilir.

DELTA®-NP DRAIN, kabarcıkları toprak tabakasına bakacak şekilde döşendiğinden, kabarcıkları yalıtımlı temel duvarına bakan kabarcıklı koruma levhalarına oranla, basınca dayanıklı zeminle 3 katından daha büyük temas alanı kaplıyor. Bu da, oluşacak hidrostatik yüklenmenin daha büyük alanlara dağıtılabilmesi ve bu sayede daha güvenilir koruma sağlanması anlamına geliyor.

Sonuç
Toprakla temas eden yapı parçalarındaki yalıtımların mekanik etkilere, su ve neme karşı korunması, kabarcıklı levhalar sayesinde mümkün. Ancak, geri dolguda hafriyatın kullanılması durumunda, sızıntı ve katman sularının yapıdan uzaklaştırılması son derece önemli. Topraktan gelecek suların süzülerek yapıdan uzaklaştırılması işlemi için geçirgenliği yüksek malzemelerin kullanılması çok maliyetli olup risk oranı da yüksek.

Drenaj sistemi olarak DELTA®-NP-DRAIN koruma ve drenaj levhası, bu açıdan maliyeti düşük güvenilir çözüm sağlıyor.

W: www.doerken-sistem.com

Etiketler

Bir cevap yazın