Van Urartu Müzesi

BKA Mimarlık Van'da tasarladığı Urartu Müzesi'ni anlatıyor:

Asırlar Öncesinden: Urartular

Başkenti Van (Tuşpa) olan Urartu Devleti, M.Ö. 8. yüzyıla kadar varlığını devam ettirmiştir. Günümüze kalan çivi yazılı stellerden anlaşıldığına göre Urartular, kralların başkenti Tuşpa’da ve başka kentlerde kaleler, saraylar, su kanalları, barajlar inşa etmişlerdir. Bu yıllardan günümüze kalan eserler, Van’da konumlanacak olan Urartu Müzesi ile sergilenecektir. O zamanları hatırlamak üzerine; sosyal hayat, savaşlar, ve dönemin farklı niteliklerinden bahseden alanlar, eserler, bilgilendirmeler günümüz ile buluşacaktır.

Planlama:

Van Urartu Müzesi, çevredeki peyzajı, geniş cephesi ve birlikte algılandığı Van Kalesi ile müze tanımına ekler yapmayı amaçlar. Bu farklı ortamların bir araya gelmesi müzenin mimari dilinde de okunmaktadır. Farklı sergi holleri birbirine geçişi sağlarken aynı zamanda peyzaj ve kaleyi de unutmadan dış mekâna da görsel ve fiziksel açıklıklar meydana getirir. Yapının uzun giriş cephesinde istenilen etki parlak yansıtıcı bir yüzey ile Van Kalesi’ne yaptığı vurgu öngörülmektedir. Binanın uzun arka cephesi ise peyzaja açılan, farklı açık kapalı mekânlar oluşmasına elveren, hollerin kaydırılmasının vaziyet üzerinde de okunduğu bir görünüme sahiptir.

Sergi Holleri:

Yapı içinde bulunan 16 farklı sergi holü; farklı dönemler ve eserleri ziyaretçiler ile buluşturuyor. Bu holler, karşılama ve bilgilendirme ile adlandırılan müzeye hazırlık mekânı ile başlamakta. Urartuların dönemsel izlerini, yapı kültürlerini ve yaşamlarının kısaca ifade edilmelerini görebiliyoruz. Döşemeden duvarlara geçen Urartular ve yakın çevresinin haritalaması ile özellikli noktaların (Van Kalesi, Ayanis Kalesi, Anzaf Kalesi, Şamran Kanalı vb.) belgeleri, fotoğrafları, maketleri paylaşılmaktadır. Müzenin ana kavramsallığını oluşturan hollerin yanında; konferans salonu, müze satış birimleri, çocuk atölyeleri, geçici sergi alanları, takı atölyeleri gibi farklı işlevlere hizmet eden müze mekânları da bulunmaktadır.

Hol 1 karşılama- bilgilendirme
Hol 2 anadolu uygarlıkları tarihine giriş
Hol 3 neolitik ve kalkolitik dönem
Hol 4 erken transkafkasya, orta tunç ve erken demir çağı
Hol 5 hakkari stelleri
Hol 6 sosyal yaşam & sanat
Hol 7 sosyal yaşam & mozaik
Hol 8 Ayanis Kalesi canlandırma
Hol 9 simülasyon holü
Hol 10 Haldi tapınak kabartması ve steller
Hol 11 savaş holü
Hol 12 takılar
Hol 13 Helenistik Roma, doğu roma, Selçuklu, Osmanlı önemler salonu
Hol 14 özel sergi holü
Hol 15 etnografya salonu
Hol 16 gayri İslami ve İslami sikkeler

Etiketler

1 Yorum

Bir cevap yazın