Zeugma Mozaik Müzesi

Mozaik müzesi, arkeoloji müzesi ve bunlara servis verecek toplantı salonları ile servis birimlerinden oluşan yapıda, müzeyi kentle bütünleştirecek, kentin ve gündelik yaşamın doğal bir parçası haline getirecek bir şema önerildi. Müze programının parçaları ana yola uzanan ve orada meydanlaşan, böylelikle ana yolla arka sokak ve park arasında geçiş sağlayan bir sokak üzerine yerleştirildi. Bu sokağın üstü müzenin simgesel etkisini de güçlendirebilecek ve bütün parçaları birarada tutacak metal bir örtü ile kapatıldı. Böylelikle kente açık özel bir geçiş alanı, bir müzeler, kültür ve tarih sokağı elde edildi. Müzeler kompleksinin ana omurgasını oluşturan sokak aynı zamanda bir açık hava sergisi ortamı olarak değerlendirildi. Hediyelik eşya satışı, danışma gibi bazı birimlerin yer alabileceği kioskları barındıracak, bazı yeme içme birimlerinin taşabileceği bu korunaklı açık alanda geçici sergilerin, konser, panayır gibi kentsel etkinliklerin de yer alabileceği var sayıldı. Sokağın ik yanında yer alan müzelerde şeffaf bir cephe önerildi; her iki yapının fuaye, giriş ve ana dolaşım alanlarının sokakla bütünleşmesine özen gösterildi. Bu kurgu içinde müzelerin bağımsız ve birlikte gezilebilecekleri öngörülerek yapıları birbirine bağlayacak köprüler oluşturuldu.

Etiketler

Bir cevap yazın