Üsküdar Amerikan Lisesi İç Mekan Yenileme Projesi

Üsküdar Amerikan Lisesi İç Mekan Yenileme Projesi

Üsküdar Amerikan Lisesi’nin iç mekan yenileme projesi yenilikçi öğrenme modellerine uyum sağlayacak şekilde ve etaplı olarak gerçekleşti.

Kütüphane ve bilgisayar derslikleri yenilenerek, maker lab atölyeleri kuruldu, ofis mekanları ve koridor alanları iyileştirildi. Ardından sınıf mekanlarının yenilikçi öğrenim modellerine uyum sağlayacak şekilde, öğrenciyi merkeze alan, katılımı artıracak şekilde sınıftaki mekansal hiyerarşiyi kıracak yeni bir iç mekan senaryosu önerildi.

24 kişilik standart bir sınıfta masa boyut ve formu, tekli, ikili, dörtlü, altılı ve sekizli gruplar oluşturmaya elverişli olacak şekilde planlandı. Harekete kolayca imkân veren tekerlekli sandalyeler ve hafif masalar ile, ders içinde dahi hızla yerleşim kurgusunun ihtiyaca göre değiştirilebileceği bir model oluşturuldu. Kullanılabilecek tüm sağır duvarlar bütüncül ve yazılabilir yüzeyler haline getirildi. Bu “tahta-yüzeylere”, öğrenci işlerinin asılacağı standart panolar yerine yine duvar yüzeyini bütüncül kullanan “pano yüzeyler” eklendi. Masa yerleşiminin değişebilir olması ve tüm sağır duvarların birer “tahta”ya evrilmesi ile, sınıfın önü-arkası hiyerarşisi kayboldu ve tüm öğrenciler derse eşit katılım sağlayabilir aktif bir role büründüler. Öğrenciye seçme imkânı tanıyacak şekilde farklı çalışma alanları sunuldu.

Mevcut bir yapının ve sınırlı bir hacmin içinde olunmasına rağmen pencerelerin önündeki yüksek banko, duvarlarda açılıp-kapanabilen küçük masalar ve bunlara uygun yüksek sandalyeler ile daha serbest saatlerde kullanıma yönelik puflar, mekânda bireysel ya da çoğul olarak farklı konsantrasyon düzeylerinde öğrencilere kişisel alan oluşturmalarına imkân tanıdı. Bu, yaşları gereği daha sık hareket etme ihtiyacı içinde olan öğrenciler için hem ergonomik bir çözüm, hem alternatif çalışma biçimlerine uygun ortam, hem de aslında kişisel alan tanımlayarak aidiyet duygusunu besleyecek bir öneri oldu.

Etiketler

Bir cevap yazın