Zonguldak Fener Mahallesi Proje Önerisi

TOBB ETÜ Mimarlık Bölümü öğrencileri Utku Doğanay, Furkan Balcı ve Yusuf Yılmaz'ın, Zonguldak Fener Mahallesi için Murat Sönmez, Nesli Naz Aksu ve Beyza Nur Batı yürütücülüğünde tasarladıkları projeleri.

Proje Raporu

Zonguldak kenti kömür-emek üzerine gelişen bir kimlik ifade eder. Ancak bu kimlik kendine kentin gündelik yaşantısında yer bulamamıştır. Yeryüzündeki var olan durum ve yer altında oluşan kültür ve bunun beraberinde getirdiği kimlik birbirleri arasında bağlantı kuramamıştır.

Bu kimlik araştırma-sorgulama sonucunda yapma yöntemi olarak benimsenen kazma (bir şeyler eklemek yerine çıkarmak); belirlenen programlar dahilinde yeraltı, yerüstü ve bunların sürekliliğinde oluşan ara mekanlara referans veren 3. Tip bir topografik durumdur. Kazma eylemi tasarımın var oluşunun çıkış noktası iken, tasarım yer üstünde vücut bulduğu yerlerde boşluğun üretim biçimini tekrardan tanımlar.

Bu durum; bir ağ gibi kentin ve kent dokusunun içine yayılır. Kentin farklı yerlerinde farklı eylemlere yönelik kendini tekrar üretir. Bu yüzden tasarım kendine yer üstüne de yer altı mekân-hacim üretim biçimleri üzerinden kurgular, kendini 3.tip kendini ve çevresini kendi prensipleri çevresinde üreten ve düzenleyen bir topografya olarak tanımlar.

Tasarım; kentsel düzenin oluşturduğu yapma biçimleri ve tasarım dillerini reddederek; bilindik mekanları yeniden yorumlayan ve bilindik eylem-mekân ilişkilerini yeniden üreten deneysel bir çalışmadır.

Etiketler

Bir cevap yazın