Üsküdar’da Kitap-Kafe Projesi

Üsküdar’da Kitap-Kafe Projesi

2020-2021 bahar yarıyılı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nde, Doç. Dr. Emine Köseoğlu tarafından koordine edilen ve yürütülen, mimari tasarım süreç ve yöntemlerine odaklanan ve gözeneklilik kavramının ve okuma mekanları konusunun işlendiği MIM19201E Architectural Design 1 stüdyosunda, Fidan Eid tarafından tasarlanan Üsküdar'da Kitap-Kafe Projesi.

Proje Raporu

İlk olarak gözeneklilik kavramının farklı anlamları araştırılarak şematik çizimlerle farklı örneklerle yansıtıldı. Üsküdar’da yer alan arazinin analizleri yapıldı. Arazi yakınındaki ulaşım araçları, yakın okullar, insan ve araç sirkülasyonu vs. gibi analizler yapılarak tasarım verisi olarak kullanılmaya çalışıldı. Bina ihtiyaç programı ve işlev şeması çalışılarak okuma eylemi üzerine araştırma yapıldı. Çalışan ya da okuyan insanların nasıl bir mekana ihtiyaçları olduğu üzerine düşünüldü ve araştırıldı, tasarlanan mekânın uzun zaman geçirecekleri rahat bir mekan olması düşüncesine odaklanıldı.

4 farklı yaklaşımla form denemeleri yapıldı: Bir sanat eserinden yola çıkılarak, incelenen bir örnekten yola çıkılarak, arazi verileri öncelenerek, temel tasarım ilkeleri esas alınarak…

Bu çalışmada, temel tasarım ilkelerinden yola çıkılarak oluşturulan alternatifin geliştirilmesi tercih edildi. Onu anlatmak için çeşitli şemalar, perspektifler ve maketler aracılığıyla iki alternatifle çalıştım. Sonra biri seçilerek tasarım geliştirme aşamalarına devam edildi.

Plan çözümleriyle birlikte mekan organizasyonları hem bina ölçeğinde, hem de iç mekan ölçeğinde çalışıldı. Planlarda donatılar, sirkülasyon, açık mekanlar, yarı açık mekanlar, sessiz ve konuşulabilen mekanlar vs. gibi mekan tanımları ve tanımlayıcıları tasarım sürecine dahil edilerek çalışıldı.

Konseptlerle çalışmak, eğimli arazide çalışmak, teorik sunumlarla desteklenmek, çeşitli temsil araçlarını bir arada kullanabilmeyi öğrenmek, projenin döneminin önemli başlıkları arasında, bu projenin geliştirilmesinde öne çıkan konular oldu.

Etiketler

Bir cevap yazın